ANDREJA BIZJAK

Razpotje turizem d. o. o (enterprise)

UVOD

Ga. Andreja Bizjak je energična mlada podjetnica, ki skupaj s partnerjem vodi podjetje Razpotje turizem d. o. o v Logarski dolini. Njihova dejavnost je povezana z raznimi turističnimi aktivnostmi v Eko hiši Na razpotju, ki ponuja prenočitve, domačo kulinariko, kongresni turizem,… Organizirajo tudi dneve odprtih vrat, razna izobraževanje, gozdno pedagogiko, aktivnosti v pravljičnem gozdu za otroke, nov holistični pristop za turiste…. Njihova ponudba se stalno nadgrajuje z Andrejinimi idejami in željo po razvijanju. Popolnoma je vpeta v idejo trajnostnega turizma zato se trudi ustvariti energetsko varčen penzion, poslužuje se lokalne hrane, vključuje se v lokalno skupnost, proizvaja čim manj odpadkov in je zagreta za lokalno dediščino in družinsko izročilo.
Med različnimi turističnimi paketi, ki jih ponujajo se najde tudi Velika noč v Eko hiši na razpotju, kjer ponudijo hrano z obredom velike noči kot je značilno za kraje v Logarski dolini (pirhi in ostala hrana se v košarici pokriti z ročno izvezenim prtom nese v cerkev in potem postreže pri zajtrku). Star senik ob hiši so spremenili v prostor namenjen kongresom, predavanjem in drugemu druženju. V gozdu pravljic med drugimi najdemo tudi lokalne pravljice kot je pravljica o Ajdovski deklici….

Podeželje živim in iz njega črpam ideje in energijo za svojo podjetniško in osebno rast.

1. OSEBNI PODATKI

Ime in priimek

Andreja Bizjak

Razpon starosti

31-45

Izobrazba

Andreja ima končano petletno trgovsko akademijo, opravila je tudi prekvalifikacijo za kozmetično tehnico ter NPK – nacionalno poklicno kvalifikacijo za zeliščarja. Opravljen ima tudi izpit za mentorico knajpanja, ki ga je prejela v Nemčiji v Bad Wörishofen.

Poklic

Andreja živi in dela na podeželju, vendar pa se ne ukvarja s kmetijstvom temveč s podeželskim turizmom. Povezuje se z lokalnimi kmeti, ki dobavljajo domačo hrano in obrtniki. Njena glavna dejavnost je skrb za goste. Delujejo v skladu s permakulturnimi načeli. Svojim gostom nudi masažo organizira pa razne animacije v pravljičnem gozdu, aromaterapije, holističen pristop zdravljenja…

2. PODATKI O KMETIJI

Naslov

Eko hiša “Na razpotju”, Logarska dolaina 14, 3335 Solčava.

Velikost kmetije

2 ha pravljičnega gozda.

Od kdaj je podjetnica lastnica ali najemnica kmetije

2014 sta s partnerjem odprla podjetje Razpotje turizem, d. o. o.

Število zaposlenih na kmetiji

POLNI DELOVNI ČAS
Družinski člani Ostali
2 1

 

 

KRAJŠI DELOVNI ČAS/SEZONSKO DELO
Družinski člani Ostali
2: hči - dijakinja in tašča 2-študenta
ŽENSKE
Družinski člani Ostali
3 2

 

 

Opis kmetije

Podjetje Razpotje turizem d. o. o. se nahaja v Logarski dolini, ki je zavarovano območje s statusom krajinskega parka. Z ustanovitvijo podjetja nadaljujeta partnerjevo družinsko: partnerjev ded je bil pred 2. svetovno vojno lastnik hotela, ki so ga Nemci-okupatorji požgali leta 1944. Dedkovo željo po ponovni izgradnji hotela je kasneje uresničila hči (partnerjeva teta) in zgradila v dolini hotel s štirimi zvezdicami, kjer so imeli vsi člani partnerjeve družine priložnost delati. Druga hči (Andrejina taščca) pa je leta 1998 zgradila svoj dom in penzion, v katerem sedaj prebiva in dela Andrejina družina - to je penzion Eko hiša Na razpotju. Leta Zakonca sta naredila energetsko sanacijo penziona s pomočjo sredstev EU, tudi prenovo strehe, ki jo je uničilo hudo neurje. Sanacija je usmerjena k pasivnemu objektu. ki bo omogočil tudi pridobitev okolijskega certifikata Marjetica.

Dejavnost turizma je povezana s permakulturnimi načeli in holističnim pristopom. Ponujajo razne večdnevne pakete: Energije pristne narave, Gorski zrak in sonce, Wellness in Alpe. Ponujajo tudi nastanitve, wellness, različna izobraževanja, kongresni turizem. Svoje goste vzgajajo v trajnostna načela, kar jim je izoblikovalo klientelo svojih gostov.

Posebnost je pravljični gozd, ki je prilagojen invalidom in označen z izobraževalnimi tablami. V njem obujajo lokalne zgodbe in svetovno znane pravljice, gostijo tudi šolske skupine, kjer izvajajo gozdno pedagogiko, skupine invalidov…Sodelujejo z lokalnimi rokodelci, kmetijami in invalidskimi društvi od katerih odkupijo izdelke, Animacije v gozdu izvajajo v sodelovanju z Zavodom za pristna doživetja. V okolici penziona je v izdelavi holistični vrt, kjer bodo po permakulturnih načelih pridelovali zelišča in začimbe, goste pa bo umirjala “glasba rastlin).

Spletna stran in socialna omrežja

3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI / KULTURNA DEDIŠČINA NA PODEŽELJU

Ga. Andreja je zelo vpeta v lokalno okolje in družinsko izročilo. S partnerjem nadaljujeta družinsko (od moža) tradicijo turizma, saj je bil prvi hotel zgrajen že leta 1930. Kulturna dediščina se vključuje na različne načine: hrana je narejena po tradicionalnih receptih, penzion je opremljen z rokodelskimi izdelki vaščanov (izdelki iz polstene volne, leseni kipi v pravljičnem gozdu, glineni lončki…). Tradicija se obuja tudi preko novejših sprostitvenih oblik kot je ležanje na senu, aromaterapija, vključevanje divje prehrane…Najbolj pa nesnovno tradicijo obujajo v pravljičnem gozdu, ki ima 21 postaj. Lokalne zgodbe obujajo z animatorjem iz Zavoda za pristna doživetja, Solčava. Vir za zgodbe je knjiga Preproste zgodbe s solčavskih planin ( avtor Vršnik Joža).

4. RAZMISLEKI, KOMPETENCE IN USPOSABLJANJA VPLETENIH

Andreja je mati dveh otrok (eden od njiju je invalid) in uspešno združuje družinsko življenje s poklicnim. Vpeta je v družbena dogajanja preko sodelovanj z zavodom Rinka, turističnim društvom, občino, šolami in sodelovanjem v raznih projektih…. Žene jo želja po stalnem izobraževanju in izboljševanju ponudb za goste.

Je tudi zagnana podjetnica, polna novih idej in želja po novih znanjih in izkušnjah. Povezana je s kulturno dediščino Logarske doline in družinskim izročilom družine Plesnik. V zimskem času, ko ni turistične sezone svoj čas posveča dejavnostim kot so: zbiranje dokumentov za ekološki certifikat Marjetica in izobraževanje. Njena vloga podjetnice se izraža skozi njene različne vloge: prokuristka podjetja, idejni vodja, organizator turističnih dejavnosti, trženje turističnih produktov, spremljanje razpisov in pridobivanje financ… Izzivi s katerimi se je srečala na svoji podjetniški poti so na eni strani strokovne narave: uvajanje permakulturnih načel v turistično ponudbo, priprava domačih jedi, vključevanje kulturne in naravne dediščine v turistično ponudbo, uporaba znanj in veščin, ki jih je pridobila s formalnim izobraževanjem kot ekonomski in kozmetični tehnik. Zanima jo predvsem uporaba zelišč in zdrav način življenja in zato poskuša pridobiti dodatna znanja in njih prenesti na turiste (spa turizem in aromoterapija). Po drugi strani pa je potrebna empatija s katero poskuša prepoznati potrebe posameznih gostov, ki prihajajo iz različnega mednarodnega okolja.

Ovire s katerimi se največ srečuje so predvsem birokratske narave - pridobivanja raznih dovoljenj in mnenj pri raznih investicijskih vlaganjih in pri pridobivanju certifikatov.

Omejitve pri poslovanju so večkrat organizacijske narave, ki so vezane predvsem na sezonski turizem - v poletnem času je več posameznih turistov, v zimskem pa več skupinskega turizma. Ob pravem času je potrebno zagotoviti delovno silo.

Vpeta je tudi v družbeno življenje kot članica odbora za gospodarstvo in turizem na občini Solčava. Sodeluje tudi s Centrom Rinka in LAS-om Zgornje Savinske in Saleške doline. Ga. Andreja sodeluje tudi v raznih projektih kot npr. Integralni turistični produkt znotraj katerega so organizirali različne tečaje in delavnice in Mladi mediatorji skupnosti, ki ga je vodilo društvo za kulturo odnosov SPES.

Razlogi za nadaljevanje in širitev turistične dejavnosti v Logarski dolini so, kot pravi ga. Andreja, predvsem obveza do tradicije, veselje do turizma, način življenja na podeželju in seveda vir dohodka. Njihovi gosti so tisti, ki cenijo ekološko usmeritev in trajnostno vedenje.

Turizem na podeželju je panoga, ki nudi zaposlitve ženskam (delo v kuhinji, strežbi, pospravljanje sob…) in dodatne zaposlitve kot so npr. najemanje animatorjev, je tudi priložnost za nove poslovne ideje. . Ženska, po njenem mnenju, v turistični panogi naredi “dom”, da toplino, domačnost, skrbi za okolje in ambient.

Ga. Andreja je znanja, veščine in kompetence za prokurista Eko hiše Na razpotju pridobivala s formalnim izobraževanjem (končana ima 2 programa srednje šole: ekonomska gimnazija in kozmetični tehnik), narejen NPK za zeliščarja in neformalnim izobraževanjem: mentor knajpanja, udeležbe na raznih ekskurzijah, ki jih organizira občina Solčava, sodelovanje na raznih delavnicah in tečajih povezanih s kulturno dediščino. V povezavi z zeliščarstvom, kulturno dediščino, permakulturo in holističnimi pristopi se veliko izobražuje s pomočjo literature in internetnih vsebin.

V bližnji prihodnosti želi opraviti tudi NPK za aromoterapevtko Dober dar opazovanja ji je pomagal, da je ob dodatnem samoizobraževanju nekaj idej iz dobrih praks prenesla tudi v posel. Dobro govori angleško, nemško in hrvaško kar je nujno za delo s turisti. Kompetence s katerimi se ponaša so: komunikativnost, dobra samopodoba, strokovnost, vztrajnost, ustvarjalnost, pozitivna naravnanost, vedoželjnost, empatija do gostov.

Znanja in veščine, ki si jih želi še pridobiti so strokovna (aromoterapija, izdelava gin, eterična oljain splošna (navade in kultura tujih narodov).

PREDNOSTI
Ohranjanja podeželja in krajine, priložnost za zaposlovanje žensk in družinskih članov, najemne zaposlitve npr. Animatorji, pedagogi, povezovanje z lokalnimi dobavitelji hrane in rokodelci, vir dohodka.
SLABOSTI
Pričakovanja gostov so velika – zadovoljevanje želja gostov, ni delovnega česa – celodnevna vpetost v delo, izgorelost v času sezone.
PRILOŽNOSTI
Vključevanje narave v turistične pakete, domača hrana, zdravo okolje, mir, pristen stik z domačini, stik z lokalno kulturno dediščino, šport v naravi.
NEVARNOSTI
Slaba prepoznavnost lokacije, odvisnost od vremena in letnih časov, naravne nesreče (neurja, zaprte ceste).
TOP