PILAR ORELLANA PÉREZ

Orellana Perdiz

ÚVOD

Orellana Perdiz je multifunkční farma vlastněná a spravovaná třemi sestrami. Farma se nachází na severu provincie Jaén a na jejím pozemku najdeme zříceninu hradu, který dal název bitvě na Las Navas de Tolosa, která se odehrála na území, kde se nacházejí staré stříbrné a olověné doly.

Hlavní činností farmy je chov býků toros bravos pro španělskou koridu, kteří se chovají na farmě o celkové rozloze 300 ha, 100 ha je určeno pro krávy a 200 ha pro býky.

Sestry se věnují také samostatným podnikatelským aktivitám, které doplňují jejich hlavní zemědělskou činnost a patří mezi ně cestovní ruch, provozování restaurace a hotelů. Jejich gurmánské výrobky, jako je paštika z koroptvího masa či marinovaná koroptev, jsou vyráběny tradičním způsobem a v malém množství. Tyto výrobky prodávají ve svém obchodě, ale také v gurmánských obchodech po celém Španělsku.

Celkově zaměstnávají ve všech aktivitách 25 až 30 lidí. Prostřednictvím rozmanitých aktivit udržují kulturní dědictví svého regionu a země, jako je např. udržování tradiční krajiny dehesa. Jejich způsob hospodaření s půdou umožňuje jak zachování dehesy, tak chov býků.

Hlavním problémem je to, že my samy rozlišujeme mezi muži a ženami. V mém odvětví takové rozlišení není třeba.
Ženy se více zaměřují na detaily. Věnují více pozornosti detailům pokud se jedná např. o služby zákazníkům.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Pilar Orellana Pérez

Věkové rozmezí

46 +

Vzdělání

Středoškolské, titul MBA z managementu.

Zaměstnání

Pilar má na starosti hotely a catering, další vykonávané činnosti závisí na ročním období a pracovní zátěži, podílí se také na venkovské turistice a zemědělských činnostech. Dále se účastní gastronomických veletrhů, aby propagovala produkty z koroptve a olivový olej.

2. PROFIL FARMY

Adresa

Andalusia Highway A4 South, Km 265, La Carolina (Jaén).

Rozloha farmy v ha

celkově 300 ha. 100 ha je určeno krávám a 200 ha býkům.

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

V roce 1948 otec Pilar zahájil podnikání v hotelnictví a také založil malou restauraci. Později koupil farmu a ranč se skotem, aby realizovali svůj sen.

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
4
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
15-20
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
3  

 

Popis farmy

Na farmě jsou chováni býci pro koridu a také skot na maso Limousinského plemene. Hospodářská zvířata mají rozmístěné na několika pozemcích, které se nacházejí v různých obcích provincie. Jedná se o podnik v ekologickém režimu, s výjimkou býků určených na zápasy, kteří nemohou být certifikováni kvůli své speciální stravě - musí být dokrmováni. I přesto je jejich maso velmi přirozené a oceňované, protože zvířata jsou chovány venku. Na farmě je pěstován ječmen. Duby cesmínovité nacházející se na pozemcích farmy jsou prořezávány a tak poskytují palivové dříví pro hotel. Dále produkují žaludy, které obohacují pastviny. Cílem je dosáhnout udržitelné ekonomiky.

Na území farmy se nacházejí pozůstatky dolů, které jsou zapsány do katalogu Andaluského hornického dědictví (Catalogo General de Parimonio Minero Andaluz). Tyto pozůstatky lze navštívit prostřednictvím komentovaných prohlídek, které organizují na farmě. Prohlídky pasoucích se býků určených na koridu jsou organizovány v terénních vozidlech, kdy mohou návštěvníci objevovat svět býčích zápasů. Na území farmy najdeme ruiny hradu Las Navas de Tolosa, jenž dal jméno bitvě na Las Navas de Tolosa, kde křesťané porazili arabské jednotky dne 16. července 1212.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Značka, pod kterou jsou prodávány výrobky a také řízeny všechny aktivity se jmenuje Orellana Perdiz. Podařilo se jim zajistit, aby každá z činností farmy fungovala nezávisle. Pilar navštěvuje různé gastronomické veletrhy, veletrhy s hospodářskými zvířaty či jiné akce, kde prodává jejich výrobky. Ale zároveň během těchto akcí propaguje značku a aktivity Orellana Perdiz.

Výše zmíněnými aktivitami se jim podařilo dostat do povědomí lidí ve Španělsku a díky tomu, že restaurace a hotel jsou umístěny u rušné dálnice, mnoho klientů je i mezinárodních.

Pilar zmiňuje, že kvůli probíhající změně obchodního modelu, ale čelí technologickým výzvám a jednotlivé aktivity musí být změnám přizpůsobeny.

Mezi aktivity, které spadají pod Orellana Perdiz patří: chov hospodářských zvířat, stravovací služby, nabídka ubytování na venkově, organizace kulturních prohlídek s průvodcem a výroba gurmánských produktů z koroptví. Recepty těchto ojedinělých produktů jsou přenášeny z generace na generaci. Je to dědictví, ke kterému mají přístup pouze někteří členové rodiny, přičemž přenos tohoto kulinářského odkazu je rodinnou záležitostí. Podařilo se jim vytvořit z koroptve obchodní značku, což bylo a je komplikované kvůli tomu, že se jedná o malou společnost.

V nabídce mají různorodé prohlídky s průvodcem po celé farmě a návštěvník si může vybrat z několika různých balíčků. Některé prohlídky jsou více orientovány na poznání světa býků a prostředí dehesy, ve kterém jsou chováni. Jiné prohlídky jsou zaměřeny na objevování kulturního dědictví oblasti. Při návštěvách vysvětlují historii těžby a hornického dědictví, které je klasifikováno jako andaluské. Také zmiňují bitvu na Navas de Tolosa, pojmenovanou podle hradu, jehož zřícenina se nachází na území farmy.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

Problémy, kterým čelí jsou ekonomického rázu. Zisky vždy investovali do podnikání či do dalších činností. Dobré vztahy s dodavateli považují za důležitou součást podnikání. Neočekávají, že cena bude nižší, ale na oplátku chtějí kupovat produkty nejvyšší kvality.

Další problém spočívá v organizaci všech činností. Farma je malou společností a nejsou si jisti, zdali by měli firmu rozšiřovat.

Další výzvou je byrokracie. Díky různým aktivitám, musí vyhovovat více předpisům a to znamená více práce. Musí být prováděny inspekce, audity a to vše znamená velký objem spravovaných dokumentů, což je velmi časově náročné. Musí mít jasný přehled o svých příjmech, odkud pocházejí a kam jdou; musí mít obecně dobrý management, protože musí dodržovat mnoho různých dohod. Mají právního a pracovního poradce, kteří mají na starosti správu všeho, musí znát všechny předpisy, což znamená také více práce.

Co se týká řízení společnosti, věk má také určitý vliv. Pokud do firmy nastoupí někdo nový, je znát, že všechny činnosti, problémy a byrokracie ho zahltí.

Kulturní dědictví znamená pro farmu další diverzifikaci činnosti a je pro farmu jedinečné. Stále však mají rezervy v komerční oblasti, kde se chtějí zlepšovat.

Když zahájili činnost, nezúčastnili se žádného zvláštní školení, pouze měli zkušenosti získané v průběhu několika let. Pilar získala titul Master of Business Administration a v současnosti se neustále účastní nějakých školení, např. kurzů gastronomie, ochutnávek oleje, cestovního ruchu, marketingu, historie, kulturního dědictví atd. Tyto kurzy jsou pořádány různými subjekty.
Podle Pilar je firma živý organismus a je velmi snadné získat majetek, ale je také snadné jej ztratit. Osoba, která vše řídí má velký vliv: může realizovat své nápady a vůli, ale také musí hodně obětovat. Musíte mít víru a věřit v to, co děláte, protože je to proces trvající několik let, vyžadující mnoho času a peněz.

Musíte bojovat, abyste si usnadnili život podnikatele. Někdy nedochází ke generační obměně, k předání podniků rodiči dětem, protože děti viděly, že jejich rodiče hodně trpěli kvůli své práci a nechtějí zažít totéž. Proto se snaží více se vzdělávat a získat vysokoškolské tituly, aby mohli žít lépe.

V dnešní době existuje příliš mnoho pravidel, které je třeba dodržovat, příliš mnoho požadavků, příliš mnoho daní a to způsobuje, že nová generace, která by měla pokračovat v podnikání, nemá zájem.

Její otec začal s podnikáním v hotelnictví v roce 1948 a později koupil farmu a hospodářská zvířata. Pilar byla ta, která začala podnikání více orientovat na venkovský cestovní ruch. Oba byli průkopníky v objevování mezer na trhu, ale práce s gastronomií a výroba produktů z koroptví jim zabrala hodně času.

Je to práce, která vyžaduje velké obětování. Oni jsou ale rodina velmi skromného původu, a vypracovali se sami. Nedostatek peněz jim umožnil vylepšit si smysly. Všichni jsou v rodině velmi podnikaví.

Vždy naslouchají názorům svých zaměstnanců, což jim pomáhá. Jsou přesvědčeni, že zaměstnanci musí být motivováni, zapojeni. Ukazují svým zaměstnancům, že pro ně nejsou jen anonymní lidé, ale jsou pro společnost důležití.

SILNÉ STRÁNKY
Komplexní a ucelený katalog produktů.
Kombinace kulturního dědictví, agroturistiky a farmaření.
Řízení dodavatelů a zaměstnanců.
Proaktivita, podnikání.
Péče o kvalitu a detaily.
Pochopení rodinné spolupráce.
Iluze a vize budoucnosti.
Dobře rozvinutá značka a image farmy.
Schopnost obětovat.
Zkušenosti a otevřenost k nepřetržitému učení.
SLABÉ STRÁNKY
Potřeba udržovat řadu ziskových a zvládnutelných podnikatelských linií.
Velká rozmanitost aktivit, které ztěžují management.
Potřeba zlepšit marketing a viditelnost farmy.
PŘÍLEŽITOSTI
Větší integrace do národních a mezinárodních nabídek agroturistiky a kulturní turistiky.
Zvýšit podporu z institucí prostřednictvím vytváření sítí, certifikací a známek kvality.
Zvýšit aktivitu, pokud jde o marketing a komercializaci.
Najít blízkou potenciální díru na trhu.
HROZBY
Byrokratická složitost s mnoha předpisy pro každou aktivitu.
Sociální hnutí bojující proti zákazu koridy.
Problém s generační obměnou.
TOP