AGNIESZKA KRÓL

Pszczółki

WPROWADZENIE

Zagroda edukacyjna „Pszczółki” jest to gospodarstwo ekologiczne zlokalizowane w północnej części województwa małopolskiego, na Wyżynie Miechowskiej, na typowo rolniczych terenach powiatu proszowickiego. Będące od lat 70-tych XX w. własnością rodziny gospodarstwo zostało przez ostatnie 15 lat przekształcone przez córkę w ośrodek rekreacyjno-edukacyjny. Główne rodzaje działalności rolniczej to przede wszystkim pszczelarstwo, uprawa roślin miododajnych (sad, ogród warzywny, ogród zielny, aleje lipowe) i chów drobiu (gęsi, rodzimych gatunków kur). Wykorzystując lokalne wartości kulturowe, potencjał rolniczy oraz własne umiejętności i pasje rodziny, gospodarstwo dodatkowo świadczy szereg usług na rzecz społeczeństwa, między innymi usługi turystyczne i edukacyjne. Jest w nim pracownia pszczelarska, izba regionalna i makieta słynnej historycznej bitwy pod Racławicami, przy pomocy której firma oferuje przez cały rok różne programy edukacyjne. Prowadzone są tutaj prace z zakresu pszczelarstwa, przetwarzania płodów rolnych, gotowania i rzemiosł oraz zajęcia historyczne i patriotyczne, znacząco uzupełniając ofertę pobytu w tym regionie. Właścicielka planuje w przyszłości dalszy rozwój gospodarstwa w kierunku stworzenia kompleksu świadczącego usługi zdrowotne i wypoczynkowe – od zdrowej diety poprzez inteligentne działania do zabiegów SPA przy użyciu produktów pszczelarskich.

Trzeba wierzyć w siebie – to jest najważniejsze.
Patrząc wstecz widzę, że potrzebny jest dobry plan, określony cel. Dzięki temu można pozostać na właściwej ścieżce i nadmiernie z niej nie zboczyć.

1. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko

Agnieszka Król

Przedział wiekowy

31-45

Wykształcenie

Średnie.

Zawód

Technik pszczelarz.

2. PROFIL GOSPODARSTWA

Adres

Niezwojowice 23 | 32-109 Pałecznica.

Powierzchnia gospodarstwa w ha

23 ha.

Od kiedy przedsiębiorczyni jest właścicielką / dzierżawczynią gospodarstwa

od początku pierwszego dziesięciolecia XX w.

Liczba pracowników w gospodarstwie

W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
2 2
W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY / SEZONOWO
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
KOBIETY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
1 1

 

Opis gospodarstwa

Gospodarstwo działa na typowych terenach rolniczych w północnej części województwa małopolskiego w powiecie proszowickim. Jego całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi 23 ha. Gospodarstwo posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego. Główne rodzaje działalności rolniczej to pszczelarstwo (około 40 rodzin pszczelich) i uprawa roślin miododajnych. Jest tutaj czterohektarowy sad (jabłonie, grusze, śliwy i wiśnie). W gospodarstwie uprawia się warzywa, zioła i zboża. Ponadto, prowadzi się chów drobiu (gęsi, kur zielononóżek, kaczek). W gospodarstwie znajduje się pracownia pszczelarska, w której przez szklaną ścianę można obserwować życie w ulu. Edukacyjna pracownia pszczelarska cieszy wielką popularnością. Prowadzone przez pszczelarza zajęcia edukacyjne uzupełnia prezentacja życia rodziny pszczelej w ciągu roku.

W gospodarstwie również są malownicze stawy rybne o powierzchni prawie 4 ha, które stanowią zbiorniki wodne. Funkcjonują również jako siedlisko dzikiego ptactwa i stwarzają rekreacyjną bazę dla prowadzonej w gospodarstwie działalności agroturystycznej. Produkty rolnictwa ekologicznego stanowią podstawę kuchni dla turystów. Do specjalności domu należą miód, dania z gęsi, herbaty ziołowe, zupy warzywne i ciasta z owocami. Gospodarstwo należy do szlaku „Małopolska wieś dla smakoszy”.

Strona internetowa i konta w mediach społecznościowych

3. WIELOFUNKCYJNOŚĆ / DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI

Gospodarstwo prowadzi działalność turystyczno-edukacyjną w pełni wykorzystując ukształtowanie terenu, potencjał rolniczy i wartości dziedzictwa kulturowego.

Jest zlokalizowane w pobliżu miejsca historycznej bitwy pod Racławicami (4 kwietnia 1974 r.), w której dowodzeni przez generała Tadeusza Kościuszkę Polacy odnieśli zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi. W gospodarstwie jest makieta bitwy pod Racławicami, którą stworzył ojciec właścicielki. Mająca powierzchnię 40 m2 i wykonana w skali 1:10, makieta pokazuje pole bitwy Jest to wierna replika terenu Racławic i przedstawia walki żołnierzy polskich i rosyjskich na polach Racławic. Składa się z 300 figurek żołnierzy polskich i rosyjskich sporządzonych z drewna lipowego.

Przedstawieniu makiety towarzyszy opowieść czytana przez lektora (słynnego polskiego aktora Andrzeja Seweryna), co pozwala wczuć się w atmosferę walk w czasie tej tak ważnej dla Polaków bitwy. Spektakl historyczny uzupełnia wizyta turystów na prawdziwym miejscu bitwy oddalonym o niecałe 8 km od gospodarstwa.

W gospodarstwie jest także izba regionalna, zawierająca dawny sprzęt rolniczy. Między innymi, zrekonstruowano tu izbę szkolną z ławkami z początku XIX w., w której można nauczyć się pisać gęsim piórem.

W gospodarstwie kultywuje się i upowszechnia lokalne tradycje kulinarne. Oferuje się w nim 12 różnych programów edukacyjnych, dzięki czemu może działać przez cały rok. W zależności od pory roku można nauczyć się sekretów kiszenia kapusty, suszenia śliwek, darcia gęsiego pierza i przygotowania przetworów na zimę oraz poznać życie pszczół i walory produktów pszczelich. Gospodarstwo jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i należy do produktu turystycznego „Małopolska wieś z tradycją”.

4. ASPEKTY OGÓLNE, SZKOLENIE/KOMPETENCJE

Od lat 70-tych XX w. gospodarstwo „Pszczółki” jest własnością rodziny. Od 2007 r. jest w nim prowadzona wielofunkcyjna działalność. Podejmując dodatkowe rodzaje działalności gospodarze pragnęli jak najlepiej wykorzystać lokalne warunki naturalne – położenie, wzgórzyste ukształtowanie terenu, sad, pasiekę, stawy – aby stworzyć wartość dodaną i miejsca pracy dla członków rodziny, jednocześnie chroniąc środowisko. Firma rozwija się stopniowo, ale stale.

Pierwsze kroki w zakresie działalności wielofunkcyjnej miały na celu zwiększenie korzyści, jakie przynosiła pasieka, dzięki zbudowaniu ula pokazowego, w którym można było obserwować przez szklaną ścianę tajemnicze życie pszczół oraz wdychać powietrze z ula. Rozwijane przez wiele lat programy edukacyjne związane z gospodarstwem, kuchnią tradycyjną i lokalnym dziedzictwem historycznym stanowią obecnie zasadniczy element wielofunkcyjności gospodarstwa i są oferowane przez cały rok. Stanowią również część wprowadzonej z czasem oferty pobytu w pokojach gościnnych. W przyszłości planuje się rozszerzenie oferty turystycznej i stworzenie pakietów rekreacji zdrowotnej.

W pracę w gospodarstwie stale angażuje sie właścicielka i jej rodzice. Do przedsięwzięcia rodzice wnoszą kompetencje i doświadczenie, zaś córka – kreatywność, talent do zarządzania i zdolność do realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych. W tym celu utworzyła fundację wspierającą działalność edukacyjno-promocyjną gospodarstwa „Pszczółki”. Uczestniczy ono w lokalnych, regionalnych i krajowych imprezach promocyjnych oraz angażuje się we wspólne inicjatywy, takie jak Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych i regionalne produkty turystyczne w ramach Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Gospodarstwo „Pszczółki” słynie ze swojego pszczelarstwa, edukacji patriotycznej i doskonałej kuchni tradycyjnej.

Gospodarze stosują się do zasady, że “W rolnictwie wielofunkcyjnym bardzo istotne jest to, aby nie stracić smaku wsi. Wieś musi być wsią. Nie trzeba nadmiernie inwestować.”

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wielu różnych umiejętności. Trzeba być profesjonalistą w zakresie podstawowej działalności rolniczej i dodatkowych rodzajów działalności. Trzeba mieć zdolność do organizowania pracy i zarządzania. Mieszkańcy wsi kiedyś sami wszystko robili, natomiast podejmując wielofunkcyjne rodzaje działalności muszą nauczyć się powierzać pewne zadania innym specjalistom.

Właścicielka ukończyła wiele szkoleń z zakresu pszczelarstwa, edukacji w gospodarstwie i kuchni tradycyjnej. Uczestniczyła również w dotyczących rozwoju obszarów wiejskich wizytach studialnych za granicą, które ukształtowały jej podejście do projektu. Obecnie dba o swój rozwój osobisty biorąc udział w trwającym półtora roku programie „Master Business Training”.

Potrzeby szkoleniowe w zakresie rozwoju działalności gospodarczej:

  • planowanie biznesowe
  • organizacja pracy własnej
  • współpraca i relacje z ludźmi
  • wystąpienia publiczne.
MOCNE STRONY
Doświadczenie i zadowolenie z pracy, robienie oryginalnych rzeczy, zainteresowanie mediów
Kobiece cechy charakteru “Kobiety są elastyczne, wielozadaniowe”
SŁABE STRONY
Nieograniczone godziny pracy (zwłaszcza początkowo) – „Bardzo dużo, długo się pracuje i często wychodzi się ze strefy komfortu”.
SZANSE
Możliwość szkolenia, nowe kompetencje.
ZAGROŻENIA
Słaba współpraca lokalna.
TOP