MARIE SOPHIE PUJOL FORT

WPROWADZENIE

Marie Sophie Pujol Fort zaczęła prowadzić gospodarstwo rolne w 2012 roku w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą założyła z ojcem. Jej gospodarstwo o powierzchni 304 ha jest zlokalizowane w pobliżu Castelnaudary w departamencie Aude w regionie Oksytanii (między Carcassonne i Tuluzą). Miała szczęście, że zaczęła działalność w gospodarstwie w zdrowej kondycji finansowej. Jej ojciec już wcześniej wprowadził innowacje, a Marie poszła tą samą drogą. W swoim gospodarstwie skupia się na produkcji różnych surowców. Prowadzi produkcję roślinną na 140 ha i ma winnicę o powierzchni 10 ha. Dzięki wykształceniu biznesowemu, zdecydowała się zróżnicować działalność, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, jej działalność jest bardzo zróżnicowana: prowadzi uprawy polowe, uprawy wieloletnie, winnice, usługi ekologiczne (panele fotowoltaiczne), prowadzi firmę świadczącą usługi rolnicze i ekologiczną produkcję owoców.

Musiała się wedrzeć do bardzo męskiego środowiska, które uważa kobiety za rolniczki dopiero wtedy, gdy wsiądą na traktor. Jej główna rada to ta, aby znaleźć właściwe koncepcje umożliwiające rozpoczęcie oryginalnych rodzajów działalności.
“Musimy zawsze wprowadzać innowacje i inwestować w nowe produkty”.

1. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko

Marie Sophie Pujol Fort

Przedział wiekowy

31-45

Wykształcenie

Marie-Sophie ukończyła wydział prawa na uniwersytecie. Aby uzupełnić swoje umiejętności, następnie uzyskała tytuł magistra w dziedzinie międzynarodowego handlu artykułami luksusowymi.

Zawód

Prowadzi produkcję roślinną, a część jej gospodarstwa jest ekologiczna. Uprawia słoneczniki i ekologiczną twardą pszenicę na 26 ha, a sorgo, nasiona kukurydzy i jęczmień na 5 ha, miękką pszenicę i groch włoski. W 2019 r. w swoim gospodarstwie rozpoczęła ekologiczną uprawę granatów na 2 ha. Posiada również winnicę.

2. PROFIL GOSPODARSTWA

Adres

Notre Ferme En Lauragais 809 Chemin De La Tour | 11400 Castelnaudary.

Powierzchnia gospodarstwa w ha

304 ha.

Od kiedy przedsiębiorczyni jest właścicielką / dzierżawczynią gospodarstwa

2012 r.

Liczba pracowników w gospodarstwie

W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
1
W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY / SEZONOWO
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
KOBIETY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
1  

 

Opis gospodarstwa

Marie Sophie Pujol Fort działa w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą założyła z ojcem. Jej ojciec nie jest rolnikiem, ale jej pomaga w codziennej pracy. Marie-Sophie rozwinęła wiele rodzajów działalności, odkąd zaczęła prowadzić gospodarstwo rolne, między innymi: uprawy polowe, uprawy wieloletnie, winnice, usługi ekologiczne (panele fotowoltaiczne), firmę świadczącą usługi rolnicze i ekologiczną produkcję owoców. Zaczęła te różne rodzaje działalności w 2012 r. Miała szczęście, że zaczęła działalność w gospodarstwie w zdrowej kondycji finansowej. Jej ojciec już wcześniej wprowadził innowacje, a Marie poszła tą samą drogą. W swoim gospodarstwie skupia się na produkcji różnych surowców. Dla tej przedsiębiorczyni bardzo ważne jest dążenie do uzyskania wartości dodanej. Kieruje się logiką zróżnicowania rynku: nie chce wytwarzać podobnych produktów jak sąsiedni rolnicy.

Strona internetowa i konta w mediach społecznościowych

3. WIELOFUNKCYJNOŚĆ / DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI

W swoim gospodarstwie Marie produkuje wino. Sprzedaje je swojej spółdzielni „Vignobles de Vendéol”, która wprowadza je na rynek ze znakiem jakości chronionego oznaczenia geograficznego „Pays d’Oc” IGP. To chronione oznaczenie geograficzne (IGP w skrócie francuskim) daje lepszą relację kosztu do zysku i umożliwia sprzedaż butelek wina po bardziej konkurencyjnej cenie. Ponieważ jej region słynie z nasion kukurydzy i winnic, dzięki temu IGP Marie utrzymuje dziedzictwo kulturowe swojego regionu „Pays d’Oc”. Uzyskała również certyfikat normy ISO 14001. Jest także zaangażowana w produkcję ekologicznych drzew owocowych. Znak ekologiczny zapewnia lepsze ceny pszenicy durum. W przyszłym roku rozpocznie się sprzedaż granatów, ponieważ ich pierwsze zbiory będą miały miejsce w 2021 r. Jest również właścicielką firmy świadczącej usługi rolnicze na polach innych gospodarstw. Buduje również cieplarnię z panelami fotowoltaicznymi na powierzchni 4 ha do produkcji owoców i warzyw. Wreszcie, kiedy uda się jej opuścić gospodarstwo, działa w wielu sieciach kobiecych, jak np. Komitet Rolniczek FNSEA w Paryżu, i zasiada w radzie nadzorczej spółdzielni ARTERRIS. Wszystkie te wielofunkcyjne rodzaje działalności przynoszą wyraźne korzyści dla jej gospodarstwa: umożliwiają zwiększenie zysku, łagodzą jej osobiste obawy dotyczące utrzymania dziedzictwa regionalnego, między innymi, dzięki jej zaangażowaniu w reprezentowanie rolniczek, dają jej przewagę nad konkurentami dzięki zróżnicowaniu rynku oraz tworzą produkty o wartości dodanej i nowe miejsca pracy.

4. ASPEKTY OGÓLNE, SZKOLENIE/KOMPETENCJE

Marie-Sophie udowadnia, że zachowanie dziedzictwa kulturowego może stanowić sposób zapewnienia konkurencyjności na rynku i odróżnienia się od innych. Tworząc wartość dodaną dzięki produktom wysokiej jakości utrzymującym dziedzictwo kulturowe jej regionu (wino z IGP „Pays d’Oc”, znak ekologiczny, usługi ekologiczne), Marie zdołała doprowadzić do rozkwitu gospodarstwa. Co ważne, jej sukces był związany z jej wcześniejszym doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przed 2012 r. pracowała w departamencie kadr firmy McDonald’s i zarządzała luksusowym hotelem w Alpach. Z tego powodu zarządzanie zasobami ludzkimi nie sprawia jej trudności i właśnie z tego powodu założyła firmę z innym rolnikiem. Umiejętności w zakresie zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi mają zasadnicze znaczenie dla efektywnego prowadzenia jej gospodarstwa i rozwoju nowych idei.

W ciągu swojej kariery zawodowej wykorzystywała „twarde” i „miękkie” umiejętności, jak np. zdolność do podejmowania inicjatywy i wiedzę z zakresu zarządzania. Musiała mieć otwarty umysł, dlatego zdecydowała się zaangażować w działalność związku zawodowego, aby być otwartą na inne opinie i idee. Ważne było to, aby miała relacje z innymi osobami spoza gospodarstwa.

MOCNE STRONY
Podejmuje inicjatywy.
Posiada wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz doświadczenie umożliwiające jej efektywne prowadzenie gospodarstwa.
Działa w związku zawodowym broniącym praw rolniczek.
SŁABE STRONY
Innowacyjne idee mogą niekiedy być źle zrozumiane i niedoceniane.
SZANSE
Potrafi zawsze tworzyć wartość.
Odróżnia się od innych rolników.
ZAGROŻENIA
Inni rolnicy mogą jej zazdrościć udanej realizacji w gospodarstwie wielofunkcyjnych rodzajów działalności.
Może w przyszłości mieć problemy prawne, jeśli nie zastrzeże praw własności intelektualnej do swoich idei.
TOP