JACQUELINE COTTIER

WPROWADZENIE

Jacqueline Cottier rozpoczęła swoją karierę zawodową w dziedzinie sprzedaży i handlu. Po przepracowaniu kilku lat jako przedstawiciel handlowy w 1988 r. zdecydowała się zostać rolniczką i uzyskała uprawnienia zawodowego rolnika. W 1990 r. przejęła gospodarstwo rolne o powierzchni 180 ha farm w departamencie Maine-et-Loire (między Angers i Nantes). W swoim gospodarstwie prowadzi wypas bydła, chów drobiu i produkcję roślinną. Jej gospodarstwo jest zlokalizowane blisko departamentu Sarthe, który słynnie z jakości kurczaków i innego drobiu. Chów markowego drobiu jest typową działalnością w tym regionie charakteryzującym się krajobrazem typu bocage. W efekcie, w ramach swojej produkcji zwierzęcej Jacqueline prowadzi chow drobiu pod marką „Fermiers de Loué” i dzięki tej działalności utrzymuje trakcyjną praktykę rolniczą swojego regionu. Jest też mocno zaangażowana w życie polityczne swojego miasta i walczy o prawa kobiet jako przewodnicząca komitetu rolniczek FNSEA, związku zawodowego reprezentującego prawa rolniczek.

Rolniczki nie powinny się obawiać podejmowania ryzyka i inicjatyw. Nie jest łatwo jednocześnie prowadzić gospodarstwo rolne i dbać o rodzinę, ale nie jest to niemożliwe.

1. PERSONAL DATA

Imię i nazwisko

Jacqueline Cottier

Przedział wiekowy

46 +

Wykształcenie

Jacqueline posiada certyfikat kompetencji zawodowych CAP (Certificat d’aptitude professionnel) w dziedzinie sprzedaży i handlu. Po okresie pracy jako przedstawiciel handlowy zdecydowała się zostać rolniczką i rozwijać swoje umiejętności rolnicze, a w 1988 r. uzyskała uprawnienia zawodowego rolnika.

Zawód

Jacqueline jest hodowcą (bydło mleczne, bydło mięsne typu „rouge des près”, drób pod marką „Fermiers de Loué”) i prowadzi produkcję roślinną (pszenica, rzepak, jęczmień, kukurydza, łąki, owies).

2. PROFIL GOSPODARSTWA

Adres

Earl De La Chapelle - La Chapelle | 49220 Chenille Champteuse.

Powierzchnia gospodarstwa w ha

180 ha.

Od kiedy przedsiębiorczyni jest właścicielką / dzierżawczynią gospodarstwa

1990 r.

Liczba pracowników w gospodarstwie

W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
1
W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY / SEZONOWO
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
1/2
KOBIETY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
1  

 

Opis gospodarstwa

Od 1990 r. Jacqueline Cottier zarządza swoim gospodarstwem o powierzchni 180 ha wspólnie z mężem i synem. Jest ono zlokalizowane w departamencie Maine-et-Loire, w pobliżu regionu Loué, który jest powszechnie znany z jakości swojego drobiu. Q gospodarstwie uprawia się rośliny polowe, takie jak pszenica, rzepak, jęczmień, owies i łąki, hoduje się bydło i również prowadzi się chów kurczaków pod marką, dzięki czemu przyczynia się ono do utrzymania dziedzictwa kulturowego regionu. Całe gospodarstwo ma system nawadniania.

Strona internetowa i konta w mediach społecznościowych

3. WIELOFUNKCYJNOŚĆ / DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI

Rozpoczęła chow drobiu pod marką w 1990 r. po rozwiązania swojej wcześniejszej spółki. Jej region jest znany we Francji z jakości kurczaków. Jest to region, w którym od dawna prowadzi się ten rodzaj produkcji, a chow drobiu jest typową działalnością tego regionu charakteryzującego się krajobrazem typu bocage.

Jednocześnie, pragnęła się zaangażować w działalność miejscowego związku zawodowego i życie swojego miasteczka. W ten sposób nie była odizolowana od społeczności. Relacje społeczne są często trudniejsze w regionach wiejskich o niskiej gęstości zaludnienia. Wtedy też zaczęła walczyć o prawa kobiet. Wiedziała, że w latach 90-tych XX w. kobiety nie miały takich samych praw co mężczyźni, i uważała, że jest to niesprawiedliwe. Pragnęła poprawy warunków życia i pracy kobiet, szczególnie w zakresie ubóstwa, zwolnienia z pracy i urlopu macierzyńskiego. Poza pracą w rolnictwie, obecnie jest radną miejską i przewodniczącą komitetu rolniczek FNSEA.

Wnosi wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego głównie poprzez chów drobiu pod marką „Fermiers de Loué”, która jest bardzo znana i związana z jej regionem. Działa na rzecz regionalnej specjalizacji chowu drobiu pod marką. Jej wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego również wiąże się z jej działalnością w związku zawodowym walczącym o prawa kobiet, przyczyniającą się do utrzymania obecności kobiet na obszarach wiejskich i ich ważnej pozycji społeczno-gospodarczej na wsi.

4. ASPEKTY OGÓLNE, SZKOLENIE/KOMPETENCJE

W gospodarstwie można znaleźć zajęcia, które bardziej odpowiadają kobietom i są do nich dostosowane. Z tego powodu, na przykład, zorganizowała warsztaty ze znakowania kurcząt. To łatwiejsze niż hodowla krów. Ze względu na swoje wcześniejsze szkolenie biznesowe, tworzenie wartości to było coś, czym chciała się zajmować.

Obecnie istnieje wiele urządzeń, które trzeba wprowadzić i które wymagają szkolenia. Kobiety nie powinny wahać się, czy się zaangażować i odprowadzić do większego uznania praw kobiet.

Na obszarach wiejskich kobiety muszą być bardziej otwarte na innych. Muszą się organizowaći bardziej pomagać sobie nawzajem.

Jacqueline była odizolowana w swoim gospodarstwie, więc aby znaleźć wyjście z tej sytuacji i bardziej otworzyć się na inne punkty widzenia, pragnęła spotykać się z innymi ludźmi, szczególnie rolniczkami. Z tego powodu wstąpiła do stowarzyszeń rolniczek. W miejscowym związku zawodowym potrzebne były kompetencje i przedstawicielki kobiet. Był to początek jej zaangażowania w działalność społeczną. Cieszyła się, że uzyskała certyfikat kompetencji zawodowych w dziedzinie sprzedaży i handlu, ponieważ miało to zasadnicze znaczenie dlarozwoju chowu drobiu.

MOCNE STRONY
Podejmuje inicjatywy.
Ma silne podstawy biznesowe, dzięki którym była w stanie rozwinąć rentowną działalność gospodarczą i znaleźć różne sposoby wprowadzania drobiu na rynek.
SŁABE STRONY
Trudności z przekazaniem rentownego gospodarstwa synowi, ponieważ francuski sektor rolny znajduje się obecnie w trudnej sytuacji.
ZAGROŻENIA
Odizolowanie.
Rynki drobiu i krów mogą być niespójne.
THREATS
Isolation.
The poultry and cow market can be inconsistent.
TOP