ANDREJA BIZJAK

Razpotje turizem d. o. o (enterprise)

ÚVOD

Andreja je energická mladá podnikatelka, která společně se svým manželem vede společnost Razpotje turizem d. o. o v údolí Logar. Jejich činnost je zaměřena na různé turistické aktivity v Ekoturistickém domě (Eko hiša Na razpotju), který nabízí ubytování, místní kuchyni, kongresovou turistiku a wellness. Organizují také dny otevřených dveří, různé vzdělávací kurzy, lesní pedagogiku, aktivity v Pohádkovém lese a nabízejí také nový holistický přístup k turismu. Jejich nabídka je neustále doplňována Andrejinými nápady a touhou je rozvíjet. Andreja je plně oddána myšlence udržitelného cestovního ruchu, a tak se snaží rozvíjet energeticky efektivní hotel využívat místní jídlo, spolupracovat s místní komunitou a produkovat co nejméně odpadu. Svůj čas věnuje také místnímu a rodinnému dědictví. Nabízejí různé turistické balíčky, jako např. Velikonoční v “Eko hiča Na razpotju”, kdy servírují tradiční velikonoční jídlo typické pro údolí Logar (jídlu je požehnáno v kostele a poté se podává k snídani). V souladu s doporučeními Ústavu pro kulturní dědictví byla stará stodola proměněna v prostor pro kongresy, přednášky a další shromáždění. V Pohádkovém lese se lze kromě dalšího seznámit s tradičními legendami, například příběhem o Maiden, dceři obra.

Žiji na venkově a čerpám z něj myšlenky a energii pro svůj podnikatelský a osobní růst.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Andreja Bizjak

Věkové rozmezí

31-45

Vzdělání

Andreja vystudovala střední odbornou školu ukončenou maturitou. Později navštěvovala obchodní akademii, ale tu nedokončila. Poté se rozhodla přeškolit se na kosmetičku. Absolvovala také NVK - Národní odbornou kvalifikaci pro bylinkářství. Složila zkoušku lázeňského mentora, podle metodiky Sebastina Kneippa (před 120 lety Sebastian Kneipp léčil svou jedinečnou lázeňskou procedurou Kneipp), kterou získala v německém Bad Wörishofenu.

Zaměstnání

Andreja žije a pracuje na venkově, ale není profesionální farmářkou, pouze se věnuje venkovské turistice. Udržuje kontakt s místními farmáři, kteří dodávají místní suroviny a místními řemeslníky. Její hlavní náplní práce je péče o hosty a jednání v souladu se zásadami permakultury. Svým hostům také nabízí masáže a organizují různé aktivity v Pohádkovém lese, aromaterapii, holistický přístup k léčbě (domácí jídlo, rekreace a meditace v přírodě).

2. PROFIL FARMY

Adresa

Eko hiša “Na razpotju”, Logarska dolaina 14, 3335 Solčava.

Rozloha farmy v ha

2 ha pohádkový park.

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

V roce 2014 se svým manželem otevřela společnost Crossroads Tourism company (Podjetje razpotje turizem, d.o.o.)

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
2 1
 
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
2 dcery, student/ka, a tchýně 2-studentky

 

ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
3 2

 

 

Popis farmy

Společnost Crossroads Tourism (Podjetje razpotje turizem d. o. o.) se nachází v údolí Logar, které je chráněnou krajinou oblastí. Založení společnosti navazuje na rodinnou tradici cestovního ruchu z manželovy strany. Stávající hotel byl postaven dědečkem jejího manžela poté, co byla vesnice a hotel vypáleny během druhé světové války. Pár provedl energetickou renovaci hotelu za přispění prostředků EU, včetně renovace střechy zničené silnou bouří. Renovace je zaměřena na pasivní zařízení, které také pomůže získat environmentální certifikaci Marjetica.

Turistické aktivity jsou spojeny s principy permakultury a holistickým přístupem. Nabízejí celou řadu vícedenních balíčků s názvy jako Přírodní energie, Horský vzduch a slunce, Wellness a Alpy. Kromě toho nabízejí také ubytování, wellness, různé školení, kongresovou turistiku. Vzdělávají své hosty v oblasti udržitelných principů, které odrážejí jejich zájmy a vkus.

Zvláštností je Pohádkový les, který je přizpůsoben osobám se zdravotním postižením a je označen vzdělávacími tabulemi. V lese se seznámíte s místními příběhy, ale také se světoznámými pohádkami. Hostí jednak klasické školní skupiny, které se účastní tzv. lesní pedagogiky, ale také skupiny osob se zdravotním postižením. Spolupracují s místními řemeslníky, farmami a sdruženími zdravotně postižených, od kterých nakupují produkty. Aktivity v lese se provádějí ve spolupráci s Institutem pro originální dobrodružství (Zavod za pristna doživetja). Okolo hotelu se buduje holistická zahrada, kde se v souladu s principy permakultury pěstují byliny a koření a hosté tak budou uklidňováni „rostlinnou hudbou“.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Andreja se velmi zapojuje do místního do rodinných tradic. Ona i její manžel pokračují v rodinné tradici podnikání v cestovním ruchu, první hotel byl postaven v roce 1930. Kulturní dědictví je na farmě integrováno různými způsoby: jídlo je připravováno podle tradičních receptur, hotel je vybaven řemeslnými výrobky lidí z vesnice (vlněné výrobky, dřevěné sochy v Pohádkovém lese, hliněné hrnce…). Tradici lze nalézt také v jiných formách, jako je např. relaxace v seně, bylinky používané pro aromaterapii a použití divokých bylin při přípravě jídla. Nehmotné kulturní dědictví je také přítomno prostřednictvím tradičních příběhů v pohádkovém lese, kde nalezneme 21zastávek, kde průvodce z Institutu pro originální dobrodružství prezentuje místní příběhy. Zdrojem příběhů je kniha Jednoduché příběhy (Preproste zgodbe) ze Solčavských hor (Vršnik Joža).

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

Andreja je matkou dvou dětí a úspěšně kombinuje rodinný život s prací. Zapojuje se do společenských akcí prostřednictvím spolupráce s: Institutem Rinka, turistickou společností, obcí, školami a účastní se různých projektů. Je poháněna touhou neustále se vzdělávat a zlepšovat zážitky hostů.

Je také vášnivá podnikatelka, plná nápadů a tužeb po nových znalostech a zkušenostech. Je spjata s kulturním dědictvím údolí Logar a rodinnou tradicí rodiny Plesniků. V zimě, kdy není turistická sezóna, věnuje svůj čas aktivitám jako je: sběr dokumentů pro environmentální certifikát Marjetica a vzdělávání.

Její role podnikatelky spočívá v plnění mnoha různých povinností: zastupuje společnost, přichází s novými myšlenkami, organizuje turistické aktivity, má na starost marketing turistických produktů, sleduje výběrová řízení a získává finance. Výzvy, se kterými se setkala na své podnikatelské cestě na jedné straně souvisely s profesí jako takovou: zavedení zásad permakultury v cestovním ruchu, příprava místních pokrmů, integrace kulturního a přírodního dědictví do cestovního ruchu, využití získaných znalostí a dovedností z jejího formálního vzdělávání (během ekonomických studií či během školení na kosmetičku). Zabývá se hlavně používáním bylin a zdravým životním stylem, a proto se snaží získávat další znalosti a přenést tyto poznatky turistům (lázeňská turistika a aromaterapie). Na druhou stranu musí být empatická, aby byla schopna identifikovat potřeby jednotlivých hostů přicházejících z různých mezinárodních prostředí.

Hlavními překážkami, kterým čelí, jsou byrokratické povahy - získávání různých povolení a názorů na různé investice a získávání certifikátů.

Obchodní omezení jsou často organizačního charakteru, související zejména se sezónností turismu - v létě je více individuálních turistů a v zimě více skupin. Zaměstnanci se tak musí odpovídajícím způsobem přizpůsobit.

Je také zapojena do sociálního života jako členka Hospodářského a turistického výboru v obci Solčava. Spolupracuje s centrem Rinka a MAS Horní Savinja a Sale Valley. Andreja se také podílí na různých projektech, jako je integrální produkt cestovního ruchu v rámci kterého jsou organizovány různé kurzy. Ministerstvo hospodářského rozvoje a technologie vyhlásilo v letech 2017 až 2019 výzvu ke spolufinancování rozvoje a propagace integrálních produktů cestovního ruchu, jejímž cílem je přispět ke konkurenceschopnosti cestovního ruchu pro malé a střední podniky. Podle této výzvy může být produkt cestovního ruchu jak složený, tak integrovaný turistický produkt což v praxi znamená kombinaci několika produktů a služeb určených k uspokojení potřeb turistů při návštěvě turistické destinace. Podílí se také na workshopech pořádaných Young Community Mediators pod vedením Asociace pro kulturu vztahů - SPES.

Důvody pro pokračování a rozšíření turistické činnosti v údolí Logar jsou: závazek k tradici, radost z turistiky, způsob života v přírodě a samozřejmě zdroj příjmů. Jejich hosté jsou ti, kteří si cení ekologické orientace a udržitelného chování.

Venkovský cestovní ruch je odvětví, které ženám nabízí pracovní místa, ve kterých mohou využít své zkušenosti z domácích prací. U dalších pracovních míst, jako jsou aktivity nebo umělecká řemesla, existují také příležitosti pro nové podnikatelské nápady. Podle Andreji žena v cestovním ruchu vytváří „domov“, poskytuje teplo, útulnost, péči o životní prostředí a atmosféru.

Andreja získala znalosti, dovednosti a kompetence pro zastánce/obhájce Eco House z formálního vzdělávání (absolvovala 2 středoškolské programy: ekonomika a kosmetika), národní odbornou kvalifikaci (NVK) pro bylinkáře a také neformální vzdělávání: lektorka hydroterapie Sebastiana Kneippea. Zúčastnila se různých exkurzí pořádaných magistrátem Solačavy a různých workshopů a kurzů souvisejících s kulturním dědictvím. V souvislosti s bylinářstvím, kulturním dědictvím, permakulturou a holistickým přístupem velké množství vzdělání probíhá prostřednictvím online kurzů a čerpáním z literatury.

V blízké budoucnosti chce provádět aromaterapii a získat NPK. Její dar pozorovat jí v kombinací
se sebevzděláváním pomohl uvést do praxe několik dobrých nápadů. Hovoří dobře anglicky,
německy a chorvatsky, což je nezbytné pro práci s turisty.
Kompetence, kterými se může pochlubit, jsou: komunikativnost, sebevědomí, profesionalita,
vytrvalost, kreativita, pozitivní přístup, zvědavost a empatie.

Znalosti a dovednosti, které chce v budoucnu získat, jsou profesního charakteru (aromaterapie,
výroba ginu, éterické oleje) a obecného charakteru, jako je seznámení se se zvyky cizích lidí a s
kulturami.

SILNÉ STRÁNKY
Zachování krajiny, pracovních příležitostí pro ženy a rodinné příslušníky, zaměstnávání dalších pracovníků, např. animátorů, pedagogů, vytváření networkingových sítí s místními dodavateli potravin a řemeslníky a jedna velmi důležitá věc - zdroj příjmů.
SLABÉ STRÁNKY
Očekávání hostů jsou vysoká - splnění přání hostů, celodenní práce, vyčerpání během sezóny.
PŘÍLEŽITOSTI
Integrace přírody do turistických balíčků, do domácího jídla, do zdravých dobrot, opravdový kontakt s místními obyvateli, kontakt s místním kulturním dědictvím, sport v přírodě.
HROZBY
Špatný výběr lokality, závislost na počasí a na ročních obdobích, přírodní katastrofy (bouře, uzavřené silnice).
TOP