JACQUELINE COTTIER

UVOD

Jacqueline Cottier je začela svojo poklicno pot na področju prodaje in trgovine. Potem, ko je več let delala v komerciali, se je leta 1988 odločila, da bo kmetica in pridobila strokovni kmetijski naziv. Leta 1990 je v departmaju Maine-et-Loire (med Angersom in Nantesom) prevzela kmetijo, ki obsega 180 ha. Na njej redi živino, prideluje zrnje in ostale poljščine. Njena kmetija se nahaja blizu departmaja Sarthe, ki je zelo znan po kakovostni reji piščancev in perutnine. Gojenje perutnine z oznako je značilna dejavnost te kmetijske krajine (paša). Jacqueline kot del svoje živinorejske dejavnosti goji tudi perutnino, ki je označena kot “Fermiers de Loué”, in tako ohranja tradicijo v svoji regiji. Vključena je v politično življenje svojega mesta in zelo aktivna pri uveljavljanju pravic žensk, saj je bila predsednica odbora kmečkih žena FNSEA, sindikata, ki zastopa pravice kmetic.

Kmečke žene se ne bi smele bati prevzemanja tveganj in pobud. Istočasno vodenje kmetije in upravljanje družine ni enostavno, ni pa nemogoče.

1. OSEBNI PODATKI

Ime in priimek

Jacqueline Cottier

Razpon starosti

46 +

Izobrazba

Jacqueline ima v lasti certifikat Certificat d’aptitude (CAP) - potrdilo o strokovni usposobljenosti za prodajo in trgovino. Potem, ko je delala kot komercialistka, se je odločila postati kmetica in razviti svoje veščine pri kmetovanju; leta 1988 je pridobila poklicni kmetijski patent.

Poklic

Jacqueline je živinorejka (krave molznice, krave za mesno pridelavo “rouge des près”, perutnina z oznako “Fermiers de Loué”) in poljedelka (pšenica, oljna ogrščica, ječmen, koruza, travnik, oves).

2. PODATKI O KMETIJI

Naslov

Earl De La Chapelle - La Chapelle | 49220 Chenille Champteuse.

Velikost kmetije

180 ha.

Od kdaj je podjetnica lastnica ali najemnica kmetije

od leta1990.

Število zaposlenih na kmetiji

POLNI DELOVNI ČAS
Družinski člani Ostali
1  

 

 

KRAJŠI DELOVNI ČAS/SEZONSKO DELO
Družinski člani Ostali
1/2  

 

 

ŽENSKE
Družinski člani Ostali
1  

 

 

Opis kmetije

Jacqueline Cottier je od leta 1990 v sodelovanju s svojim možem in sinom vodila kmetijo veliko 180 ha. Nahaja se v Maine et Loire, v bližini regije Loué, ki je zelo znana po kakovostni perutnini. Na tej kmetiji pridelujejo pšenico, oljno ogrščico, ječmen, oves, imajo travnike, ukvarjajo pa se tudi z govedorejo in proizvodnjo piščancev z oznako s čimer ohranja kulturno dediščino regije. Celotna kmetija ima namakalni sistem.

Spletna stran in socialna omrežja

3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI / KULTURNA DEDIŠČINA NA PODEŽELJU

S svojo perutninsko znamko je začela po letu 1990, ko se je razšla s prejšnjim partnerjem. Njena regija je v Franciji znana po kakovosti svojih piščancev. To območje je od nekdaj poznano po vzreji perutnine, ki je značilna za to kmetijsko krajino.

Hkrati se je želela vključiti v lokalno skupnost svojega malega mesta. To je bil način, da ne ostane izolirana. Socialni odnosi so pogosto težji v podeželskih regijah, kjer je majhna gostota prebivalstva. Takrat se je začel tudi njen boj za ženske pravice. Uvidela je, da ženske v devetdesetih niso imele enakih delavskih pravic kot moški in menila, da je to nepošteno. Želela je izboljšati življenjske in delovne pogoje žensk, zlasti v zvezi s stiskami, nadomeščanjem ali materinstvom. Danes je, poleg svojega kmetijskega poklica, tudi občinska svetnica in predsednica odbora kmečkih žena FNSEA.

Njen prispevek k ohranjanju kulturne dediščine je predvsem reja označene perutnine “Fermiers de Loué”, ki je dobro znana in značilna za njeno regijo in ima potrdilo o regijski specializaciji za označeno perutnino. Njen prispevek k ohranjanju kulturne dediščine izvira tudi iz njenega delovanja v zvezi za pravice žensk, ki pomaga ohranjati prisotnost žensk na podeželju in socialno-ekonomsko delovanje v podeželskem svetu.

4. RAZMISLEKI, KOMPETENCE IN USPOSABLJANJA VPLETENIH

Na kmetiji je mogoče najti aktivnosti, ki so bolj združljive z družinskim življenjem in prilagojene ženskam. Zato je na primer ustanovila delavnico za označevanje piščancev kar je lažje od vzreje krav. Ustvarjanje dodane vrednosti je nekaj, kar je želela razviti, zahvaljujoč predhodnemu
poslovnemu usposabljanju.

Danes je na voljo veliko naprav, ki jih je treba zamenjati in se nato za njih usposobiti. Ženske se
ne smejo obotavljati, da bi se vključile v družbo in bolje spoznale pravice žensk.

Na podeželju morajo biti ženske bolj odprte do drugih. Morajo se družiti in si bolj pomagati.

Jacqueline je bila na kmetiji izolirana. Da bi se temu izognila in da bi postala bolj odprta za nove
možnosti, si je želela spoznati druge ljudi, zlasti kmečke žene. To je bil tudi razlog, da se je
pridružila združenju kmečkih žena. V lokalni skupnosti so prav tako potrebovali kompetentno
predstavnico žensk. To je predstavljalo začetek njenega družbene aktivnosti. Pri razvoju
perutninarstva je brez problema pridobila certifikat o strokovnih kompetencah na področju
prodaje in trženja. To je bilo bistveno.

PREDNOSTI
Prevzema pobude.
Ima močno poslovno okolje, ki ji je omogočilo razvoj uspešne gospodarske dejavnosti in najti različne načine trženja perutnine.
SLABOSTI
Sinu je težko predate gospodarsko donosno kmetijo, saj se francoski kmetijski sektor danes spopada z mnogimi težavami.
PRILOŽNOSTI
Odprtih nazorov do drugih.
Sodelovanje v sindikatu francoskih kmetov.
NEVARNOSTI
Izolacija.
Trg za perutnino in govedo je lahko nedosleden.
TOP