MARIE SOPHIE PUJOL FORT

ÚVOD

Marie Sophie Pujol Fort se stala manažerkou farmy v roce 2012 (ve společnosti s ručením omezeným), přičemž na farmě působil i její otec. Její farma s výměrou 304 ha se nachází v blízkosti Castelnaudary, v okrese Aude, v Occitánii (mezi Carcassonne a Toulouse). Měla štěstí v tom, že když začala pracovat na farmě, farma byla finančně dobře zajištěná. Její otec mnoho věcí inovoval a ona pokračovala stejnou cestou. Na své farmě se zaměřuje na produkci různých surovin. Obhospodařuje pole o velikosti 140 ha a také se stará o vinici o rozloze 10 ha. Díky svému zázemí z podnikání se rozhodla diverzifikovat činnosti farmy tak, aby byli na trhu konkurenceschopnější. Celkově jsou její činnosti velmi různorodé: pěstuje plodiny, pěstuje také trvalé kultury, stará se o vinici, na farmě jsou umístěny fotovoltaické panely, nabízí služby v zemědělství a produkuje ekologické ovoce.

Musela si najít svou vlastní cestu do velmi mužského prostředí, které považuje ženy za farmářky, pouze v případě, že si sednou do traktoru. Její hlavní radou je najít ty správné originální nápady, které pak budou realizovány.
“Musíme vždy inovovat a investovat do nových produktů”.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Marie Sophie Pujol Fort

Věkové rozmezí

31-45

Vzdělání

Marie-Sophie vystudovala právnickou fakultu. Aby doplnila své dovednosti, navázala na to magisterským studiem oboru mezinárodní obchod.

Zaměstnání

Pěstuje plodiny a část její farmy je ekologická. Pěstuje slunečnice, ekologicky tvrdozrnnou pšenici na 26 ha, čirok, ječmen na 5 ha, pšenici setou a cizrnu. V roce 2019 začala pěstovat granátová jablka v ekologickém režimu na 2 ha. Má také vinici.

2. PROFIL FARMY

Adresa

Notre Ferme En Lauragais 809 Chemin De La Tour | 11400 Castelnaudary.

Rozloha farmy v ha

304 ha.

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

2012

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
1
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
1  

 

Popis farmy

Marie Sophie Pujol Fort se stala manažerkou farmy v roce 2012 (ve společnosti s ručením omezeným), přičemž na farmě působil i její otec. Její otec není farmář, ale pomáhá jí s každodenní prací. Od té doby, co se Marie-Sophie stala manažerkou farmy, začala rozvíjet mnoho činností: pěstuje plodiny, pěstuje také trvalé kultury, stará se o vinici, na farmě jsou umístěny fotovoltaické panely, nabízí služby v zemědělství a produkuje ekologické ovoce. S těmito různorodými činnostmi začala v roce 2012. Měla štěstí v tom, že když začala pracovat na farmě, farma byla finančně dobře zajištěná. Její otec mnoho věcí inovoval a ona pokračovala stejnou cestou. Hlavní činností farmy je produkce různých surovin. Marie se zaměřuje na hledání přidané hodnoty svých produktů. Sleduje totiž trendy trhu, která udávají, že je potřeba se odlišit a Marie si nepřeje vyrábět podobné produkty, které již někdo z dalších farmářů vyrábí.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Marie se také na farmě stará o obchod s vínem. Víno prodává do družstva „Vignobles de Vendéol“, které prodává víno pod značkou kvality „Pays d’Oc“ IGP (chráněné zeměpisné označení). IGP poskytuje lepší kvalitu za peníze a umožňuje prodej vína za konkurenceschopnější cenu. Region, ve kterém se farma nachází je známý pěstováním kukuřice a také vína, takže prostřednictvím družstva se udržuje kulturní dědictví regionu. Marie je také držitelkou certifikace ISO 14001. Dále se zavázala, že produkce jejího ovoce bude ekologická. Přechod na ekologický režim ji umožňuje prodávat tvrdozrnnou pšenici za vyšší ceny. V případě granátových jablek bude prodej zahájen až příští rok, protože první sklizeň se uskuteční v roce 2021. Pod farmu také spadá další společnost, která nabízí služby v zemědělství ostatním farmářům. Nyní Marie buduje skleník s fotovoltaickými panely na rozloze 4 ha, aby mohla produkovat ovoce a zeleninu. Když je to možné, Marie odjíždí z farmy, aby se mohla zapojit do různých ženských iniciativ a sdružení, jako je Sdružení farmářek FNSEA v Paříži, také je zapojena do představenstva družstva ARTERRIS. Všechny tyto multifunkční činnosti jsou pro její farmu jasným přínosem: umožňují jí zvyšovat příjmy, podílet se na udržování regionálního dědictví, zapojovat se do různých sdružení a iniciativ farmářek, získávat výhody oproti konkurentům prostřednictvím odlišení se, vytvářet přidanou hodnotu produktů a vytvářet pracovní místa.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

Na příkladu Marie-Sophie se ukazuje, že zachování kulturního dědictví může být způsobem, jak být konkurenceschopný na trhu a odlišit se od ostatních. Vytvářením přidané hodnoty u produktů vysoké kvality, které uchovávají regionální dědictví (víno IGP „Pays d´Oc“, ekologické etikety), se jí daří mít úspěšnou farmu. Její úspěch je také významně spojen s jejími předchozími zkušenostmi z oblasti lidských zdrojů. Před rokem 2012 pracovala v oddělení lidských zdrojů ve společnosti McDonald’s a řídila luxusní hotel v Alpách. Řízení lidských zdrojů je proto pro ni snadné, a začala tedy podnikat s jiným farmářem. Tyto dovednosti v oblasti řízení a lidských zdrojů jsou nezbytné pro efektivní řízení farmy a rozvoj nových nápadů.

Během své profesionální kariéry využívala jak odborné dovednosti, tak tzv. „měkké“ tedy interpersonální dovednosti, jako je např. schopnost být iniciativní a řídit věci. Potřebovala mít otevřenou mysl, a tak se rozhodla vstoupit do odborů, aby byla otevřená jiným názorům a nápadům. Je pro ni důležité budovat vztahy i mimo farmu.

SILNÉ STRÁNKY
Je iniciativní.
Absolvovala školení v oblasti řízení lidských zdrojů a má znalosti, které jí umožňují efektivně řídit její farmu.
Je zapojena do Unie práv farmářek.
SLABÉ STRÁNKY
Nápady, které jsou inovativní, mohou být někdy nepochopeny a nedoceněny.
PŘÍLEŽITOSTI
Vždy dokáže vytvářet přidanou hodnotu.
Odlišení se od ostatních farmářů.
HROZBY
Závist ostatních zemědělců může nastat kvůli úspěšným činnostem farmy.
Pokud není v počátku myšleno na autorská práva k nápadům, může to později způsobovat právní problémy.
TOP