LUCIE BOŠINOVÁ

Ekofarma Bošina

ÚVOD

Ekofarma Bošina se nachází v regionu Broumovsko, v Chráněné krajinné oblasti, v malé vesnici 465 metrů nad mořem. Okolí je plné zajímavých přírodních krás – najdeme zde např. Broumovské skály a Teplicko - Adršpašské skály. Farma hospodaří na 370 ha, z nichž 70 ha je pronajatých. Farma se zabývá především chovem masného skotu Salers a chovem prasat Mangalica. Doplňkovým chovem je drůbež. Mnoho dalších hospodářských zvířat je také chováno na dětské farmě.
Farma je držitelem CERTIFIKÁTU BIO PRODUKTŮ kontrolní organizace KEZ a certifikátu regionálního produktu BROUMOVSKO.

Ženy na farmě obvykle vedou účetnictví a vaří. Jednoduše vytvářejí zázemí, ale ženy mohou dělat více. Mohou se starat o prodej produktů ze dvora, pokud farma něco produkuje, nebo mohou pořádat vzdělávací exkurze pro děti či dospělé, pokud mají co ukázat. Agroturistika je také skvělá možnost a činnost! Osobně bych ráda začala organizovat prázdninové pobyty na farmě pro děti. V rámci těchto pobytů by se děti mohly starat o krmení zvířat na dětské farmě, péči o zvířata, přípravu krmiva, podestýlky, všechno co souvisí s jejich chovem. Nebo by se děti mohly zapojit do aktivit jako sběr vajec, pěstování zeleniny ... Případně také farmy, které produkují mléčné výrobky, mohou pořádat kurzy výroby sýrů a jogurtů. Existuje toho mnoho, co ženy mohou dělat nebo s čím mohou začít!

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Lucie Bošinová

Věkové rozmezí

31-45

Vzdělání

Vysokoškolské vzdělání (pedagogické).

Zaměstnání

Farmářka.

2. PROFIL FARMY

Adresa

Vernéřovice 248, Chráněná krajinná oblast Broumovsko, region Náchod.

Rozloha farmy v ha

370 ha (300 ha vlastní půda, 70 ha pronajatá).

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

2004.

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
1 4
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
2 2
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
  2

 

 

Popis farmy

Ekofarma Bošina funguje již od počátku svého rodinného podnikání v roce 2001 jako ekologická. Na farmě chovají krávy, prasata a drůbež.

Od roku 2014 po vybudování porážky a bourárny na farmě, zpracovávají a prodávají vlastní produkci. Porážku, krájení a balení masa zajišťují i jiným zemědělcům z okolí. V roce 2017 začali dokonce vyrábět vlastní klobásy v ekologické kvalitě a otevřeli farmářskou prodejnu. Do té doby prodávali vyzrálé hovězí maso přímo z bourárny.

Od roku 2014 pořádají Farmářské slavnosti (někdy s podporou Ministerstva zemědělství, nebo s finanční podporou Královehradeckého kraje, či regionální organizace ASZ Náchodsko, případně vlastními prostředky). V roce 2018 uspořádali na farmě charitativní akci Bratrů Čadíků (kino pod širým nebem) - promítání filmů pro veřejnost.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Na farmě pořádají společenské a vzdělávací akce (například farmářské slavnosti, kino pod širým nebem, kariérové poradenství pro základní a mateřské školy, provozování dětské farmy).

Dětská farma je k dispozici turistům a zákazníkům po celý rok se vzdělávacími úkoly pro děti i dospělé. Farma také organizuje odborné a laické exkurze s ochutnávkou biopotravin pro české i zahraniční účastníky.

Na akci „Farmářské slavnosti“ spolupracují také se zemědělci a producenty z okolí, aby oni mohli prodávat během této akce své výrobky a představili svá řemesla. Návštěvníci se tak zábavným způsobem seznamují s provozem farmy, chovem zvířat a produkcí biopotravin. Během této akce se zapojují do organizace rodinní příslušníci a také známí ze širokého okolí.

Motivací k uspořádání takovéto události bylo pro manžele Bošinovy zejména rozšíření povědomí o ekologickém zemědělství a představení práce zemědělců široké veřejnosti. Chtějí lidem ukázat ekologický chov hospodářských zvířat, výrobu biopotravin, jaký je rozdíl mezi ekologickou a konvenční průmyslovou výrobou a také se setkat tváří v tvář s potenciálními zákazníky a návštěvníky farmy.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

Hlavním důvodem pro pořádání například farmářských slavností nebo exkurzí na farmě je poskytnutí informací a seznámení se s ekologickým zemědělstvím a výrobou biopotravin. To vede ke zvyšování povědomí veřejnosti a dětí, co práce farmáře obnáší (jak se chovají hospodářská zvířata, jak se vyrábí biopotraviny, pořádání ochutnávek kvalitních potravin, nákup farmářských produktů přímo z farmy atd.). Na farmě se každý rok scházejí lidé z měst a přicházejí do úzkého kontaktu s přírodou a zvířaty. Místní lidé se těší na kulturní zážitky a také na aktivní účast na organizaci akce. Manželé Bošinovi totiž zaměstnávají pracovníky přímo z vesnice a okolí na prodej na stáncích, přípravu občerstvení nebo pomoc s úkoly a soutěžemi pro děti.

Všechny tyto multifunkční aktivity umožnily farmě přístup na širší trh, nastavení vyšší ceny produktů, navázání kontaktů a spolupráce s ostatními farmáři a v neposlední řadě získání různých ocenění jako například: Regionální potravina Královéhradeckého kraje 2017, Cena za mimořádný přínos kraji, titul Soukromý statek Královéhradeckého kraje či Cena za přínos k rozvoji EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) v Královéhradeckém kraji v roce 2016.

Paní Bošinová se zúčastnila mnoha vzdělávacích kurzů, které se týkaly témat: udržitelné zemědělství, multifunkční zemědělství, rozvoj venkova, ochrana kulturního dědictví, výroba potravin, uvádění produktů na trh, označování potravin.

Paní Bošinová se také zúčastnila krátkodobých zahraničních vzdělávacích pobytů v rámci programu Erasmus + v Toskánsku se zaměřením na přímý prodej a ve Skotsku zaměřeného na dobré životní podmínky zvířat.

SILNÉ STRÁNKY
Poptávka po ekologických výrobcích z farmy.
Vlastní půda (80 % z celkové rozlohy farmy).
Zapojení a pomoc rodiny.
Zkušenosti s řízením farmy (více než 19 let zkušeností).
Výroba vlastních produktů.
SLABÉ STRÁNKY
Chybějící kvalitní zaměstnanci.
Závislost na dotacích.
PŘÍLEŽITOSTI
Možnost nabízení ekologických produktů v blízkých městech.
Rozvoj turismu v regionu Broumovsko.
Využití marketingu.
Spolupráce s velkoobchody.
HROZBY
Problém s vlky pro chov skotu a ovcí, zvýšené náklady na preventivní opatření.
Ohrožení virem afrického moru prasat u chovu prasat.
Nelegální trh s masem.
Zvyšující se ceny půdy.
TOP