STUDIA PRZYPADKÓW

W tej sekcji można przeglądać 17 różnych studiów przypadku obejmujących najistotniejsze inicjatywy przedsiębiorcze realizowane przez kobiety na europejskich obszarach wiejskich, łączące wielofunkcyjne rolnictwo z dziedzictwem kulturowym.

Aby wyszukać odpowiednie stadium przypadku można wybrać jeden z trzech dostępnych filtrów w menu rozwijanym: według kraju, słowa kluczowego dotyczącego gospodarstwa lub według słowa kluczowego dotyczącego wielofunkcyjności / dziedzictwa kulturowego.

Po wybraniu kraju lub słowa kluczowego, które chcesz wyszukać, naciśnij przycisk „Prześlij”, a mapa pokaże Ci studia przypadków związane z tym elementem.

Pamiętaj, że nie możesz wybrać słów z więcej niż jednego menu rozwijanego w tym samym czasie, więc po wybraniu jednego słowa pozostałe dwa menu rozwijane będą nieaktywne, dopóki nie klikniesz „Prześlij” w celu wykonania wyszukiwania lub „Resetuj” "aby wykonać ponownie.

TOP