MANUELA HERRERA VALERO

Oleocosmeticos

WPROWADZENIE

Olea Cosmeticos to firma założona przez cztery przedsiębiorczynie, zlokalizowana w Pegalajar w Parku Naturalnym Sierra Mágina, która prowadzi produkcję i sprzedaż mydeł i kosmetyków naturalnych z ekologicznej oliwy typu extra virgin i olejków eterycznych z roślin leczniczych.

Jest to przedsiębiorstwo, które powstało w efekcie dążeń grupy kobiet do stworzenia możliwości samozatrudnienia, w czym wsparły je programy LEADER realizujące polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Pegalajar leży w Parku Naturalnym Sierra Mágina, tradycyjnym obszarze hodowli drzewek oliwnych, a wspomniana grupa kobiet zdecydowała się propagować korzyści oliwy wykraczające poza jej kulinarne zastosowanie. W tradycji naszych wiosek oliwy z oliwek używano jako środka chroniącego i leczącego skórę.

Owa grupa kobiet uratowała i dowartościowała tradycję wytwarzania mydeł w wiejskich domach, wykorzystującą oliwę z oliwek jako podstawowy składnik, podnosząc ją do kategorii produktów wysokiej jakości dzięki zastosowaniu ekologicznej oliwy typu extra virgin wytwarzanej ręcznie, ale zgodnie z zasadami jakości i higieny, których wymagała ich wielokrotna certyfikacja i wymagający rynek, na który były one przeznaczone.

Trzeba być zdolnym i gotowym do uczenia się i przyjęcia, że można coś robić inaczej.
Trzeba znaleźć rynek, na którym odmienne cechy produktu mogą być wyżej cenione i przekształcone w realną wartość dla firmy.

1. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko

Manuela Herrera Valero

Przedział wiekowy

46 +

Wykształcenie

Członkinie uzyskały obowiązkowe ogólne wykształcenie oraz zdobyły określone wykształcenie zawodowe związane z produkcją kosmetyków. Wykształcenie to same sfinansowały w specjalistycznych ośrodkach w różnych częściach Hiszpanii.

Zawód

Menadżerki, przedsiębiorczynie, rolniczki i gospodyni domowe.

2. PROFIL GOSPODARSTWA

Adres

Ul. Calvario 28. 23110 Pegalajar (prowincja Jaén).

Powierzchnia gospodarstwa w ha

-

Od kiedy przedsiębiorczyni jest właścicielką / dzierżawczynią gospodarstwa

2001 r.

Liczba pracowników w gospodarstwie

W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
1
W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY / SEZONOWO
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
3
KOBIETY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
  4

 

Opis gospodarstwa

Trzy z czterech partnerek są związane z własnym gospodarstwami rodzinnymi, każda indywidualne, mają więc zawodowe powiązania z oliwą z oliwek.

Natomiast oliwa, której używają, nie pochodzi z ich rodzinnych gospodarstw, ponieważ zdecydowały się wykorzystać najlepszy produkt ekologiczny z Parque de Sierra Mágina. Z tego powodu kupują oliwę od Trujal z Cambil, certyfikowanej przetwórni spółdzielczej, która produkuje wysokiej jakości ekologiczną oliwę z oliwek.

Obiekty są dostosowane do wysokich wymagań określonych w przepisach Ministerstw Zdrowia dla produkcji produktów kosmetycznych i farmaceutycznych oraz wymagań określonych przez marki i certyfikaty, którym podlegają (Parku Naturalnego Andaluzji i Europejskiej Karty Turystyki Zrównoważonej), gwarantujących przyjazny dla środowiska produkt wysokiej jakości.

W tym celu wykorzystuj się różne hale, laboratoria i pomieszczenia czyste do wytwarzania swoich produktów i kremów, co zapewnia najlepsze warunki produkcji i ochrony ich produktów.

Strona internetowa i konta w mediach społecznościowych

3. WIELOFUNKCYJNOŚĆ / DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI

Portfel produktów firmy zawiera tylko produkty wykonane ręcznie i całkowicie naturalne, należące do czterech rodzajów asortymentu: środki higieny osobistej, kremy do ciała. oliwa do masażu, wody kolońskie i perfumy. Produkty są sprzedawane przez Internet i bezpośrednio w obiektach firmy. Przygotowywane są pakiety podarunkowe i koszyczki z wybranym asortymentem produktów, dostosowanym do potrzeb i upodobań klientów.

Poza swoją główną działalnością, firma Olea Cosmetics rozwija oleoturystykę i działalność szkoleniową. Należy do sieci produkującej Oleo Tour Jaén, markę stworzoną przez Diputación de Jaén (władze prowincji Jaén) – sieć, w której turyści mogą się uczyć, zdobywać informacje oraz poznawać wszystkie aspekty kulinarne i kulturowe związane z produkcją i stosowaniem oliwy z oliwek.

Firma Olea Cosmetics oferuje nowe doświadczenia odwiedzającym jej siedzibę, gdzie przyjeżdża wiele autokarów z zagranicznymi turystami, osobami starszymi i dziećmi. Odwiedzający otrzymują tutaj informacje i uczestniczą w warsztatach, w czasie których wytwarzają własne mydła i zabierają je do domu. Takie dni mają wyjątkowe znaczenie dla reklamy produktów firmy i informowania o korzyściach, jakie przynosi oliwa z oliwek, a także o jej wpływie na zdrowie, kulturę, społeczeństwo i gospodarkę regionu.

Produkcja mydła to działalność, którą w przeszłości wykonywały kobiety w domach w wioskach w naszym środowisku wiejskim, ponownie wykorzystując zużytą oliwę do produkcji naturalnego mydła. Techniki te przekazywały matki córkom aż do czasów współczesnych. Mydła te są cenione ze względu na cechy w zakresie pielęgnacji skóry oraz ich przyjazność dla środowiska, stanowią też tradycyjny sposób ponownego użycia i recyklingu oliwy zużytej w gospodarstwie domowym.

 

4. ASPEKTY OGÓLNE, SZKOLENIE/KOMPETENCJE

Firma Olea Cosmetics pierwotnie powstała, jako stowarzyszenie 7 kobiet z Pegalajar, które zdecydowały się wytwarzać produkty kosmetyczne w oparciu o oliwę z oliwek. Ze względu na duże środki finansowe niezbędne do uruchomienia produkcji oraz konieczność pokrywania wydatków, utworzyły spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ ta forma prawna była najprostsza w przypadku likwidacji firmy.

Początkowo musiały ponieść duże koszty przekraczające 400 tys. euro, co zmusiło je do poszukiwania różnych źródeł finansowania. Uzyskały środki unijne z programu LEADER, ale dodatkowo potrzebowały prywatnego finansowania przez stronę trzecią za pośrednictwem banków.

Chciały same kierować procesem zakładania firmy bez wsparcia mężów, ale lokalny bank nie chciał udzielić pożyczki grupie kobiet bez wsparcia mężów. Chociaż szukały innego banku, z którym mogłyby współpracować, ograniczenia prawne zmusiły ich mężów do udziału z zaciągnięciu pożyczek.

Spotkały się z wieloma trudnościami biurokratycznymi ze względu na konieczność rejestracji sanitarnej, certyfikacji i audytów. Ponieważ mieszkały w prowincji o niewielkiej tradycji przemysłowej i nawet jeszcze mniejszej w branży kosmetyków, musiały udać się do Madrytu, aby uzyskać poradę i bezpośrednio poznać wszystkie wymagania regulacyjne i biurokratyczne, które musiały spełnić. Bez wsparcia niektórych urzędników państwowych, którzy im pomogli, nie byłyby w stanie zrealizować przedsięwzięcia.

Chociaż uzyskały wiedzę na kilku szkoleniach unijnych, aby specjalizować się i przejść bardziej profesjonalne szkolenie, musiały udać się do innych regionów Hiszpanii o silniejszej tradycji w dziedzinie wytwarzania produktów kosmetycznych.

Po skomplikowanym początku ze względu na potrzebne finansowanie zaczęły działać z dużym powodzeniem, ponieważ były to lata poprzedzające kryzys 2008 r. Ale od tego roku sprzedaż zaczęła spadać. Obecnie uważają, że muszą rozwijać działalność handlową także poza Internetem, sprzedażą bezpośrednią i marketingiem szeptanym. Będzie to najważniejsze wyzwanie w bliskiej przyszłości.

Mimo że były pionierkami w tej branży w prowincji Jaén, skorzystały na tym inne firmy. Ci nowi konkurenci byli bardziej agresywni w swoich działaniach komercyjnych, więc trudno im było wejść do niektórych kanałów dystrybucyjnych, jednocześnie utrzymując wysokie standardy jakościowe firmy Olea Cosméticos.

Taki rozwój sytuacji zmusił je do zmiany zasad zakupów. Przed kryzysem trzymały większe zapasy, natomiast obecnie produkują zgodnie z popytem, co zapewnia większą kontrolę kosztów i możliwość dostosowania produkcji do potrzeb klientów. Podjęły również nadzwyczajne środki w celu kontroli płatności i obecnie udzielają kredytu kupieckiego wyłącznie stałym klientom wyciągając wnioski z doświadczeń w przyszłości.

Ponieważ są czterema kobietami ze wsi, mogą wspierać siebie nawzajem w wielu obszarach życia osobistego i zawodowego. Dzięki wzajemnej współpracy zdołały zabezpieczyć środki na sfinansowanie przedsięwzięcia i udzielały sobie osobistego wsparcia w trudnych czasach. Umożliwiło to elastyczne wykorzystanie czasu w celu wypełniania obowiązków rodzinnych i osobistych, sprostanie długim godzinom pracy i dzielenie się sukcesami.

Z punktu widzenia potencjalnego rynku, naturalny, ekologiczny, ręcznie wytwarzany produkt, przynoszący uznane korzyści i posiadający certyfikaty, przynosi lepsze efekty i spotyka się z większym uznaniem na rynku krajowym niż na rynku regionalnym, na którym wszystkie te naturalne aspekty i rodzaje rzemiosła związane z tradycją i dziedzictwem kulturowym są bardziej cenione.

Uważają, że jako kobiety wiejskie mają wielkie zdolności w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju działalności produkcyjnej lub gospodarczej. Podkreślają swoją zdolność do dostosowania się, ponieważ jako przedsiębiorczynie muszą być gotowe na wszystko w czasie realizacji przedsięwzięcia. Podobnie, muszą być w stanie dostosować się do potrzeb klientów i zmian popytu.

Jako kobiety charakteryzuje je silną wola działania, są zdolne wykonywać wiele zadań jednocześnie, wypełniając swoje obowiązki osobiste i rodzinne.

Kobietom przypisuje się zdolność do generowania wielu idei, wykonywania wielu zadań, ponownego wymyślenia i odmiennego zdefiniowania rozwiązań, a także tworzenia wielu projektów. Są zawsze otwarte na naukę, proponują odmienne podejście do wyzwań, wiedząc, że nie ma jednego sposobu rozwiązywania problemów.

Bardzo ważne jest zarządzanie szczegółami, wszystko ma znaczenie, a „kobieca ręka” ma wpływ na sposób prezentowania spraw, co jest bardzo istotne dla przekonania klientów.

W odniesieniu do szkolenia, mimo że ukończyły kursy techniczne, uważają, że problem stanowi szkolenie w zakresie narzędzi zarządzania. Istnieją podmioty, które zarządzają subwencjami, audytorzy, którzy poświadczają jakość lub certyfikacje, natomiast brakuje doradztwa i wynikających z niego dalszych działań w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą. Można wiedzieć, jak należy produkować, wytwarzać i zarządzać zasobami, ale nikt nie uczy, jak sprzedawać i wprowadzać na rynek produkty końcowe. Istotne jest doradztwo i późniejszy nadzór zapewniające rentowność każdego przedsięwzięcia.

W odniesieniu do kompetencji, które należy podkreślić, przede wszystkim trzeba wierzyć w przedsięwzięcie i mieć zaufanie do przyjętego podejścia. Trzeba działać konsekwentnie i inwestować wiele czasu i pracy nie dostając nic w zamian. Z tego powodu tak ważna jest stała motywację i entuzjazm.

Trzeba mieć ducha przedsiębiorczości. Większość właścicieli Olea Cosméticos ma związki z firmami rodzinnymi, co ma zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorczości. Istotna jest zdolność do dostosowania sie; będą dobre dni i złe dni, ale zawsze musi być chęć uczenia się, a jeśli czegoś nie wiemy, to jest wiele sposobów, aby się tego dowiedzieć.

MOCNE STRONY
Produkt naturalny i ręcznie wytwarzany.
Współpraca kobiet.
Brak zadłużenia.
Zdolność do dostosowania.
Wsparcie instytucjonalne.
Obiekty i urządzenia.
Doświadczenie.
SŁABE STRONY
Aspekt handlowy.
Lokalizacja na uboczu.
Brak profilu handlowego.
SZANSE
Nowe kanały.
Certyfikaty międzynarodowe.
Wsparcie instytucjonalne.
Agroturystyka.
Wzrost świadomości konsumentów.
Nisze rynkowe.
ZAGROŻENIA
Firma wchodząca na rynek.
Brak ulg.
Mocna konkurencja w branży kosmetycznej.
Większe koszty wytwarzania produktów wykonywanych ręcznie.
Brak wyceny produktu na rynku lokalnym.
TOP