HANA HRUBÁ

Vaněčkův statek

ÚVOD

Rodinná farma paní Hrubé se nachází v krásném prostředí oblasti Povltaví, v obci Čelina. Již od roku 1998 zde hospodaří na 52 hektarech částečně vlastněné a částečně pronajaté půdy a soustřeďuje se především na chov ovcí. Celá zemědělská činnost je v přísném ekologickém režimu.

Jako zemědělec rozumějící svému oboru se rozhodla rozšířit svou činnost o farmářský obchod, ve kterém prodává různé zemědělské a farmářské produkty, krmiva a nástroje potřebné pro každodenní život na venkově.

Být farmářem není jen o produkci plodin nebo chovu zvířat a získávání maxima. Jde také o to, že někteří z nás, farmářů, se snaží dát přírodě něco nazpátek a poděkovat ji za to, že násnakrmila.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Hana Hrubá

Věkové rozmezí

31-45

Vzdělání

Výuční list (cukrářka).

Zaměstnání

Farmářka.

2. PROFIL FARMY

Adresa

Čelina 24, Příbram, Středočeský kraj.

Rozloha farmy v ha

52 ha (27 ha vlastní půda).

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

1998.

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
3
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
   

Popis farmy

Farmu dostala paní Hrubá od strýce, který bohužel neměl dědice. Když statek přebírala, nebyl vůbec v dobrém stavu. Aby farmu udržela v chodu a nespadla jí na hlavu, nechala na ní paní Hrubá 20 let tvrdé práce. Ráda by svoje hospodářství jednou předala dětem, ale má strach a neví, co může v budoucnu očekávat. Její farma je totiž stále velmi závislá na dotacích. Objevují se nová a nová pravidla pro chov hospodářských zvířat, která někdy hraničí se zdravým rozumem.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Farma byla zpřístupněna veřejnosti a uvedena do provozu s prvními ovcemi, prasaty a slepicemi v roce 2001. Od roku 2010 je celá její zemědělská činnost v přísném ekologickém režimu. V roce 2014 byla zprovozněna bourárna.

Paní Hrubá je aktivní členkou Klubu pasteveckých psů a díky tomu se setkala s mnoha zajímavými lidmi a navštívila mnoho farem. Na blízkých farmách v okolí vyrábějí její přátelé vynikající sýry, které paní Hrubá prodává ve svém farmářském obchůdku. Prodej těchto sýrů však není celoroční, nýbrž pouze sezónní.

Multifunkční aktivity na farmě, jako například organizace Selských slavností nejsou primárně zdrojem příjmů. Paní Hrubá se podílí na pořádání všech akcí z vlastních zdrojů. Má radost, když vidí, jak se lidé na těchto akcích setkávají, hovoří spolu a zapomínají na každodenní spěch.

Selské slavnosti a trhy jsou z jejího pohledu příjemnější formou nákupu, než když lidé nakupují ve městech. Místo hluku z projíždějících aut a dýchání zplodin si na farmářských trzích mohou užít vůni okolních květin a stromů, slyší ovce, psy a ptáky, občas se jim dokonce o nohu otře místní kočka. Návštěvníci jsou zkrátka v přírodě a mají možnost vidět ukázku různých řemesel. Příležitost prezentovat svoje dovednosti zde dostane každý, kdo je trochu šikovný, ať už se jedná třeba o místní babičku, která plete klobouky a ponožky. To vše bez obav z kontroly registrační pokladny. S organizací paní Hrubé pomáhá rodina a přátelé.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

Hlavním důvodem pro pořádání různých akcí a provozování farmy je ukázat veřejnosti život a
práci na venkově a přesvědčit je, že čerstvé maso z farmy je nejlepší. Paní Hrubá preferuje prodej
masa přímo koncovému zákazníkovi, který jej dále nepřeprodává a může se sám přesvědčit, z
jakých podmínek maso pochází.

Rozvíjet svoje aktivity jí pomohla školení, která absolvovala v následujících oblastech: udržitelné
zemědělství, multifunkční zemědělství, rozvoj venkova a ochrana kulturního dědictví. Obecné
poradenství a poradenství v oblasti financování jí poskytnuly externí organizace.

SILNÉ STRÁNKY
Vlastní půda.
Poptávka po farmářských produktech.
Vytváření produktů s přidanou hodnotou.
Pomoc rodiny.
Zkušenosti.
Spokojenost s prací.
SLABÉ STRÁNKY
Starost o farmu jen vlastními silami.
Nikdy nekončící práce.
PŘÍLEŽITOSTI
Spolupráce s ostatními farmáři.
Prodej produktů od ostatních farmářů.
HROZBY
Byrokracie.
Nové a nové nařízení a zákony.
Strach z budoucnosti.
TOP