HANA HRUBÁ

Vaněčkův statek

WPROWADZENIE

Gospodarstwo rodzinne prowadzone przez panią Hrubá znajduje się w pięknej okolicy regionu Povltaví, we wsi o nazwie Čelina. Całkowita powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 52 ha, a pani Hrubá prowadzi je od roku 1998. Zrządzeniem losu gospodarstwo w głównej mierze skupia się na hodowli owiec na 52 hektarach częściowo własnej i częściowo dzierżawionej ziemi. Cała działalność rolnicza na farmie objęta jest ścisłym reżimem ekologicznym.

Jako rolnicy rozumiejący swoją branżę, właściciele postanowili poszerzyć zakres swojej oferty o produkty rolne, paszę i narzędzia niezbędne dla codziennego życia na wsi. Wszystkie te produkty pani Hrubá sprzedaje w niewielkim sklepie przy swoim gospodarstwie.

Bycie rolnikiem nie wiąże się wyłącznie z wytwarzaniem płodów rolnych czy hodowlą zwierząt i uzyskiwaniem z tego jak największych korzyści. Bycie rolnikiem wiąże się również z faktem, że niektórzy z nas próbują przywrócić naturę i podziękować jej za żywienie nas.

1. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko

Hana Hrubá

Przedział wiekowy

31-45

Wykształcenie

Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej (cukiernik).

Zawód

Rolnik.

2. PROFIL GOSPODARSTWA

Adres

Čelina 24, Příbram, Central Bohemia Region.

Powierzchnia gospodarstwa w ha

52 ha (27 ha terenów własnych).

Od kiedy przedsiębiorczyni jest właścicielką / dzierżawczynią gospodarstwa

1998.

Liczba pracowników w gospodarstwie

W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY / SEZONOWO
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
3
KOBIETY
Członkowie rodziny Inni niż członkowie rodziny
   

 

 

Opis gospodarstwa

Pani Hrubá otrzymała gospodarstwo rolne od wuja, który nie miał spadkobiercy. Gospodarstwo jest dla niej wszystkim, właścicielka pracuje wśród natury i jest tam bardzo szczęśliwa. Przepracowała na farmie 20 lat zapewniając właściwe funkcjonowanie i unikając upadku gospodarstwa. Stan farmy podczas przejmowania nie był dobry. Właścicielka chce w przyszłości przekazać gospodarstwo swoim dzieciom, jednak martwi ją przyszłość i to, czego można oczekiwać. Nadal w dużym stopniu są uzależnieni od dotacji. Wciąż pojawiają się nowe zasady dotyczące hodowli bydła, które czasami graniczą ze zdrowym rozsądkiem.

Strona internetowa i konta w mediach społecznościowych

3. WIELOFUNKCYJNOŚĆ / DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI

Gospodarstwo rolne jest otwarte dla wszystkich od roku 2001, kiedy zostało uruchomione i powitało pierwsze owce, świnie i kurczęta. Farma działa w reżimie ekologicznym od roku 2010, zaś zakład rozbioru pracuje od roku 2014.

Gospodarstwo należy do aktywnych członków Klubu Psów Pasterskich Użytkowych, dzięki czemu p. Hrubá spotkała wielu interesujących ludzi i odwiedziła wiele farm. W pobliskich zaprzyjaźnionych gospodarstwach jej przyjaciele wytwarzają znakomite sery, które p. Hrubá sprzedaje w swoim sklepie. Jednakże sprzedaż serów nie ma charakteru całorocznego, a jedynie sezonowy.

Wielofunkcyjna działalność podejmowana w gospodarstwie rolnym nie stanowi głównie źródła dochodu; p. Hrubá wnosi wkład w organizację różnych wydarzeń z własnych środków. Jest to dla mniej kwestia serca - jest szczęśliwa, gdy inni ludzie spotykają się i mogą rozmawiać zapominając o tym, że w rzeczywistości gdzieś się spieszą.

Z jej perspektywy, festyny rolnicze stanowią przyjemniejszą formę wymiany handlowej dla ludzi, niż spotkania na rynku miejskim. Zamiast przejeżdżających i emitujących spaliny samochodów, uczestnicy czują zapachy wsi (kwiaty, drzewa), słyszą owce (psy, ptaki, a od czasu do czasu mogą pogłaskać jakiegoś kota na swoich stopach). Po prostu znajdują się w otoczeniu natury i widzą rękodzieła wykonane zręczną ręką. Podczas chłopskich świąt można zobaczyć pokazy różnych umiejętności, ponieważ nie ma obawy, że ktoś sprawdzi czy babcia robiąca na drutach czapki i skarpety posiada kasę fiskalną. Rodzina i przyjaciele pomagają p. Hrubej w organizacji takich wydarzeń.

4. ASPEKTY OGÓLNE, SZKOLENIE/KOMPETENCJE

Głównym celem organizacji różnych wydarzeń i prowadzenia sklepu przy gospodarstwie jest
zaprezentowanie ludziom pracy w gospodarstwie rolnym i przekonanie ich, że świeże mięso z
farmy jest najlepsze.

P. Hrubá woli sprzedawać mięso bezpośrednio klientom, którzy widzą, w jaki sposób
prowadzone jest gospodarstwo i biorą mięso do własnej kuchni, a nie do odsprzedaży.

P. Hrubá odbyła kursy szkoleniowe w następujących obszarach: zrównoważone rolnictwo,
rolnictwo wielofunkcyjne, rozwój wsi, ochrona dziedzictwa kulturowego.

Doradztwo ogólne i doradztwo finansowe zostało zapewnione przez organizacje zewnętrzne.

MOCNE STRONY
Własna ziemia.
Popyt na produkty rolne.
Wytwarzanie produktów o wartości dodanej.
Pomoc rodziny.
Doświadczenie.
Zadowolenie z wykonywanej pracy.
SŁABE STRONY
Samodzielne zajmowanie się gospodarstwem.
Niekończąca się praca.
SZANSE
Współpraca z innymi rolnikami.
Sprzedaż produktów innych rolników.
ZAGROŻENIA
Biurokracja.
Wciąż nowe regulacje i przepisy prawne.
Obawy o przyszłość.
TOP