VZDĚLÁVACÍ MODULY

V této části najdete zajímavé vzdělávací moduly týkající se různých aspektů podnikání ve venkovských oblastech. Tyto materiály vám poskytnout či pomůžou zlepšit znalosti potřebné k zahájení a správě podnikání spojujícího multifunkční aktivity a venkovské kulturní dědictví.

Níže vidíte index obsahu a úvodní video každého modulu. Jakmile vstoupíte do modulu, najdete zde:

 • Přehled a vzdělávací cíle (získané znalosti, dovednosti a kompetence) modulu;
 • Podrobný obsah vzdělávacího modulu;
 • Shrnutí modulu;
 • Několik otázek, které mají stimulovat vaši vlastní reflexi o obsahu modulu a přinutit vás přemýšlet o možném uplatnění kompetencí získaných ve vaší situaci;
 • Jednoduché sebehodnotící cvičení;
 • Odkazy k prohloubení znalostí o tématu.

V každém modulu najdete odkazy na praktické zkušenosti shromážděné v případových studiích.

Procházení modulů můžete přizpůsobit svému vlastnímu tempu a potřebám: můžete si rychle prohlédnout celý obsah nebo si jednotlivé moduly pečlivě prostudovat.

Užijte si učení s REWARD!

 1. Nové příležitosti pro venkovské oblasti
 2. Multifunkční zemědělství
 3. Venkovské a zemědělské kulturní dědictví
 1. Motivace pro podnikání
 2. Podnikatelské příležitosti
 3. Inovace a zahájení podnikání v multifunkčním zemědělství
 4. Inovace a zahájení podnikání v oblasti venkovského kulturního dědictví
 1. Úvod do řízení multifunkčních zemědělských činností a manažerské etiky
 2. Role a práce manažera/manažerky při realizaci multifunkčních činností na farmě
 3. Plánování a realizace multifunkčních činností na farmě
 4. Monitoring a vedení multifunkčních činností na farmě
 1. Strategie a komunikační plán
 2. Analýza trhu
 3. Interní komunikace
 4. Poznejte své zákazníky
 5. Marketingový mix
 1. Úvod do slaďování osobního a pracovního života
 2. Identifikace dotčených skupin
 3. Důležitost slaďování pracovního a osobního života
 4. Přínosy slaďování pracovního a osobního života
 5. Příklady opatření na podporu slaďování rodinného, pracovního a osobního života
 6. Výzvy a nedostatky při slaďování pracovního a osobního života
 7. Způsoby řešení výzev
 8. Rozdílná situace venkovských žen
 9. Jak Evropská unie řeší diskriminaci na základě pohlaví v rámci Společné zemědělské politiky (SZP)?
 10. Jak dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a osobním životem
 11. Bariéry ve slaďování a jak se jim bránit
TOP