KATARZYNA LEŚNIAK

Leśniakówka

ÚVOD

„Leśniakówa“ je krásná oblast ležící 35 km od Krakova, v malebné oblasti zvané Glichów. „Leśniakówa“ je ekologická farma nacházející se v klidné, nedotčené přírodě, k níž patří hektary lesů. Na farmě se pracuje v souladu s principy tzv. alternativního zemědělství. Farma se navíc věnuje také agroturismu, hosté zde najdou vše, co potřebují, aby se cítili harmonicky, obnovili vitalitu a posílili svou duši. Farma poskytuje místo k odpočinku od každodenního shonu a k nalezení hlubokého klidu, daleko od ruchu moderního života. Každý zde může objevit svou kreativitu a prostor pro vytváření nových nápadů.

Nabídka farmy „Leśniakówka“ zahrnuje: inspirativní workshopy (jóga, umělecká dílna, kuchařské workshopy), organizace akcí, domácí ekologická jídla, ovoce přímo ze sadu, včelí med, procházky v lese, čerstvý vzduch a mnoho dalšího.

Nebojte se!” Přemýšlejte o svých snech a o tom, co je ve vašem srdci. Co chcete sami dělat? Musíme dělat to, co je blízké vašemu srdci a duši. Pak přijde úspěch. Když děláte, co vás baví, pak je vždy příjemné ráno vstávat, věnovat dané aktivitě čas a pak to přináší i příjem. A pak se ty dobré věci přenesou na lidi. Bez ohledu na to, co děláte, malování nebo chov krav či koz nebo sbírání bylin nebo pečení chleba, pokud vás to baví, je to úspěch. Takže se jednoduše nebojte.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Katarzyna Leśniak

Věkové rozmezí

46 +

Vzdělání

Vysokoškolské magisterské.

Zaměstnání

Malířka.

2. PROFIL FARMY

Adresa

Glichów 24, 32-412 Wiśniowa.

Rozloha farmy v ha

4 ha.

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

2004

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
3
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
2  

 

Popis farmy

Farma byla před 16 lety převzata současnou majitelkou. Byla to rodinná farma, o kterou se staralo 5 generací této rodiny a provozovalo ji. Převod celé farmy na jednoho nástupce je v této rodině tradicí. Farma má rozlohu asi 4 ha, včetně 2,5 ha sadu. Celá farma hospodaří v ekologickém režimu. První sad byl založen před více než 100 lety. Několik stromů z tohoto sadu stále zůstává původních a jsou udržovány i přesto, že neplodí tolik ovoce. Mladší sad byl vysazen rodiči současné majitelky. Mezi stromy patří hlavně švestky a třešně, ale také lískové a jiné ořechy. Pěstují zde také borůvky a maliny. Farma je obklopena lesem a loukou, která je místem pro získání neznečištěných bylin. V současné době na farmě nejsou chována žádná zvířata.

Produkce z farmy se používá k přípravě jídel pro turisty a ke zpracování na výrobu šťáv a zavařenin. Multifunkční činnosti prováděné na farmě zahrnují: agroturistiku a rekreaci, jakož i vzdělávací/didaktické činnosti.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Agroturistika je hlavní činností farmy “Leśniakówka”. Po převzetí farmy a neúspěšném pokusu o pěstování černého kmínu se majitelka rozhodla začít s nabídkou služeb v agroturistice v návaznosti na předchozí historii farmy, která byla vždy otevřená hostům.

Na farmě se nacházejí dva původní dřevěné venkovské domy obklopené přírodou, které poskytují hostům relaxaci. Kromě toho se nachází na farmě stodola, které se využívá pro umělecké aktivity. Majitelkou farmy je umělkyně (malířka). Zkušenosti a dovednosti z této oblasti využívá v současném podnikání. Farma pořádá časté workshopy pro děti, mládež a dospělé, jakož i pro lidi, kteří se zvláště zajímají o umění. Vedou se zde workshopy o malbě, kresbě, grafice, poslechu a skládání hudby. Probíhají také VedicArt workshopy. Nabídka zahrnuje také workshopy jógy nebo vaření, např. jak dělat knedlíky.

Další nedávno zprovozněnou činností je objevování přírody prostřednictvím bylinkářství. Workshopy jsou organizovány různými způsoby za použití bylin (čaje, sušený čaj, fermentované čaje, tinktury). Majitelka se také specializuje na výrobu ručního papíru, který používá například k vytváření herbářů během konání výukových hodin s dětmi.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

“Leśniakówka ”je místo, kde krása přírody je kombinována se zachovaným kulturním dědictvím. Starý sad obklopující farmu, udržované dřevěné architektonicky významné budovy a kultivované tradice z něj činí místo, které turisté dychtivě navštěvují - nejen pro odpočinek, ale také prožívání některých vnitřních zážitků.

Je obzvláště důležité, aby majitelka zachovala autenticitu jejího podnikání. To se odráží v tradiční výstavbě, místní kuchyni nebo lidových písních, které provázejí různé akce. Hosté agroturistické farmy mohou využívat dva původní dřevěné domy. Jedním z nich je typický dům z Małopolska s bílou místností a druhý typický dům ze Zakopane. Díky tomu mají hosté možnost seznámit se s různými typy architektury charakteristickými pro Małopolsko a Podhale a mohou být poté povzbuzeni k návštěvě oblastí, pro které jsou tyto domy charakteristické.

‘’Leśniakówka’’ je místem, kde se setkávají lidé z různých zemí, kultur a generací, proto je tolerance a otevřenost této rozmanitosti obzvláště důležitá. Na farmě se konají workshopy, akce a festivaly, které odkazují na místní tradici a umělecké zážitky majitelky.

Majitelka uvádí, že při vykonávání všech možných aktivit na farmě ji pomáhá ženská intuice v mnoha obtížných situacích, jakož i potřeba být odvážná a silná. Přes svou jedinečnost farma „Leśniakówna“ bojuje s každodenními problémy, především se zachování ekonomické efektivnosti. Do budoucna plánují na farmě založit květinové a bylinné zahrady. Další rozvoj činnosti farmy bude úzce souviset s různými uměleckými obory, zejména lidovým uměním.

Podle názoru majitelky je zvláště důležitá příprava na provozování podniku. Školení o managementu, včetně správy sociálních sítí, by značně usnadnilo podnikání, zejména na začátku.

Kromě toho musíte mít příslušnou způsobilost v určité oblasti k provádění činností, a proto jsou vzdělání a předchozí zkušenosti obzvláště důležité. Využití zemědělských zdrojů pro jiné účely je také spojeno s potřebou mít nějaký druh povědomí o přírodě.

SILNÉ STRÁNKY
Odborné zkušenosti a kompetence majitelky jako malířky.
Formální zemědělské vzdělání majitelky a školení v bylinářství.
Tradice a historie farmy, která byla vždy otevřená pro hosty.
Schopnost provádět a kombinovat různé činnosti.
Otevřenost vůči potřebám příjemců.
SLABÉ STRÁNKY
Potíže s účinným využíváním sociálních médií k propagaci.
Závislost na akcích prováděných pouze jednou osobou.
PŘÍLEŽITOSTI
Rostoucí zájem o kulturní dědictví.
Rostoucí poptávka po vysoce kvalitních specializovaných výrobcích.
Podpora iniciativ zaměřených na zachování kulturního dědictví.
HROZBY
Nedostatečná podpora malých farem.
Nízká úroveň obecných znalostí o zachování kulturního dědictví.
TOP