ANDREJA JAGODIC

Poličarjeva kmetija

ÚVOD

Andreja spolu se svým manželem řídí farmu Poličar, kterou zdědila po rodičích. Farma se nachází mezi městy Kranj a Naklo v rovinatém terénu, dá se říct na jakési terase. Odtud pochází slovo Polica (police), která pak dalo farmě název a vznikla „farma Poličar“. Jejich předci spravovali farmu promyšleně, v souladu s přírodou a zajistili tak její ekonomickou životaschopnost. Od roku 1980 se stejně jako mnoho dalších zaměřili na chov hospodářských zvířat a produkci mléka. O deset let později posunuli farmu kupředu tím, že začali vyrábět mléčné výrobky. Farma Poličar je známá pro své oceněné mléčné výrobky - „kajmak“ (výrobek podobný máslu), tvaroh, mléko, jogurt a bohatá škála sýrů. Pokud se jedná o chov hospodářských zvířat zastávají princip soběstačnosti v chovu – čím více krmiva produkují, tím více zvířat mají. Jejich úcta k přírodě je součástí celého jejich života. Co se týče zajištění tepla, využívají dříví z vlastních lesů a elektřinu získávají z vlastní solární elektrárny. Všechny jejich produkty jsou k dispozici na farmě ve Štibelcu. Dalším zdrojem příjmu je Muzeum mlýnských kamenů, jediné svého druhu ve Slovinsku. Jejich slogan zní: Všechno, co poskytujeme, jíme. Vše, co jíme, nabízíme. Na našem stole v našem obchodě.

Pusťte se do práce, propojte se s okolním prostředím, učte se ze svých vlastních zkušeností, odborné znalosti pak přijdou s časem.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Andreja Jagodic

Věkové rozmezí

46 +

Vzdělání

Středoškolské, odborné vzdělání, obor: farmářský technik.

Zaměstnání

Farmářka, provádí doplňkové činnosti při zpracování mléka.

2. PROFIL FARMY

Adresa

Poličarjeva kmetija, Polica 1, 4202 Naklo, Slovenija.

Rozloha farmy v ha

52 ha, (27 ha z 52 ha využívají pro pěstování plodin a 25 ha je les).

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

Farmu převzali v r. 2008.

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
2
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
2
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
1, 1-maminka v důchodu 1

 

Popis farmy

V roce 1994 se Andreja s Viktorem vzali, což znamenalo sloučení farmy Poličar z Policy a farmy Mlinar z Ilovky, kterédohromady činí 52 hektarů. Z 52 ha je 27 ha zemědělská půda. Chovají od čtyřiceti do padesáti kusů skotu, z nichž 20 jsou dojnice. Ročně vyprodukují 150 tisíc litrů mléka. Spolu s dojnicemi chovají telata, kolem 40 prasat a 400 kuřat. Na půdě kultivují plodiny v pěti letém cyklu střídání. Aby půda byla úrodná, používají zelené hnojení. Kromě brambor produkují také kukuřici a obiloviny, zejména pšenici, a někdy na zkušebním poli zkoušejí pěstovat nové odrůdy brambor a hrachu od společnosti Agrosaat. Farma Poličar je nejznámější a nejobdivovanější pro své oceněné mléčné výrobky, které se vyrábějí v jejich nové továrně na sýry. Staré prostory se staly novým prostorem pro další činnosti, jako je zpracování masa. Prodávají také vejce, brambory, kukuřici, pšenici, mouku a kukuřičnou moučku.

Většinu produktů a výrobků prodávají přímo na farmě, některé výrobky se také prodávají v družstevních obchodech a na festivalech, kam cestují s přívěsem se speciální vestavěnou lednicí. Připojili se také k online portálu „Sveže.si“, přes který našli mnoho zákazníků, kteří dříve nevěděli, co nabízejí. Spolu s mléčnými výrobky prodávají vejce, brambory a zeleninu. V budoucnu se chystají rozšířit svou nabídku o produkty z dalších místních farem.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Produkce mléčných výrobků spolu s „kajmakem“ (výrobek podobný máslu) a tvarohem začala na farmě realizovat Štefka Pavlin. Její dcera Andreja pokračuje v této práci a zdokonaluje ji např. vyráběním různých druhů sýrů, pomazánek, jogurtů, syrovátky a inovativními specialitami: mléčný chléb, mléčný sýr s popelem, přepuštěné máslo/ghí máslo. Farma Poličar nabízí také prohlídky celé farmy s průvodcem včetně sýrárny a Muzea mlýnských kamenů. Tyto exkurze jsou určeny studentům, veřejnosti i turistům. Muzeum mlýnských kamenů bylo vytvořeno jako trvalá památka rodině řemeslníků a jejich váženému řemeslu. Toto Muzeum se nachází jen několik set metrů od moderní přístavby. V Muzeu uvidíte, z jaké horniny se vyráběly mlýnské kameny, navštívíte dílnu a pracovní stanici, spatříte pracovní nástroje, oděvy a fotografie, které vyprávějí příběh o práci kameníků a jejich výrobcích. Muzeum je unikátní a je otevřené od roku 2003.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

V roce 2008 Asociace slovinské venkovské mládeže a Komora zemědělství a lesnictví Slovinska jmenovaly Andreju inovativním mladým farmářem roku. Andreja získala titul za inovace ve zpracování mléka na nové mléčné výrobky a při zavádění nových marketingových metod. Odměnami, které získala bylo 100 hodin práce s traktorem John Deere, dvě stě eur a velká láhev šampaňského. Mezi jejich speciality patří výrobky z tvarohového sýra (jako například kravský tvarohový sýr, tvarohový sýr s bylinkami a tvarohový sýr v olivovém oleji), měkký kravský sýr v bochníku a měkký kravský sýr v rolích. Mezi další produkty patří mléčný chléb s dýňovými semínky, vařený sýr, pepřový sýr, uzený sýr a další. Získali řadu ocenění za mléčné výrobky, zejména za sýry na Výstavě slovinských farem ve městě Ptuj a také známku kvality, nejvyšší ocenění. Většina produktů se prodává přímo na farmě, v některých družstevních obchodech a hostincích a na různých akcích, kde se prodávají ve speciálním přívěsu s vestavěnou lednicí.

Andreja získala většinu svých odborných znalostí prostřednictvím organizovaných výletů a kurzů s Asociací výrobců farmářských sýrů ve Slovinsku. Andreja má již bohaté zkušenosti v oblasti výroby sýrů; zúčastnila se dvou kurzů ve Francii, Německu, Rakousku a Slovinsku (Biotechnické centrum Naklo) a v případě potřeby se může obrátit na odborníky ze Svazu drobných producentů sýrů nebo ze zahraničí. Pomáhá jí její sestra, která je účetní zabývající se registracemi, povoleními, daněmi, účetnictvím a jinou byrokracií. Farmu provozuje se svým manželem a její hlavní činností je zpracování mléka. Své zkušenosti v oblasti podnikání a marketingu se naučila prostřednictvím pozorování a monitorování konkurentů a propojováním s dalšími producenty ve Slovinsku a v zahraničí, zejména v Rakousku.

SILNÉ STRÁNKY
Soběstačný statek s chovem hospodářských zvířat.
Výhodné umístění zpracování.
Blízkost trhu.
Rodinná farma.
Pomoc rodičů a dětí.
Zpracování mléka.
Inovativní mléčné výrobky.
Prodej na farmě (přímý prodej), prodej produktů na různých akcích.
Muzeum mlýnských kamenů.
SLABÉ STRÁNKY
Málo prostoru pro rozšíření rozsahu činností.
Nezájem členů rodiny o pokračování v činnosti.
PŘÍLEŽITOSTI
Propojení s místním prostředím.
Spojení s místním kulturním dědictvím.
Generační obměna na farmě (děti převzaly farmu).
Větší publicita a viditelnost farmy v širším okolí.
Zaměstnanost.
HROZBY
Byrokracie.
Daňové a jiné právní předpisy.
Přísnější kontroly.
TOP