LUCIE BOŠINOVÁ

Ekofarma Bošina

UVOD

Ekofarma Bošina se nahaja v regiji Broumovsko, na zavarovanem krajinskem območju, v majhni vasici na 465. metrih nadmorske višine. Okolica je polna zanimivih naravnih lepot - denimo Broumovo skalovje in Teplice – Adršpachovo skalovje. Skupna velikost kmetije je 370 ha, od tega 70 ha zemljišča v najemu. Kmetija se ukvarja predvsem z vzrejo in križanjem goveda pasme salers za mesno proizvodnjo in plemenskimi prašiči pasme mangalica. Dopolnilna dejavnost je reja perutnine. V “Otroški kmetiji” imajo tudi številne druge domače živali.

Kmetija ima certifikat BIO PRODUCTS (bio proizvodi), ki ga kontrolira organizacija KEZ in certifikat o regionalnem izdelku BROUMOVSKO.

Ženske na kmetiji običajno vodijo računovodstvo in kuhajo. Preprosto, nudijo podporo, poskrbijo pa lahko tudi za prodajo na domu ali organizacijo izobraževalnih izletov za otroke in odrasle, če imajo kaj pokazati. Doživetje turizma na kmetiji je super! Osebno bi rada organizirala počitnice na kmetiji za otroke.
Otroci bi bili zadolženi za hranjenje živali na “otroški kmetiji”, za njihovo skrb, pripravo krme, posteljnino, prav vse v zvezi s kmetovanjem. Nabirali bi jajca, gojili zelenjavo ... Toda tisti z manjšo pridelavo mleka bi lahko organizirali tečaje iz proizvodnje sira in jogurta. Obstaja veliko stvari, ki jih lahko ženske naredijo ali začnejo z njimi!

1. OSEBNI PODATKI

Ime in priimek

Lucie Bošinová

Razpon starosti

31-45

Izobrazba

Univerzitetna izobrazba (pedagoška fakulteta).

Poklic

Kmetica.

2. PODATKI O KMETIJI

Naslov

Vernéřovice 248, Protected Landscape Area Broumovsko, region Náchod.

Velikost kmetije v ha

370 ha (300 lastnih, 70 v najemu).

Od kdaj je podjetnica lastnica ali najemnica kmetije

2004.

Število zaposlenih na kmetiji

POLNI DELOVNI ČAS
Družinski člani Ostali
1 4

 

 

KRAJŠI DELOVNI ČAS/SEZONSKO DELO
Družinski člani Ostali
2 2

 

 

ŽENSKE
Družinski člani Ostali
  2

 

 

Opis kmetije

Kmetija že od leta 2001, od začetka njihovega družinskega podjetništva, deluje kot ekološka. Na kmetiji gojijo krave, prašiče in perutnino.

Od leta 2014 imajo lastno predelavo (klavnica, razsekovalnica, prodaja mesa). Drugim kmetom iz okolice zagotavljajo zakol, razsek in pakiranje mesa. Leta 2017 so začeli proizvajati lastne ekološke klobase in na kmetiji odprli lastno trgovino. Do takrat so prodajali ekološko zrelo goveje meso neposredno iz klavnice.

Od leta 2014 organizirajo kmetijske prireditve (ena s podporo Ministrstva za kmetijstvo, ena s finančno podporo regije Hradec Králové, APF CR regije Náchodsko in v lastni režiji), leta 2018 pa so organizirali dobrodelno prireditev na temo kmetija imenovano Kinematograf bratov Čadík - predvajanje filmov za javnost na prostem.

Spletna stran in socialna omrežja

3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI / KULTURNA DEDIŠČINA NA PODEŽELJU

Na kmetiji prirejajo družabne in izobraževalne prireditve ( kmečke svečanosti, kino na prostem, karierno svetovanje za osnovne šole in vrtce, vodenje otroške kmetije).

Otroška kmetija je turistom in kupcem na voljo vse leto z izobraževanjem in izobraževalnimi nalogami za otroke in odrasle. Kmetija organizira tudi strokovne in laične izlete z degustacijo ekološke hrane za češke in tuje udeležence. Na dogodek “Praznik na kmetiji” povabijo tudi kmete in pridelovalce iz okolice, da prodajajo svoje izdelke in predstavijo svoje obrti. Na zabaven način obiskovalce seznanijo z delovanjem kmetije, živinorejo in pridelavo ekološke hrane, širijo ozaveščenost o ekološkem kmetijstvu in ponujajo prigrizke iz ekološke hrane. Za tovrstne prireditve zaposlujejo začasne delavce neposredno iz vasi in okolice.

Motivacija za to je bila, da širši javnosti predstavijo ekološko kmetovanje in ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, da jim pokažejo ekološko živinorejo, pridelavo ekološke hrane, razliko med ekološko in konvencionalno pridelavo, kakor tudi srečanje s potencialnimi kupci in obiskovalci kmetije.

 

4. RAZMISLEKI, KOMPETENCE IN USPOSABLJANJA VPLETENIH

Glavni razlog za organiziranje, na primer, kmečkih praznikov ali izletov po kmetijah je razsvetljenje in seznanjanje ljudi z ekološkim kmetovanjem ter pridelavo ekološke hrane, „ozaveščanje“ javnosti in otrok kot potencialnih kmetov ali kupcev (živinoreja, pridelava ekološke hrane, degustacija kakovostne hrane, nakup kmetijskih pridelkov itd.) z namenom, da jih spoznavamo in da se jim čim bolj približamo kot končnim potrošnikom. Toda organiziranje, na primer, “Praznovanja na kmetiji”, ima tudi družbeni vpliv. Na kmetiji se vsako leto srečujejo ljudje iz mest in vasi in imajo tesne stike z naravo in živalmi. Ljudje iz vasi se veselijo kulturnih doživetij in aktivnega sodelovanja pri organizaciji prireditve (prodaja na stojnicah, priprava prigrizkov in okrepčil, pomoč na stojnicah z nalogami za tekmovanj za otroke ipd.).

Dopolnilne dejavnosti so kmetiji omogočile, da imajo izdelki višjo ceno, dostop do širšega trga, navezovanje stikov in sodelovanje z drugimi kmeti, osvajanja različnih nagrad, kot so: “Regionalna hrana” regije Hradec Králové, 2017, nagrada za izjemen prispevek regiji, Festival žetve regije Hradec Králové, naslov “Zasebna kmetija regije Hradec Králové”, nagrada za prispevek k razvoju EVVO v regiji Hradec Králové v letu 2016, regionalni izdelek BROUMOVSKO itd.

Gospa Bošinova se je udeležila številnih izobraževalnih tečajev, ki pokrivajo sledeča področja: trajnostno kmetovanje, večnamensko kmetijstvo, razvoj podeželja, ohranjanje kulturne dediščine, pridelava hrane, lansiranje izdelkov, označevanje živil. V okviru programa Erasmus+ se je udeležila tudi usposabljanj v tujini: v Toskani s poudarkom na neposredni prodaji in na Škotskem s poudarkom na dobrem počutju živali.

PREDNOSTI
Povpraševanje po ekoloških pridelkih in izdelkih s kmetije.
Lastno zemljišče (80% celotne površine kmetije).
Pomoč družine.
Izkušnje vodenja kmetije (19 let).
Predelava lastnih izdelkov.
SLABOSTI
Pomanjkanje kakovostnih delavcev.
Odvisnost od subvencij.
PRILOŽNOSTI
Možnost prevoza kakovostne ekološke hrane v večja mesta.
Razvoj turizma v regiji Broumovsko.
Uporaba trženja.
Sodelovanje s trgovci na debelo.
NEVARNOSTI
Grožnje volkov govedu in drobnici, povečani stroški preventivnih ukrepov.
Virus afriške prašičje kuge grozi reji prašičev.
Nezakonit trg z mesom.
Povišanje cen zemljišč.
TOP