MODUŁY SZKOLENIOWE

W tej sekcji znajdziesz interesujące szkolenie dotyczące różnych aspektów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, które dostarczy Ci wiedzy potrzebnej do rozpoczęcia i zarządzania własnym biznesem łączącym wielofunkcyjne rolnictwo z wiejskim dziedzictwem kulturowym.

Poniżej możesz zobaczyć indeks zawartości i filmy wprowadzające do każdego modułu. Po uzyskaniu dostępu do modułu znajdziesz:

 • omówienie i cele nauczania (w zakresie nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji) modułu;
 • szczegółową zawartość modułu szkoleniowego;
 • wnioski z modułu;
 • kilka pytań, które pobudzą Cię do refleksji na temat treści modułu i sprawią, że zastanowisz się nad możliwym zastosowaniem nabytych kompetencji w swojej sytuacji;
 • ćwiczenia samooceny;
 • odnośniki i linki do pogłębienia wiedzy na temat modułu.

W każdym module można znaleźć odniesienia do praktycznych doświadczeń zebranych w studiach przypadków.

Możesz dostosować proces uczenia się do swojego tempa i potrzeb: możesz szybko przejrzeć całą zawartość lub dokładnie przestudiować moduły jeden po drugim.

Ciesz się nauką z REWARD!

 1. Nowe możliwości dla obszarów wiejskich
 2. Wielofunkcyjne gospodarstwo
 3. Dziedzictwo kulturowe wsi i rolnictwa
 1. Motywacja do przedsiębiorczości
 2. Możliwości przedsiębiorczości
 3. Innowacja i start-up w wielofunkcyjnym gospodarstwie
 4. Innowacje i start-up w wiejskim dziedzictwie kulturowym

 

 
 1. Wprowadzenie do zarządzania działaniami w zakresie wielofunkcyjnego gospodarstwa i etyka kierowników
 2. Rola i praca kierownika w ramach działań w wielofunkcyjnym gospodarstwie
 3. Planowanie i wdrożenie wielofunkcyjnego gospodarstwa
 4. Monitorowanie wielofunkcyjnego gospodarstwa i kierowanie nim
 1. Strategia i plan komunikacji
 2. Analiza rynku
 3. Komunikacja wewnętrzna
 4. Poznaj swoich klientów
 5. Kompozycja marketingowa
 1. Wstęp do równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym
 2. Identyfikacja grup, których to dotyczy
 3. Znaczenie zrównoważonego życia zawodowego i rodzinnego
 4. Korzyści równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym
 5. Przykłady działań, które wspomagają równowagę między rodziną, pracą, a życiem osobistym
 6. Wyzwania i luki w osiągnięciu równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym
 7. Sposoby sprostania wyzwaniom
 8. Podkreślenie różnicy w sytuacji kobiet na wsi
 9. W jaki sposób Unia Europejskiej zajmuje się dyskryminacją ze względu na płeć w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)?
 10. Jak osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym
 11. Bariery pogodzenia różnych aspektów życia i jak ich unikać
TOP