MODULI USPOSABLJANJA

V tem poglavju najdete zanimiva usposabljanja, povezana z različnimi vidiki podjetništva na podeželju, ki vam bodo zagotovila znanje, potrebno za ustanovitev in upravljanje lastnega poslovanja (dopolnilnih dejavnosti), vezanega na večnamenske dejavnosti in podeželsko kulturno dediščino.

Spodaj si lahko ogledate kazalo vsebine in uvodni video vsakega modula. Pri vsakem modulu boste našli:

 • Pregled in učne cilje (z vidika pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc) modula;
 • Podrobne vsebine modula;
 • Zaključke modula
 • Nekaj vprašanj, s katerimi boste spodbudili lastno razmišljanje o vsebini modula in o morebitni uporabi pridobljenih kompetenc;
 • Samoocenjevalne vaje
 • Reference in povezave za poglobitev znanja o vsebini modula.

V vsakem modulu lahko najdete sklice na praktične izkušnje, zbrane v študijah primerov

 • Učno izkušnjo lahko prilagodite svojemu tempu in potrebam: na hitro si lahko ogledate vse vsebine ali pa natančno preučite module.

REWARD vam želi prijetno učenje!

 1. Nove priložnosti za podeželje
 2. Večnamensko kmetijstvo
 3. Podeželska in kmetijska kulturna dediščina
 1. Motiviranost za podjetništvo
 2. Podjetniške priložnosti
 3. Inovacije in zagon v večnamenskem kmetijstvu
 4. Inovacije in zagon s kulturno dediščino
 1. Uvod v upravljanje večnamenskih (dopolnilnih) dejavnosti na kmetiji in etika upravitelja ( gospodarja )
 2. Vloga in delo upravitelja ( gospodarja ) na večnamenski kmetiji
 3. Načrtovanje in izvedba večnamenskih ( dopolnilnih ) dejavnosti na kmetiji
 4. Spremljanje in vodenje večnamenskih ( dopolnilnih ) dejavnosti
 1. Strategija in načrt komunikacije
 2. Analiza trga
 3. Notranja komunikacija
 4. Poznavanje strank
 5. Trženjski splet (Marketing Mix)
 1. Uvod v usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Komu je namenjeno uskaljevanje?
 3. Pomen usklajevanja poklicnega in družinskega življenja
 4. Prednosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja
 5. Ukrepi, ki podpirajo uskaljevanje družine, dela in osebnega življenja
 6. Izzivi in razkoraki pri usklajevnju poklicnega in družinskega življenja
 7. Načini reševanja izzivov
 8. Poudarjanje razlik v situaciji podeželskih žena
 9. Kako se Evropska unija loteva spolne diskriminacije znotraj skupne kmetijske politike?
 10. Kako doseči uskladitev poklicnega in družinskega življenja?
 11. Ovire pri usklajevanju in njihovo preprečevanje
TOP