PILAR ORELLANA PÉREZ

Orellana Perdiz

UVOD

»Orellana Perdiz« je kmetija z dopolnilnimi dejavnostmi, v lasti treh sester in leži na severu pokrajine Jaén. Na posestvu se nahajajo razvaline starega gradu, poimenovanega po bitki Battle of Navas de Tolosa, v okolici katerega so stari, opuščeni rudniki srebra in svinca.

Glavna dejavnost kmetije je reja borbenih bikov. Redijo jih na kmetiji veliki 300 ha, 100 ha za krave in 200 ha za bike. Poleg tega se sestre ukvarjajo tudi z različnimi aktivnostmi, ki dopolnjujejo njihove glavne kmetijske dejavnosti: turizem, gostinstvo in hotelirstvo. Njihovi gurmanski izdelki, kot so pašteta iz jerebic in vložene jerebice, narejeni na tradicionalen način in v majhnih serijah, se prodajajo v samih objektih in v živilskih trgovinah po vsej Španiji. V vseh podjetjih zaposlujejo 25 do 30 ljudi. S pomočjo raznolikih dejavnosti ohranjajo kulturno dediščino svoje regije in podeželja, kot na primer, njihovo značilno krajino, imenovano dehesa. Njihov način upravljanja z zemljiščem omogoča ohranitev dehese, kakor tudi rejo in razmnoževanje bikov.

Glavna težava je, da sami ločujemo moške in ženske. V mojem sektorju ni potrebe po takšni diferenciaciji.
Ženske so bolj usmerjene v podrobnosti, bolj so pozorne na detajle, ki so vezani na storitve za stranke.

1. OSEBNI PODATKI

Ime in priimek

Pilar Orellana Pérez

Razpon starosti

46 +

Izobrazba

Srednja šola. Magister poslovne administracije in upravljanja.

Poklic

Pilar je zadolžena za hotelski in gostinski oddelek, odvisno od letnega časa in delovne obremenitve pa sodeluje v kmečkem turizmu in kmetijskih dejavnostih. Udeležuje se tudi gastronomskih sejmov, na katerih predstavlja svoje izdelke, povezane z jerebicami in oljčnim oljem.

2. PODATKI O KMETIJI

Naslov

Andalusia Highway A4 South, Km 265, La Carolina (Jaén).

Velikost kmetije

300 ha, 100 ha za krave in 200 ha za bike.

Od kdaj je podjetnica lastnica ali najemnica kmetije

Leta 1948 je Pilarin oče začel s hotelom in nastala je majhna restavracija. Kasneje je kupil kmetijo in ranč.

Število zaposlenih na kmetiji

POLNI DELOVNI ČAS
Družinski člani Ostali
4  

 

 

KRAJŠI DELOVNI ČAS/SEZONSKO DELO
Družinski člani Ostali
  15-20

 

 

ŽENSKE
Družinski člani Ostali
3  

 

 

Opis kmetije

Del kmetije je namenjen govedu, drugi del pa kravam mesne pasme limuzin. Živina je razporejena na ekološke kmetije iz različnih občin omenjene pokrajine, razen nekaterih krav, ki zaradi posebne prehrane ne morejo biti certificirane, saj potrebujejo dodatno krmo. Kljub temu je njihovo meso zelo naravno in cenjeno, ker je govedo na prostem. Ječmen in pšenica sta posajena na kmetijah, ki zagotavljajo dovolj dušika iz tal. S kombiniranjem obremenitve paše z živino in krmljenjem s posejano krmo, vzdržujejo čredo. Z obrezovanjem plutovcev pridobivajo drva za ogrevanje hotela ( kamini, peči itd.), naslednje leto pa plutovci dajo želod in na ta način obogatijo pašnik. Cilj je doseči trajnostno gospodarstvo.

Med nepremičninami so ostanki rudnikov, ki so vpisani v Splošni katalog andaluzijske rudarske dediščine, do katerih pa je mogoče dostopati z vodenimi ogledi, ki jih organizira podjetje. Da bi odkrili svet bikoborb, so s terenskimi vozili organizirani ogledi. Na kmetiji lahko najdemo ruševine gradu Las Navas de Tolosa, poimenovanega po bitki pri Las Navas de Tolosa, kjer so kristjani 16. julija 1212 premagali arabske čete.

Spletna stran in socialna omrežja

3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI / KULTURNA DEDIŠČINA NA PODEŽELJU

Vse aktivnosti so vezane na blagovno znamko Orellana Perdiz. Vsaka od dejavnost se vodi samostojno. Pilar se udeležuje raznih sejmov, predvsem tistih s hrano in živino. Tam prodaja svoje izdelke, hkrati pa promovira blagovno znamko Orellana Perdiz in ostale dejavnosti.

Poznana je po celi državi, njeni objekti (restavracija in hotel) pa so zraven avtoceste, ki je zelo prometna, kar ji omogoča obisk strank iz tujine.

Pravi, da se trenutno soočajo s tehnološkim izzivom in da se morajo podjetja prilagoditi novim spreminjajočim se poslovnim modelom.

Med dejavnostmi, ki jih izvaja Orellana Perdiz, so živinoreja, gostinstvo, nastanitev na podeželju, vodeni kulturni obiski in proizvodnja gurmanskih izdelkov, pri čemer je jerebica glavna surovina njihovih izdelkov. Recepti se prenašajo iz roda v rod, so dediščina, do katere imajo dostop le nekateri člani družine. Uspelo jim je, da so jerebice postale blagovna znamka, kar je zapleteno, ker so majhno podjetje.

Vodeni ogledi so na voljo na vseh terenih in obstajajo v različnih paketih. Nekateri obiski so bolj usmerjeni k spoznavanju sveta bikov in naravnega okolja, v katerem je vzrejen, v tem primeru je to dehesa, drugi pa v kulturno dediščino območja. Na ogledih predstavijo zgodovino rudarjenja in rudarsko dediščino, ki je uvrščena med andaluzijsko dediščino. Poučijo pa tudi o bitki pri Navas de Tolosa, po kateri je dobil ime grad, ki se nahaja na posesti.

4. RAZMISLEKI, KOMPETENCE IN USPOSABLJANJA VPLETENIH

Med izzivi, s katerimi se soočajo, je tudi ekonomsko vprašanje. Ustvarjeni dobiček morajo vedno vlagati nazaj v svoje podjetje ali dejavnosti. Do dobaviteljev želijo biti pošteni, saj so le-ti zelo pomemben člen v verigi poslovanja. Ne varčujejo pri ceni, v zameno pa pričakujejo vrhunske izdelke.

Še ena težava se pojavi ob organizaciji upravljanja vseh dejavnosti, to je, da je njihova struktura podjetja majhna in ne vedo ali bi jo morali povečati.

Drug pomemben izziv je birokratsko vprašanje. Zaradi različnih dejavnosti imajo veliko dela z izpolnjevanjem vseh predpisov, saj imajo opravka z inšpekcijskimi pregledi in revizijo, ukvarjati pa se morajo z obsežno dokumentacijo, kar zahteva veliko časa. Glede svojih prihodkov morajo biti zelo natančnii, paziti morajo od kod prihajajo in kam gredo; na splošno morajo imeti dobro upravljanje, ker imajo različne pogodbe, ki jih je treba upoštevati. Imajo pravne in delovne svetovalce, vendar so sami odgovorni za upravljanje z vsem. Skrbijo pa tudi za poznavanje predpisov, zaradi česar imajo veliko več dela.

Starost vpliva tudi na čas, ki je potreben za vodenje podjetja, predvsem je to opazno, ko se pojavijo novosti. Takrat dejavnosti, problemi, birokracija itd., postanejo utrujajoči.

Kulturna dediščina daje dejavnostim raznolikost in zato so edinstvene. Izboljšati se morajo še na komercialnem področju.

Svoje delo bi morali bolje ceniti, saj to počnejo z vsem srcem.

Ko so začeli dejavnost, niso imeli posebnega usposabljanja, le izkušnje, pridobljene v preteklih letih. Pilar je magistrirala iz poslovne administracije in je v stalnem izobraževanju; tečaji iz gastronomije, olj, degustacij, turizma, marketinga, gradov in bitk, kulturne dediščine itd., ki jih organizirajo različne organizacije.

Po besedah gospe Pilar so podjetja živahna. Dobiti dobro dediščino je zelo enostavno, prav tako pa jo je enostavno tudi izgubiti. Oseba, ki z njo upravlja, ima velik vpliv, imeti mora voljo, biti mora pripravljena na žrtvovanje. V to, kar počneš, moraš verjeti, ker je to dolg, večletni postopek in terja veliko časa in denarja.

Za lažje podjetniško življenje se je potrebno stalno boriti. Včasih ni nobenega prehajanja s staršev na otroke, ker so otroci opazovali, kako njihovi starši trdo delajo in ne želijo iti po isti poti. Zato se trudijo pridobiti boljšo izobrazbo, na primer univerzitetno, da bi lahko bolje živeli.

Dandanes je preveč pravil, ki jih je treba upoštevati, preveč zahtev, preveč davkov, zato tistih, ki prihajajo za njimi, ne zanima nadaljevanje vodenje podjetja.

Njen oče je začel s hotelirstvom leta 1948 in kasneje kupil kmetijo in živino. Pilar je bila tista, ki je podjetje usmerila v kmečki turizem. Bili so pionirji pri odkrivanju te tržne niše, veliko časa so posvetili gastronomiji, predvsem izdelkom iz jerebic.

Delo vključuje veliko žrtvovanja. So družina zelo skromnega porekla, ki se je sama izoblikovala. Pomanjkanje denarja jih spravlja ob pamet. So zelo nemirni in nekonformistični.

Vedno poslušajo mnenja svojih delavcev in to jim pomaga. Menijo, da mora biti osebje motivirano, vključeno; da uslužbenci vidijo, da niso anonimni, da so za podjetje pomembni.

PREDNOSTI
Izčrpen in skladen katalog izdelkov.
Kombinacija kulturne dediščine, turizma na kmetiji in kmetijstva.
Upravljanje dobaviteljev in zaposlenih.
Proaktivnost, podjetništvo in vodilno delovanje.
Zavezanost kakovosti in detajlnemu upravljanju.
Razumevanje družinskega sodelovanja.
Iluzija in vizija prihodnosti.
Dobro razvita podoba in blagovna znamka.
Sposobnost žrtvovanja.
Izkušnje in odprtost za nenehno učenje.
SLABOSTI
Potrebno je vzdrževati številne donosne in vodljive poslovne smeri.
Velika raznolikost dejavnosti, ki otežuje celostno upravljanje.
Izboljšati strategije razširjenja in trženja.
PRILOŽNOSTI
Večja vključenost v nacionalne in mednarodne ponudbe turizma na kmetiji in kulturnega turizma.
Povečati podporo institucij s pomočjo mrež, certifikatov in kakovostnih prodaj.
Povečanje aktivnosti na področju trženja in komercializacije.
Poiskati potencialno tržno nišo z vrednostjo.
NEVARNOSTI
Birokratske ovire z vedno več predpisi za vsako dejavnost.
Družbena gibanja proti borbenemu biku.
Pomanjkanje generacijskih sprememb.
TOP