MANUELA HERRERA VALERO

Oleocosmeticos

ÚVOD

Olea Cosmetics je společnost založená čtyřmi ženami se sídlem v Pegalajaru, v přírodním parku Sierra Mágina. Společnost se věnuje výrobě a prodeji mýdel, přírodní kosmetiky vyrobené z extra panenského olivového oleje a éterických olejů z léčivých rostlin.

Společnost vznikla ze společné inciativy žen, které měly vůli rozvíjet společné podnikání, které bude jejich zdrojem obživy. Pro rozvoj společnosti využili podporu z programu LEADER, spadající pod politiku rozvoje venkova.

Pegalajar se nachází v přírodním parku Sierra Mágina, oblasti, která je známá pěstováním olivovníků. Tato skupina žen se rozhodla propagovat výhody oleje nad rámec kulinářského využití. V místních podmínkách se olivový olej využíval jako ochranný a léčivý prostředek pro pokožku.

Tato skupina žen zachránila tradici výroby mýdel ve zdejších vesnicích, kdy je olivový olej používán jako základní složka. Při ruční výrobě jejich produktů ale používají extra panenský olivový olej, který zvyšuje hodnotu produktu, jenž je tak vysoce kvalitní. Jejich postupy výroby však jen následují trendy trhu, kdy jsou požadovány certifikované, vysoce kvalitní produkty.

Musíte mít schopnost a vůli učit se a předpokládat, že věci lze dělat jinak.
Je nutné najít trh, na kterém budou vysoce kvalitní produkty oceněny a budou moci přinést organizaci skutečnou hodnotu.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Manuela Herrera Valero

Věkové rozmezí

46 +

Vzdělání

Majitelky absolvovaly povinné všeobecné vzdělání a účastnily se dalšího odborného školení související s výrobou kosmetiky, krémů a mýdel. Školení, která si financují samy se konají v různých oblastech Španělska, ve specializovaných centrech.

Zaměstnání

Obchodní manažerky, podnikatelky, farmářky, ženy v domácnosti.

2. PROFIL FARMY

Adresa

Calvario street, 28. 23110 Pegalajar (Jaén).

Rozloha farmy v ha

-

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

2001

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
1
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
3
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
  4

 

Popis farmy

Tři ze čtyř společnic jsou spojeny s vlastními rodinnými farmami, každá z nich samostatně, takže mají tímto způsobem profesionální spojení s olivovým olejem.

Avšak olej, který používají, nepochází z rodinných farem. Rozhodly se použít nejlepší ekologický produkt z Parque de Sierra Mágina. Proto kupují svůj olej od Trujalu z Cambil, certifikovaného výrobního družstva, které produkuje vysoce kvalitní ekologický olivový olej.

Zařízení jsou přizpůsobena náročným požadavkům definovaným v protokolech Ministerstva zdravotnictví pro výrobu kosmetických a farmaceutických výrobků, požadavkům značek a certifikátů, ke kterým patří (Přírodní andaluský park a Evropská charta udržitelného cestovního ruchu), které zaručují kvalitní produkt, který respektuje životní prostředí.

Za tímto účelem pod jejich podnik patří různé prostory a laboratoře pro výrobu produktů a krémů, ve kterých zaručují udržování jejich produktů v nejlepších podmínkách výroby a ochrany.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

V portfoliu jejich produktů najdete pouze ručně vyráběné a zcela přírodní produkty. Tyto produkty jsou rozděleny do čtyř řad: osobní hygiena, tělové krémy, masážní oleje, kolínské vody a parfémy. Tyto výrobky se prodávají prostřednictvím internetu a přímým prodejem v jejich prostorech. Prodávají také dárkové balíčky a koše se sortimentem svých výrobků, které přizpůsobují potřebám a preferencím svých zákazníků.

Kromě této hlavní činnosti společnost Olea Cosmetics nabízí také služby v turistice a vzdělávacích aktivitách. Patří do sítě, která tvoří Oleo Tour Jaén, značku vytvořenou zastupitelstvem Jaénu. Je to síť podniků, ve kterých se turisté mohou učit, získat znalosti a užívat si všech kulinářských a kulturních aspektů souvisejících s výrobou a používáním olivového oleje.

Olea Cosmetics nabízí nové zážitky všem, kteří navštíví její sídlo. Jejich prostory navštěvuje mnoho autobusů se zahraničními turisty, ale také starší lidé a děti. Návštěvníci získávají informace a účastní se workshopů, během kterých si vyrobí vlastní mýdla, která si berou domů. Tyto návštěvy jsou pro ně velmi důležité, protože šíří povědomí o jejich produktech, návštěvnici se dozví o výhodách olivového oleje a jeho dopadu na zdraví, kulturu, společnost a ekonomiku regionu.

Výroba mýdla je činnost, kterou historicky provádějí ženy v domech na vesnici ve venkovském prostředí, kdy se recyklovaly použité oleje pro výrobu přírodního mýdla. Tyto techniky byly přenášeny z matek na dcery, až do našich dnů. Tato mýdla jsou uznávána pro své dobré vlastnosti v péči o pleť a jejich respekt k životnímu prostředí, protože nezanechávají chemické stopy. Kromě toho, je tato výroba tradičním způsobem opětovného využití a recyklací použitých domácích olejů.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

Olea Cosmetics bylo původně sdružení 7 žen z Pegalajaru, které se rozhodly vyrábět kosmetické výrobky z olivového oleje. Sdružení má formu společnosti s ručením omezeným, tato forma podnikání je výhodná a také jednoduší na ukončení činnosti v případě neúspěchu podnikání.

Zpočátku čelily problému s financováním, protože bylo potřeba investovat více než 400 000 EUR. Nutilo je to hledat různé zdroje financování. Získaly prostředky z fondů EU, z programu LEADER, ale navíc potřebovaly také soukromé financování od třetích stran, bank.

Chtěly založit společnost bez podpory svých manželů, ale místní banka nechtěla poskytnout půjčku skupině žen. Ačkoli hledali jinou banku, se kterou by spolupracovaly, zákonná omezení donutila jejich manžely, aby jim pomohli při získání půjček.

Z byrokratického hlediska se setkaly s velkými problémy kvůli zajištění potřeby sanitární registrace, získání osvědčení a auditů. Protože žijí v provincii s malou průmyslovou tradicí a malou rozvinutostí kosmetického sektoru, musely cestovat do Madridu, aby získaly radu či se dozvěděly více o regulačních a byrokratických požadavcích, které musí splňovat. Pokud by jim nepomohli někteří státní zaměstnanci, bylo by nemožné tento projekt rozvinout.

Přestože získaly znalosti prostřednictvím některých kurzů financovaných EU, pro specializaci a získání více znalostí odborné přípravy, musely za některými kurzy cestovat do jiných španělských regionů, kde je větší tradice ve výrobě kosmetických prostředků.

Po složitém začátku kvůli potřebám financování začala společnost fungovat docela úspěšně, což bylo období před rokem 2008. Avšak pak přišla finanční krize a prodeje se začaly snižovat. V dnešní době považují za nezbytné rozvíjet svou obchodní činnost mimo internet, věnovat se přímému prodeji. Toto jsou jedny z nejdůležitějších výzev pro jejich nejbližší budoucnost.

Ačkoli byly průkopníky v tomto odvětví v Jaénu, jiné společnosti toho využily; tito noví konkurenti byli komerčně agresivnější, takže je pro ně obtížné vstoupit do některých distribučních kanálů při zachování vysokých standardů kvality Olea Cosméticos.

Tento vývoj je přivedl k restrukturalizaci nákupních politik, před krizí udržovaly větší zásoby, nyní se vyrábí podle poptávky, což umožňuje větší kontrolu nákladů a možnost přizpůsobit výrobu potřebám zákazníků. Přijali také extrémní opatření v oblasti kontroly plateb, nyní poskytují komerční úvěr pouze stálým zákazníkům, protože se poučily z minulých zkušeností.

Být čtyřmi venkovskými ženami jim umožňuje navzájem se podporovat v mnoha oblastech jejich osobního a obchodního života. Jejich spolupráce jim umožnila společně financovat projekt, poskytla jim osobní podporu v těžkých dobách, umožnila jim časovou flexibilitu při plnění jejich rodinných a osobních povinností, umožnila jim zajistit dlouhou otevírací dobu a umožňuje jim sdílet své úspěchy.

Z pohledu potenciálního trhu má přírodní, ekologický, ručně vyráběný produkt s uznávanými výhodami a certifikacemi větší dopad a uznání na vnitrostátním trhu než na regionálním trhu. Avšak na regionálním trhu jsou všechny přírodní aspekty a řemeslná práce více spojena s tradicí a je cennější z pohledu kulturního dědictví.

Jako venkovské ženy se domnívají, že mají velké výhody pro realizování podnikání a rozvoj produktivní nebo hospodářské činnosti. Zdůrazňují svou schopnost přizpůsobit se, protože jako podnikatelky musí být během vývoje projektu na všechno připraveny. Stejně tak se musí umět přizpůsobit potřebám zákazníků a změnám v poptávce.

Protože se ženy vyznačují silnou vůlí realizovat věci, jsou schopny plnit mnoho úkolů současně a zároveň plnit své osobní a rodinné povinnosti.

Ženy jsou považovány za schopné vymýšlet mnoho nápadů, vykonávat mnoho úkolů, znovuobjevovat a znovu definovat přístupy a vytvářet mnoho návrhů. Jsou vždy otevřeny učení, navrhují jiný způsob, jak přistupovat k výzvám, protože vědí, že neexistuje jediný způsob řešení problémů.

Schopnost řídit detaily je velmi důležitá, protože je třeba vykonávat mnoho činnosti. Ženy
ovlivňují způsob prezentace věcí, což je velmi důležité pro uspokojení zákazníků.

I přesto, že absolvovaly technické školení, domnívají se, že problematická je oblast řízení
jednotlivých nástrojů. Existují subjekty, které spravují dotace, auditoři, kteří potvrzují kvalitu nebo
certifikace, ale v oblasti řízení neexistují rady a následná opatření. Můžete vědět, jak vyrábět,
spravovat zdroje, ale nikdo vás neučí, jak prodávat a vyrobit finální produkty. Je důležité, aby
poradenství a následné monitorování zajistilo životaschopnost jakéhokoli projektu.

Mezi kompetencemi, které lze zdůraznit, je především víra v projekt a důvěra ve váš přístup.
Musíte být důslední a investovat spoustu času a úsilí, aniž byste na oplátku dostali cokoli. Proto
je důležité mít trvalou motivaci a nadšení.

Je důležité mít podnikatelského ducha. Většina členek Olea Cosméticos měla vztah k rodinným
podnikům, tyto vazby jsou nezbytné pro podnikání. Schopnost přizpůsobit se je zásadní; budou
dobré a špatné dny, ale musíte být vždy ochotni se učit, a pokud existuje něco, co nevíte, jak
udělat, existuje mnoho způsobů, jak se to naučit.

SILNÉ STRÁNKY
Přírodní a ručně vyráběný produkt.
Spolupráce žen.
Bez zadlužení.
Přizpůsobivost.
Podpora institucí/úřadů.
Zařízení a vybavení.
Zkušenosti.
SLABÉ STRÁNKY
Obchodní oblast.
Izolované umístění.
Nedostatek obchodního profilu.
PŘÍLEŽITOSTI
Nové komerční kanály.
Mezinárodní certifikace.
Institucionální podpora.
Agroturistika.
Zvyšování povědomí u spotřebitelů.
Mezera na trhu.
HROZBY
Noví konkurenti.
Nedostatek odpočinku.
Velká konkurence v kosmetickém sektoru.
Ruční výroba je dražší.
Nedostatečné ocenění produktu na místním trhu.
TOP