ERNA KOROŠEC

Pletenine Koštrun (trademarket)

UVOD

Erna Korošec in njen mož sta pred dvanajstimi leti kupila 11, 8 ha veliko posest v Halozah na SV delu Slovenije v bližini meje s Hrvaško. Zaradi strmega pobočja sta najprej začela z vzrejo ovac, sedaj pa redita damjake, ki naredijo manj škode na terenu. V “odpadku” volčje volne je ga. Erna videla priložnost za razvoj rokodelske dejavnosti - izdelava oblačil iz prave ovčje volne domače pasme ovc (jezersko solčavske). Pred enajstimi leti je registrirala dopolnilno dejavnost na kmetiji, ki je vezana na tradicionalne rokodelske izdelke, za kar je najprej pridobila certifikat domače in umetnostne obrti, ki ga na podlagi ocene izdelkov izda Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Prva leta dejavnosti so bila namenjena predvsem samoizobraževanju o pridelavi in uporabi volne. Sedaj se njeni tkani, pleteni in polsteni izdelki, predvsem šali, prodajajo na raznih prireditvah po Sloveniji. Sama pravi, da je njen hobi prerasel v manjši posel, kar ji zagotavlja zadovoljstvo, vzdrževanje lastne aktivnosti in finančno neodvisnost.

Ženske, ki so doma na podeželju lahko iz svojega hobija naredijo nekaj koristnega, uporabnega, nekaj za svojo dušo in nekaj za ostale.
Živim svoj hobi in ga spreminjam v nekaj koristnega.

1. OSEBNI PODATKI

Ime in priimek

Erna Korošec

Razpon starosti

46 +

Izobrazba

Erna Korošec je končala srednjo šolo na Tekstilni šoli v Kranju. Dodatna strokovna znanja za delovanje svoje dopolnilne dejavnosti je dobila s samoizobraževanjem in vztrajnim poskušanjem. Pri tem se je posluževala knjig in interneta, prav pa ji je prišel predvsem njen dar opazovanja drugih žensk na raznih prireditvah.

Poklic

Rokodelski izdelki iz volne, predvsem šali, nastali iz domače volane jezerko solčavske pasme ovac, ročno spredene in pobarvane preje, z občutkom za zadovoljenje okusa sedanjih potrošnikov.

2. PODATKI O KMETIJI

Naslov

Pletenine Koštrun, Strmec pri Leskovcu 48, 2285 Zg. Leskovci.

Velikost kmetije

11,8 ha.

Od kdaj je podjetnica lastnica ali najemnica kmetije

od leta 2007, 12 let.

Število zaposlenih na kmetiji

POLNI DELOVNI ČAS
Družinski člani Ostali
1  

 

 

KRAJŠI DELOVNI ČAS/SEZONSKO DELO
Družinski člani Ostali
   

 

 

ŽENSKE
Družinski člani Ostali
1  

 

 

Opis kmetije

Ga. Erna Koštrun in njen mož sta kmetijo kupila pred 12-imi leti, ko je mož odšel v pokoj. Kmetija ima status zaščitene kmetije, ker površina obsega 11, 8 ha, kar je več kot 5 ha primerljivih kmetijskih površin in je tako zagotovljeno, da se ne deli. Zaradi razgibanosti terena sta pričela z vzrejo ovac avtohtone slovenske pasme – jezersko solčavska. Volno jima je bilo škoda zavreči, zato se je Erna odločila, da jo uporabi in prične z izdelavo preje in rokodelskih izdelkov. Izkazalo se je, da ovce za teren okoli hiše niso najbolj primerne, zato sta čredo ovc zamenjala z mufloni, ki manj poškodujejo brežine.

Spletna stran in socialna omrežja

3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI / KULTURNA DEDIŠČINA NA PODEŽELJU

Erna Korošec je leta 2008 prejela certifikat domače in umetnostne obrti, k je pogoj za registracijo dopolnilne dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oz. izdelki. Ker je končala srednjo tekstilno šolo, je nekaj osnovnega znanja o volni že imela. Sama je pričela s pranjem ovčje volne, predenjem in izdelovanjem volnenih izdelkov za trg. Ponuja pletene, tkane in izdelke iz polstene volne. Specializirala se je na izdelavo šalov, ki jih prodaja predvsem na raznih prireditvah po Sloveniji. Njeni kupci pa so zadnje čase predvsem tuji turisti. Pri izdelavi izdelkov poleg ovčje volne domače pasme uporablja tudi merimo volno, svilo in bombaž. Izdelki iz polstene volne so bolj značilni za Solčavo (S Slovenija) kot za Haloze, kjer živi g. Erna( Z Slovenija), kjer pa se tudi ukvarjajo z ovčjerejo.

Njen prispevek k ohranjanju kulturne dediščine je predvsem postopek pridelave volne – od ovce do volne. Ta zahteva pranje ovčje volne, predenje, tkanje, pletenje in polstenje. S svojimi certificiranimi izdelki sodeluje na raznih sejmih, festivalih in lokalnih prireditvah, ki so povezane z ohranjanjem kulturne dediščine.

4. RAZMISLEKI, KOMPETENCE IN USPOSABLJANJA VPLETENIH

Ga. Erna Korošec je zgled kako lahko ženska v zrelih letih prične z oživljanjem kulturne dediščine na podeželju in jo z vztrajnostjo spreminja v posel. Sama se ne imenuje podjetnica, vendar je zadovoljna z nazivom rokodelke, ki si s svojim zaslužkom zagotavlja samostojnost, čeprav z možem dobro sodelujeta. Kot pravi, so ženske na kmetijah še vedno močno vpete v kmetijske dejavnosti in družinsko oskrbo. Podeželje ponuja še veliko priložnosti, kjer bi ženske lahko izkušnje in veščine pridobljene s svojim vsakdanjim delom izkoristile kot poslovno priložnost in si s tem zagotovile večjo samostojnost. Na podeželju kjer živita, v Halozah, je med lokalno skupnostjo opaziti premalo interesa za povezovanje, tudi vključevanje rokodelskih aktivnosti v šole je premajhno. Interes za rokodelske izdelke kažejo predvsem tuji turisti. Ti izdelki so seveda dražji, saj zahtevajo veliko ročnega dela, spretnosti in ustvarjenosti kar pa zagotavlja edinstvenost, večjo kvaliteto izdelka in osebno zadovoljstvo. Ge. Erni dopolnilna dejavnost predstavlja tudi del rehabilitacije. Zaradi občutka odgovornosti do kulturne dediščine in doprinosa k ohranjanju podeželja želi, da se volna domačih pasem ovc, ki je večkrat opažena kot odpadek, koristno uporabi in ji da novo dodano vrednost. Svoje izdelke prodaja največ na do sedaj že ustaljenih prireditvah po celi Sloveniji kamor jo stalno vabijo. Da je prišla do svoje prepoznavnosti, je potrebovala 3 leta vztrajnega dela, poskušanja in izobraževanja. Povezala se je z Zvezo rejcev drobnice Slovenije, v sklopu katere vsako leto sodeluje tudi na dogodku striženje ovc. Zadnje leto je članica novo ustanovljenega društva Kasteli, ki deluje na Ptujskem gradu in želi oživiti stare rokodelske običaje. Povezava s Ptujskim gradom je veliko pripomogla pri prodaji njenih izdelkov. Na njo pa sta se obrnili tudi že 2 študentki iz tujine, ki sta bili na Erasmus izmenjavi, da jih nauči predenja, tkanja in polstenja.

Ga. Erna Korošec ima končano srednjo tekstilno šolo, veliko znanja in izkušenj pa si je pridobila pri praktičnem usposabljanju v obrtniški delavnici v Mariboru. Na ta način je pridobila osnovna znanja in veščine o tekstilu. Svojo kreativnost in ustvarjalnost je uporabila pri izdelkih iz volne pri čemer je razvila kompetence kot so: vztrajnost, spretnost, odnos do kulturne dediščine in podeželja. Postopkov izdelave volne in njenih izdelkov se je učila z opazovanjem na raznih prireditvah, preko literature in na internetu. Izkustveno učenje na podlagi pokušanja in popravljanja napak je po 2 letih privedlo do željenih rezultatov. Ponovno so se pojavile težave, ko je bilo izdelke potrebno prodati.

Veščine in znanja, kot so poslovna komunikacija, naslavljanje kupcev, promocija, načini prodaje, uporaba informacijskih znanja in aplikacij, raziskava trga, bi potrebovala za boljše trženje in prepoznavnost njene znamke Pletenine Koštrun. Prav bi ji prišlo tudi znanje tujih jezikov inpoznavanje lokalne in nacionalne kulturne dediščine.

PREDNOSTI
Ohranjanje kulturne dediščine in vitalnosti podeželja, ohranjati občutek osebnega zadovoljstva in koristnosti, rehabilitacija, samostojen prihodek, biti družbeno aktiven.
SLABOSTI
Veliko ročnega dela, veliko samoiniciative pri izobraževanju o postopkih in izdelkih ter pridobivanju informacij o certificiranju, trženju, povezovanju z lokalno skupnostjo in ostalimi rokodelci.
PRILOŽNOSTI
Povezovanje rokodelcev in drugih dejavnosti v turistični produkt, ki ga lahko ponudimo turistom, ohranjanje in obujanje podeželja in kulturne dediščine, priložnost za ženske, da iz svojih vsakodnevnih opravil ustvarijo poslovno priložnost, npr. Kulinarika. Medgeneracijsko povezovanje npr. Mladi starejše lahko naučijo rokovanja s pametnim telefonom, starejši pa mlade o kulturni dediščini.
NEVARNOSTI
Spreminjanje kulturne krajine podeželja, pozabljanje kulturne dediščine, ohranjanje tradicionalne vloge žensk.
TOP