LUCIE BOŠINOVÁ

Ekofarma Bošina

WPROWADZENIE

Ekofarma Bošina znajduje się w regionie Broumovsko, w Obszarze Chronionego Krajobrazu, w małej miejscowości na wysokości 465 metrów nad poziomem morza. Okoliczny teren jest pełen ciekawych i pięknych miejsc o charakterze przyrodniczym, takich jak Skały Broumowskie i Skały Teplicko-Adrszpaskie. Całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi 370 ha, z czego 70 ha to grunty dzierżawione. Gospodarstwo zajmuje się głównie hodowlą i krzyżowaniem bydła mięsnego rasy Salers i świń hodowlanych rasy Mangalica. Hodowlą uzupełniającą jest drób. W Gospodarstwie dla Dzieci utrzymywane są liczne inne zwierzęta hodowlane.

Gospodarstwo posiada CERTYFIKAT PRODUKTÓW BIO organizacji nadzorującej KEZ oraz certyfikat Produktu Regionalnego BROUMOVSKO.

Kobiety w gospodarstwie zazwyczaj zajmują się księgowością i gotowaniem. Po prostu zajmują się działalnością w tle, ale kobiety mogą zająć się sprzedażą z gospodarstwa, jeśli coś wyprodukują, lub zorganizować wycieczki edukacyjne dla dzieci, a nawet dorosłych, jeśli mają coś do pokazania. Doświadczanie agroturystyki jest wspaniałe! Osobiście bardzo chciałabym rozpocząć organizowanie pobytów wakacyjnych w gospodarstwie dla dzieci. Dzieci byłyby odpowiedzialne za karmienie zwierząt w gospodarstwie dla dzieci, opiekę nad nimi, przygotowanie karmy, ściółki, po prostu za wszystko co dotyczy hodowli. Zbieranie jajek, uprawa warzyw... Ale te, które mają trochę nabiału, mogą zorganizować kursy produkcji sera i jogurtu... Jest wiele rzeczy, które kobiety mogą zrobić i już na starcie mają wiele do zaoferowania!

1. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko

Lucie Bošinová

Przedział wiekowy

31-45

Wykształcenie

Stopień uniwersytecki (wydział pedagogiczny).

Zawód

Rolnik.

2. PROFIL GOSPODARSTWA

Adres

Vernéřovice 248, Protected Landscape Area Broumovsko, region Náchod.

Powierzchnia gospodarstwa w ha

370 ha (300 własna powierzchnia, 70 dzierżawa).

Od kiedy przedsiębiorczyni jest właścicielką / dzierżawczynią gospodarstwa

2004.

Liczba pracowników w gospodarstwie

W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
1 4
W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY / SEZONOWO
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
2 2
KOBIETY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
  2

 

Opis gospodarstwa

Gospodarstwo jest prowadzone jako ekologiczne od 2001 roku, od początku rodzinnej działalności. W gospodarstwie hodowane są krowy, świnie i drób.

Od 2014 roku przedsiębiorcy przetwarzają własną produkcję (ubój, zakład rozbioru, sprzedaż mięsa). Prowadzą ubój, rozbiór i pakowanie mięsa dla innych rolników z okolicznych terenów. W 2017 roku rozpoczęli produkcję własnych kiełbas w jakości ekologicznej i otworzyli w gospodarstwie sklep dla rolników. Przedtem sprzedawali ekologiczną dojrzałą wołowinę bezpośrednio z zakładu rozbioru.

Od 2014 roku właściciele organizują uroczystości rolnicze (jedna przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa, jedna przy wsparciu finansowym regionu Hradec Králové i Regionu dla APF CR Náchodsko, znajdującym się w naszej dyrekcji), w 2018 roku zorganizowali w gospodarstwie imprezę charytatywną o nazwie Cinematograph Brothers Čadík - pokaz filmów dla publiczności na wolnym powietrzu.

Strona internetowa i konta w mediach społecznościowych

3. WIELOFUNKCYJNOŚĆ / DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI

W gospodarstwie właściciele organizują imprezy towarzyskie i edukacyjne (m.in. festyn rolniczy, kino plenerowe, doradztwo zawodowe dla szkół podstawowych i przedszkoli, prowadzenie Gospodarstwa dla Dzieci).

Gospodarstwo dla Dzieci jest dostępne dla turystów i klientów przez cały rok, oferuje zadania edukacyjne i wychowawcze zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Gospodarstwo organizuje także wycieczki dla początkujących i zaawansowanych z degustacją żywności ekologicznej dla uczestników z Czech i z zagranicy.

Na imprezie “Uroczystości Rolnicze” gospodarstwo zaprasza również rolników i producentów z okolic do sprzedawania swoich produktów na rynku rolnym i zaprezentowania swojego rzemiosła. W angażujący sposób zapoznają zwiedzających z działalnością gospodarstwa, hodowlą zwierząt i produkcją żywności ekologicznej, rozpowszechniają wiedzę o rolnictwie ekologicznym i oferują przekąski z żywności ekologicznej. Do tego typu imprez gospodarstwo zatrudnia pracowników tymczasowych bezpośrednio z wioski i okolic.

Ich działalność motywowana jest chęcią wprowadzania rolnictwa ekologicznego i osób zajmujących się rolnictwem ekologicznym do ogółu społeczeństwa a także pokazywanie ekologicznej hodowli zwierząt, sposobu produkowania żywności ekologicznej, różnic między ekologiczną i konwencjonalną produkcją przemysłową i możliwość spotkania się twarzą w twarz z potencjalnymi klientami i osobami odwiedzającymi gospodarstwo.

4. ASPEKTY OGÓLNE, SZKOLENIE/KOMPETENCJE

Głównym powodem organizowania np. biesiad dla rolników lub wycieczek w gospodarstwie jest uświadamianie i zapoznanie z rolnictwem ekologicznym i produkcją żywności ekologicznej. “Wychowanie” społeczeństwa i dzieci jako potencjalnych przyszłych rolników lub klientów (hodowla zwierząt, produkcja żywności ekologicznej, degustacja żywności wysokiej jakości, zakup produktów rolnych itp.) oraz poznawanie i pozostawanie w bliskim kontakcie z klientami końcowymi. Jednak organizowanie np. Uroczystości Rolniczych ma również wpływ społeczny. Każdego roku ludzie z miast i wsi spotykają się w gospodarstwie i mają bliski kontakt z naturą i zwierzętami. Ludzie ze wsi cieszą się na doświadczenia kulturalne i na aktywny udział w organizacji imprezy (sprzedaż na straganach, przygotowanie poczęstunku, pomoc przy stoiskach z zadaniami i konkursami dla dzieci, itp.).

Wielofunkcyjne działania dały gospodarstwu możliwość uzyskania wyższych cen produktów, dostęp do szerszego rynku, nawiązanie kontaktów i współpracy z innymi rolnikami, zdobycie różnych nagród, m.in: Regionalna Żywność Regionu Hradec Králové 2017, Nagroda za Wybitny
Wkład Regionu, Dożynki Kraju Hradec Králové, tytuł Gospodarstwa Prywatnego Regionu
Hradeckiego, Nagroda za Wkład w Rozwój EVVO w Regionie Hradec Králové w roku 2016,
Produktu Regionalnego BROUMOVSKO itp.

Pani Bošinová uczestniczyła w wielu kursach edukacyjnych, które obejmują takie obszary jak: zrównoważone rolnictwo, rolnictwo wielofunkcyjne, rozwój obszarów wiejskich, ochrona dziedzictwa kulturowego, produkcja żywności, wprowadzanie produktów na rynek, znakowanie żywności.

Pani Bošinová uczestniczyła również w szkoleniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w Toskanii, które koncentrowały się na sprzedaży bezpośredniej, oraz w Szkocji,które dotyczyły dobrostanu zwierząt.

MOCNE STRONY
Popyt na produkty ekologiczne i produkty z gospodarstwa rolnego.
Grunty własne (80% całkowitej powierzchni gospodarstwa).
Pomoc rodziny.
Doświadczenie w zarządzaniu gospodarstwem (19 lat).
Przetwarzanie własnych produktów.
SŁABE STRONY
Brak pracowników wysokiej jakości.
Zależność od dotacji.
SZANSE
Możliwość transportowania wysokiej jakości żywności ekologicznej do większych miast.
Rozwój turystyki w regionie Broumovsko.
Korzystanie z marketingu.
Współpraca z hurtownikami.
ZAGROŻENIA
Zagrożenia hodowli bydła i owiec przez wilki, zwiększone koszty środków zapobiegawczych.
Zagrożenie hodowli świń wirusem afrykańskiego pomoru świń.
Nielegalny rynek mięsa.
Rosnące ceny gruntów.
TOP