ANDREJA JAGODIC

Poličarjeva kmetija

WPROWADZENIE

Andreja, wraz z mężem, prowadzi gospodarstwo Poličara, które odziedziczyła po rodzicach. Gospodarstwo położone jest między Kranjem a Nakłem na równym terenie, swoistym tarasie. Stąd pochodzi nazwa Polica (półka), która dała nazwę “Gospodarstwu Poličar”. Przodkowie obecnych właścicieli prowadzili gospodarstwo w sposób przemyślany i zgodny z naturą, dbając o jego rentowność. Od 1980 roku, jak wielu innych, skupili się na hodowli zwierząt i produkcji mleka. Dekadę później przeszli od produkcji samego mleka do wytwarzania innych produktów mlecznych. Gospodarstwo Poličar jest najbardziej znane z nagradzanych produktów mlecznych - od “kajmaka” i twarogu, po mleko, jogurt i szeroką gamę serów. W hodowli zwierząt gospodarstwo przestrzega zasadę samowystarczalności hodowlanej - im więcej paszy produkuje, tym więcej ma zwierząt. Poszanowanie natury jest wpisane w całe ich życie. Gospodarstwo ogrzewane jest drewnem z własnych lasów, a energię elektryczną pozyskuje z własnej elektrowni słonecznej. Wszystkie produkty są dostępne na terenie gospodarstwa w miejscowości štibelc. Dodatkowe dochody czerpią z prowadzenia muzeum kamieni młyńskich, jedynego takiego w Słowenii. Ich motto brzmi: Wszystko, co dostarczamy, jemy. Wszystko, co jemy, oferujemy wam. Na naszym stole w naszym sklepie.

Bierz się do pracy, łącz się z otoczeniem, ucz się z własnego doświadczenia, wiedza przychodzi z czasem.

1. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko

Andreja Jagodic

Przedział wiekowy

46 +

Wykształcenie

Średnia szkoła zawodowa, program: technik rolnik.

Zawód

Rolnik prowadzący dodatkową działalność w zakresie przetwórstwa mleka.

2. PROFIL GOSPODARSTWA

Adres

Poličarjeva kmetija, Polica 1, 4202 Naklo, Slovenija.

Powierzchnia gospodarstwa w ha

Rozmiar gospodarstwa: 52 ha, (27 ha z 52 ha gleb na przetwórstwo i 25 ha lasów).

Od kiedy przedsiębiorczyni jest właścicielką / dzierżawczynią gospodarstwa

Rok przejęcia gospodarstwa rolnego: 2008.

Liczba pracowników w gospodarstwie

W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
2
W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY / SEZONOWO
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
2
KOBIETY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
1, 1-pomoc matki na emeryturze 1

 

Opis gospodarstwa

W 1994 roku Andreja wyszła za mąż za Viktora, co oznaczało połączenie gospodarstwa Poličar z Policy i gospodarstwa Mlinar z Ilovki, które po połączeniu liczą 52 hektary. Z 52 hektarów, 27 to grunty rolne. Razem hodują od czterdziestu do pięćdziesięciu sztuk bydła, z czego 20 to krowy mleczne. Roczna kwota pozwala im na wyprodukowanie 150 tysięcy litrów mleka. Oprócz krów mlecznych hodują cielęta, około 40 świń i 400 kurcząt. Gleba jest uprawiana w 5-letnim cyklu upraw. Aby zadbać o żywotność gleby, używają zielonego obornika do nawożenia. Oprócz ziemniaków produkują również kukurydzę i zboża, w szczególności pszenicę, a czasem zakładają również próbne pola pod nowe odmiany ziemniaków i grochu z firmy Agrosaat. Gospodarstwo Poličar jest najbardziej znane i podziwiane za swoje wielokrotnie nagradzane produkty mleczne, które są wytwarzane w nowej fabryce serów - stara została przekształcona w nową przestrzeń dla innych zadań, takich jak przetwórstwo mięsa. Sprzedają również jajka, ziemniaki, kukurydzę, pszenicę, mąkę i mączkę kukurydzianą.

Większość produkcji i produktów sprzedawana jest bezpośrednio w domu, niektóre sprzedawane są w sklepach spółdzielczych i na festiwalach, gdzie podróżują z przyczepą, która ma wbudowaną specjalną chłodnię. Dołączyli również do portalu internetowego “Sveže.si”, gdzie znajdują coraz więcej konsumentów, którzy wcześniej nie wiedzieli co gospodarstwo ma do zaoferowania. Oprócz produktów mlecznych sprzedają jajka, ziemniaki i warzywa. W przyszłości zamierzają rozszerzyć swoją ofertę o nowe produkty i produkty z lokalnych gospodarstw rolnych.

Strona internetowa i konta w mediach społecznościowych

3. WIELOFUNKCYJNOŚĆ / DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI

Produkcja wyrobów mleczarskich wraz z “kajmakiem” i twarogiem została wprowadzona do gospodarstwa przez Štefkę Pavlin. Jej córka Andreja kontynuuje i unowocześnia pracę matki wprowadzając odmiany serów, twarogów do smarowania, deserów, jogurtów, serwatki oraz innowacyjne specjalności: chleb mleczny, ser mleczny z popiołem, masło gotowane / ghee. Gospodarstwo Poličar oferuje również wycieczki z przewodnikiem po całym gospodarstwie wraz z serowarnią i muzeum kamieni młyńskich. Wycieczki te są przeznaczone dla młodzieży szkolnej, społeczności, turystów. Kiedy odkryto skałę nadającą się do wyrabiania cennych białych kamieni młyńskich, słynna rodzina kamieniarzy, która mieszkała w gospodarstwie, wynajmowała kamieniołom, w którym wytwarzano kamienie młyńskie ze skał (zlepieniec) przez wiele pokoleń co trwało prawie 300 lat. Aby na trwale zapamiętać rodzinę rzemieślników i ich cenione rzemiosło, właściciele zbudowali unikalny skansen kamieni młyńskich w odległości kilkuset metrów od nowoczesnej oficyny. W muzeum można zobaczyć zlepieńce z oznaczeniami, warsztat i stanowisko pracy, narzędzia kamieniarskie, dokumenty odzieżowe i fotografie, które opowiadają o pracy rodziny kamieniarzy i ich produktach. To unikatowe w Europie muzeum jest otwarte od 2003 roku.

4. ASPEKTY OGÓLNE, SZKOLENIE/KOMPETENCJE

W 2008 r. Stowarzyszenie Słoweńskiej Młodzieży Wiejskiej i Izba Rolniczo-Leśna Słowenii uznały Andreję za innowacyjnego młodego rolnika roku. Andreja otrzymała tytuł za innowacyjność w przetwarzaniu mleka na nowe produkty mleczne oraz we wprowadzaniu nowych metod marketingowych i została nagrodzona 100 godzinami pracy ciągnikiem John Deere, dwieście euro oraz dużą butelką szampana. Ich specjalnością są produkty z twarogu (takie jak twarogi krowie, twarogi z ziołami i twarogi w oliwie z oliwek) oraz miękki ser krowi w bochenku i miękki ser krowi w bułce. Inne produkty to chleb mleczny z pestkami dyni, ser gotowany, miękki ser pieprzowy, ser wędzony i inne. Otrzymały one szereg nagród w kategorii produktów mlecznych, w szczególności za sery na Wystawie Przysmaków Słoweńskich Gospodarstw Rolnych w Ptuj, a także znak jakości, najwyższą nagrodę za żywność z gospodarstwa na stół. Większość produktów sprzedawana jest bezpośrednio w domu, w niektórych sklepach spółdzielczych i karczmach oraz na różnych imprezach, gdzie sprzedawane są w specjalnej przyczepie z wbudowaną chłodnią.

Andreja zdobyła większość swojej wiedzy na organizowanych wycieczkach i kursach ze Stowarzyszeniem Słoweńskich Producentów Serów Rolniczych. Andreja ma już duże doświadczenie w dziedzinie serowarstwa; uczestniczyła w dwóch kursach we Francji, Niemczech, Austrii i Słowenii (Naklo Biotechnical Center), a w razie potrzeby korzysta z pomocy ekspertów ze Stowarzyszenia Małych Producentów Serów lub z zagranicy. Pomaga jej siostra, która jest profesjonalną księgową w sprawach pism, rejestracji, zezwoleń, podatków, księgowości i innej biurokracji. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne, a jej podstawową działalnością jest przetwórstwo mleka. Swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i marketingu zdobyła dzięki doświadczeniu w obserwowaniu i monitorowaniu konkurencji orazw łączeniu się w Słowenii i za granicą, zwłaszcza w Austrii.

MOCNE STRONY
Samowystarczalne gospodarstwo hodowlane,
Dogodne miejsce przetwarzania,
Blisko rynku zbytu,
Rodzinne gospodarstwo rolne,
Pomoc rodziców i dzieci,
Przetwórstwo mleka,
Innowacyjne produkty mleczne,
Sprzedaż domowa, sprzedaż produktów w furgonetce z chłodnią,
Otwarte muzeum kamienia młyńskiego.
SŁABE STRONY
Zbyt mała przestrzeń i powierzchnia do rozszerzenia zakresu działalności,
Brak zainteresowania członków rodziny kontynuacją działalności.
SZANSE
Połączenie z lokalnym środowiskiem,
Połączenie z lokalnym dziedzictwem kulturowym,
Przekazywanie gospodarstwa i działalności dzieciom,
Widoczność w szerszym środowisku,
Zatrudnienie.
ZAGROŻENIA
Obciążenia biurokratyczne, przepisy podatkowe i inne,
Bardziej rygorystyczna kontrola.
TOP