MANUELA HERRERA VALERO

Oleocosmeticos

UVOD

Olea Cosmetics je podjetje, ki so ga ustanovile štiri poslovne ženske, s sedežem v Pegalajarju, ki se nahaja v naravnem parku Sierra Mágina in je namenjeno proizvodnji in prodaji mila, naravne kozmetike, pridobljene iz ekološkega ekstra deviškega oljčnega olja in eteričnih olj zdravilnih rastlin.

Podjetje je nastalo na pobudo skupine žensk, ki so si na ta način ustvarile samozaposlitev, za kar so pridobile sredstva iz LEADER programa za spodbujanje razvoja podeželja.

Pegalajar se nahaja v naravnem parku Sierra Mágina, kjer so tradicionalno nasadi oljk. Ta skupina žensk se je odločila, da bo poleg jedilne verdnosti oljčnega olja promovirala še druge njegove koristi. V naših vaseh so tradicionalno uporabljali oljčno olje kot zaščito in zdravilo za kožo.

Na ta način so rešile in ponovno dale veljavo tradiciji izdelovanja mil v vaških hišah z uporabo ekološko ekstra deviškega oljčnega olja kot osnovno sestavino in jo povzdignile v kategorijo visokokakovostnih izdelkov, ki so ročno izdelani. Pri tem pa upoštevajo kakovostne in higienske predpise, ki jih zahtevajo njihovi številni certifikati in zahtevni potrošniki, na katere so usmerjeni.

Morate imeti zmogljivosti in željo po učenju ter prepričanje, da stvari lahko naredite drugače.
Poiskati je potrebno trg, kjer bodo raznolike prednosti izdelka cenjene in jih preusmeriti v pravo vrednost podjetja.

1. OSEBNI PODATKI

Ime in priimek

Manuela Herrera Valero

Razpon starosti

46 +

Izobrazba

Članice imajo obvezno splošno izobrazbo in so imele posebno strokovno usposabljanje v zvezi s proizvodnjo kozmetike, krem in mil. Usposabljale so se v specializiranih centrih v različnih delih Španije in to financirale z lastnimi sredstvi.

Poklic

Vodja poslovanja, podjetnica, kmetica in gospodinja.

2. PODATKI O KMETIJI

Naslov

Calvario street, 28. 23110 Pegalajar (Jaén).

Velikost kmetije

-

Od kdaj je podjetnica lastnica ali najemnica kmetije

2001

Število zaposlenih na kmetiji:

POLNI DELOVNI ČAS
Družinski člani Ostali
1
KRAJŠI DELOVNI ČAS/SEZONSKO DELO
Družinski člani Ostali
3
ŽENSKE
Družinski člani Ostali
  4

 

 

Opis kmetije

Tri od štirih partneric so vsaka zase povezane z lastnimi družinskimi kmetijami, poslovno pa so se povezale preko oljčnega olja. Vendar pa olje, ki ga uporabljajo, ne prihaja iz njihovih družinskih kmetij. Odločili so se uporabljati najboljše ekološko olje iz parka Parque de Sierra Mágina, zato potrebno olje kupujejo pri Trujalu od Cambila, certificirane pridelovelne zadruge, ki proizvaja visoko kakovostno ekološko oljčno olje.

Objekti so prilagojeni pravilnikom za proizvodnjo kozmetičnih in farmacevtskih izdelkov Ministrstva za zdravje, pa tudi zahtevam blagovnih znamk in certifikatov, ki jim pripadajo (Naravni park Andaluzija in Evropska listina za trajnostni turizem), kar zagotavlja kakovosten izdelek, ki spoštuje okolje.

V ta namen imajo različne prostore, laboratorije in čiste sobe za proizvodnjo svojih izdelkov in krem, v katerih zagotavljajo najboljše pogojie pridelave in konzerviranja.

Spletna stran in socialna omrežja

3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI / KULTURNA DEDIŠČINA NA PODEŽELJU

V njihovi ponudbi izdelkov lahko najdemo le ročno izdelane in popolnoma naravne izdelke, ki jih lahko uvrstimo v štiri sklope: osebna higiena, kreme za telo, masažna olja, kolonjske vode in parfumi. Ti izdelki se prodajajo preko spleta in neposredno v njihovih objektih. Izdelujejo darilne pakete in košare z izborom svojih izdelkov, ki jih prilagajajo potrebam svojih strank.

Poleg te glavne dejavnosti Olea Cosmetics razvija turizem vezan na oljčno olje in razna usposabljanja. Spada v mrežo ponudnikov imenovano Oleo Tour Jaén, ( oznako, ki jo je ustvaril Japunov Diputación) mrežo, v kateri se turisti lahko učijo in informirajo ter uživajo v vseh kulinaričnih in kulturnih vidikih povezanih s proizvodnjo in uporabo oljčnega olja.

Olea Cosmetics ponuja nove izkušnje vsem, ki jih obiščejo. K njim prihaja veliko avtobusov tujih turistov, starejših ljudi in otrok. Tam obiskovalci dobijo informacije in sodelujejo v delavnicah, kjer si sami izdelujejo mila, ki jih potem odnesejo domov. Ti dnevi so pomembni za razširjanje njihovih izdelkov in spoznavanje prednosti oljčnega olja ter njegovih vplivov na zdravje, kulturo, družbo in gospodarstvo v regiji. Proizvodnja mila je dejavnost, ki so jo v preteklosti izvajale ženske po vaseh, kjer so reciklirale že uporabljena olja v naravna mila. Ti načini so se vse do današnjih dni prenašali od matere na hčere. Ta mila so prepoznavna po dobrih lastnostih za zaščito kože in prijaznosti do okolja, saj nimajo kemičnih dodatkov, poleg tega pa je tradicionalni način omogočil recikliranje rabljenih gospodinjskih olj.

4. RAZMISLEKI, KOMPETENCE IN USPOSABLJANJA VPLETENIH

Olea Cosmetics je prvotno nastala kot združenje sedmih žensk iz Pegalajarja, ki so se odločile za proizvodnjo kozmetičnih izdelkov na osnovi oljčnega olja. Za proizvodnjo in prodajo so bila potrebna visoka zagonska sredstva, kar je privedlo do tega, da so ustanovile delniško družbo, saj je bila ta pravna oblika najprimernejša za slučaj, če bi prišlo do likvidacije podjetja.

Sprva so se morale soočiti z visokim financiranjem v višini več kot 400 tisoč evrov, kar jih je prisililo, da poiščejo različne vire financiranja. Sredstva EU so prejele iz programa LEADER, dodatno pa so potrebovale financiranje s stranii tretjih oseb, preko bank.

Želele so ustanoviti podjetja brez podpore soprogov, vendar lokalna banka ni želela odobriti posojila skupini žensk. Čeprav so iskali drugo banko s katero bi sodelovale, so jih zakonske omejitve prisilile k vključitvi mož.

Spopadale so se z velikimi težavami, povezanimi s sanitarno registracijo, certificiranjem in revizijo, kar zahteva veliko birokratskega dela. Po nasvete v zvezi z zakonodajo in ostalo birokracijo so morali v Madrid, saj so živeli v provinci, kjer industrija, predvsem kozmetični sektor, ni imela tradicije. Če ne bi bilo podpore nekaterih javnih usluž, ki so jim pomagale, bi bilo nemogoče izpeljati projekt.

Znanja so pridobile na nekaterih tečajih, ki jih je organizirala EU, kljub temu pa so morale po strokovna znanja tudi v druge regije Španije, ki imajo več tradicije v proizvodnji kozmetičnih izdelkov.

V letih pred krizo 2008 so, po zapletenem začetku zaradi zagonskih sredstev, začele delovati precej uspešno. Po tem datumu pa je prodaja počasi upadala. Menijo, da je danes potrebno razvijati svojo komercialno dejavnost izven spleta, neposredne prodaje in prodaje od ust do ust. To je eden najpomembnejših izzivov za njihovo bližnjo prihodnost.

Čeprav so bile v Jaénu pionirke v tem sektorju, so to izkoristila druga podjetja. Novi konkurenti so bili bolj komercialno agresivni, zato težje vstopajo v nekatere distribucijske kanale in istočasno ohranjajo visoke standarde kakovosti Olea Cosméticos.

Posledica tega je bilo prestrukturiranje nabavne politike; pred krizo so nabavljali večje zaloge, sedaj pa se proizvodnja prilagaja povpraševanju, kar omogoča več nadzora nad stroški in boljšo možnost prilagajanja proizvodnje potrebam kupcev. Na podlagi preteklih izkušenj so sprejeli stroge ukrepe pri nadzoru plačil, saj sedaj dajejo komercialne kredite le rednim strankam.

Vse štiri podeželske ženske si dajejo medsebojno podporo na številnih področjih osebnega in poslovnega življenja. Njihovo sodelovanje jim je omogočilo financiranje iz projekta, osebno podporo v težkih časih, časovno prilagodljivost pri izpolnjevanju družinskih in osebnih obveznosti, raztegljivost delovnega časa in delitev svojih uspehov.

Naravni, ekološki, ročno izdelani izdelki s priznanimi kvalitetami in certifikati imajo večji vpliv in večjo prepoznavnost tako na nacionalnem kot na regionalnem trgu, kjer so tradicionalni proizvodi, vezani na kulturno dediščino, bolj cenjeni.

Menijo, da imajo kot podeželske ženske veliko osebnega bogastva, ki jim omogoča razvoj podjetništva in produktivne, gospodarske dejavnosti. Poudarjajo sposobnost prilagajanja, saj morajo biti podjetniki pri razvoju projekta pripravljeni na vse, predvsem se morajo znati prilagoditi potrebam strank in spremembam v povpraševanju.

Ženske odlikuje močna volja, da nekaj naredijo, hkrati pa so sposobne opravljati številne naloge in izpolnjevati svoje osebne in družinske obveznosti.

Za ženske velja tudi, da imajo veliko idej, opravijo številne naloge, izumijo in na novo opredelijo podjetniške pristope ter so ustvarjalne pri oblikovanju. Vedno so odprte za učenje, predlagajo drugačne načine reševanja izzivov, saj vedo, da ne obstaja enoten način za reševanje problemov.
Ukvarjanje s podrobnostmi je zelo pomembno, vse šteje, “ženska roka” vpliva na način predstavitve izdelka in dojemanje strank.

Čeprav so končale različna strokovna usposabljanja, vidijo težavo v pomanjkanju usposabljanja iz menedžmenta. Obstajajo organi, ki upravljajo subvencije, revizorji, ki potrjujejo kakovost in certificiranje, na področju poslovnega upravljanja pa ni nasvetov in nadaljnjih ukrepov. Lahko znate izdelovati in upravljati z viri, nihče pa vas ne nauči, kako prodati končne izdelke. Pomembno je svetovanje in spremljanje ter zagotovitev izvedljivosti projektov.

Med kompetencami, ki jih je mogoče izpostaviti, je najprej vera v projekt in zaupanje v svoj
pristop. Biti morate dosledni in vložiti veliko časa in truda, ne da bi dobili kaj v zameno. Zato je
pomembna stalna motivacija in navdušenje.

Pomemben je tudi podjetniški duh, večina članov Olea Cosméticos je bila povezana z družinskimi
podjetji, kar je bistveno za podjetništvo. Sposobnost prilagajanja je bistvenega pomena; prišli
bodo dobri in slabi dnevi, toda vedno se morate biti pripravljeni učiti se. Če obstaja nekaj, česar
ne znate narediti, obstaja veliko načinov, kako se tega naučite.

PREDNOSTI
Naravni in ročno izdelani izdelek.
Sodelovanje med ženskami.
Brez zadolževanja.
Prilagodljivost.
Institucionalna podpora.
Objekti in oprema.
Izkušnje.
SLABOSTI
Poslovni prostor.
Osamljena lokacija.
Pomanjkanje komercialnega profila.
PRILOŽNOSTI
Nove tržne poti.
Mednarodni certifikati.
Institucionalna podpora.
Agroturizem.
Povečanje ozaveščenosti potrošnikov.
Tržne niše.
NEVARNOSTI
Novi udeleženci.
Pomanjkanje olajšav.
Velika konkurenca v kozmetičnem sektorju.
Ročno izdelan izdelek je dražji za izdelavo.
Pomanjkanje vrednotenja izdelkov na lokalnem trgu.
TOP