TATJANA ŠTANCAR POPRASK

Ekološka kmetija Potočnik-Poprask

ÚVOD

Ekologický statek Potočnik Poprask se nachází v údolí Paka. Farmu bychom mohli popsat jako průměrnou slovinskou farmu s rozlohou 6 ha orné půdy a 8 ha lesa, chovající původní plemeno skotu „cika., přičemž pod farmu také spadají nejrůznější multifunkční aktivity. Paní Tatjana Štancar spolu se svým manželem řídí farmu a její činnosti: pečou chleba a pečivo tradičním způsobem, organizují vzdělávání na farmě, provádějí přímý prodej z farmy, jsou zapojeni do cestovního ruchu, zpracovávají potraviny rostlinného původu a nabízejí zapůjčování techniky. Tatjana byla zaměstnána jako učitelka zeměpisu a historie na základní škole po dobu 10 let. Před šesti lety se rozhodla změnit život, zůstala na farmě a začala péct a prodávat chléb. Své podnikání rozšiřuje a vylepšuje a své výrobky prodává v 15 obchodech po celém Slovinsku.

Milé farmářky! Naší misí je žít a pracovat na farmě. Vaše práce a aktivity jsou vaše trumfová karta. Odvažte se vystoupit z davu a proměnit svou práci a radost v misi nebo v podnikání, které vám vydělá peníze a dodá Vám sebevědomí.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Tatjana Štancar Poprask

Věkové rozmezí

46 +

Vzdělání

Tatjana má vysokoškolské vzdělání a je učitelkou historie a geografie. Absolvovala také NVQ (Národní odbornou kvalifikaci) pro bylinkáře. Zúčastnila se řady kurzů pořádaných KGZ Celje - Zemědělským lesnickým institutem a MAS - místní akční skupinou v údolí Horní Savinja, jakonapříklad: tradiční pečení chleba, zpracování mléka, zpracování ovoce a zeleniny atd.

Zaměstnání

Tatjana se podílí na řízení ekologické farmy a má na starost multifunkční aktivity jako je např.: pečení chleba a pečiva tradičním způsobem, pořádání vzdělávacích aktivit na farmě, marketing zemědělských produktů a domácích výrobků, turistické aktivity (kromě ubytování). Pracuje na plný úvazek.

2. PROFIL FARMY

Adresa

Ekološka kmetija Potočnik Poprask, Skorno 27, 3327 Šmartno ob Paki.

Rozloha farmy v ha

6 ha orné půdy a 8 ha lesa.

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

V roce 2003 se Tatjana vdala na farmu a v roce 2013 začala s multifunkčními aktivitami.

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
2 1
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
1-1-Syn student  

 

 

ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
1 1-studentka

 

Popis farmy

Farma Potočnik Poprask je držitelem ekologického certifikátu již 20 let, jedná se o farmu se smíšenými aktivitami a je plně soběstačná. Nachází se v obci Skorno, mimo hlavní silnici, v kopcovitém svahu. Otec manžela zdědil farmu od jedné ženy, o kterou se ve stáří stala jeho rodina. Tatjana a její manžel Aleš jsou oba pojištění. Ve Slovinsku se sociální pojištění farmářů skládá ze tří povinných pojištění (důchodového a invalidního pojištění, zdravotního pojištění a pojištění rodičovské péče). Farma se také nachází v oblasti s méně příznivými podmínkami, proto získává dotace z Programu na rozvoj venkova. Orná půda se využívá především jako pastvina pro zvířata a také na pěstování obilovin, jako je špalda a pohanka, z jejichž mouky se na farmě peče. Poslední 2 roky chovali stádo skotu plemene „cika“, které je vhodnější pro kopcovitou krajinu než plemeno Simmental, které má mnohem větší váhu. V menší stodole mají asi 10 kusů skotu, chovají také prasata - křížence vietnamského plemena, sezónně chovají původní plemeno prasat “krškopoljska”, kuřata a pávy. Pro vlastní potřebu z lesa těží dřevo a používají ho na výrobu štěpky.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Tatjana přenáší své zkušenosti z práce ve škole na farmu. Na farmu přijíždějí školní skupiny, kterým představují, co práce na farmě obnáší a také se zde seznamují s kulturním dědictvím krajiny. Farma se také podílí se na tzv. pastýřských dnech, kdy s pomocí sousedů organizují pro studentské skupiny stříhání ovcí. Prostřednictvím zemědělské činnosti a dalších aktivit přispívají k ochraně a kultivaci krajiny. Kromě základní zemědělské činnosti Tatjana zjistila, že výroba pekařských výrobků jim zajišťuje dobré živobytí (vyrábí až 20 druhů různých sušenek, strouhanky, chleba atd.). Produkuje také džemy a bylinné sirupy. Farmu navštěvují různé skupiny turistů, kterým nabízejí produkty z jejich obchodu. Dále pořádají tzv. vědecké a technologické dny pro místní studenty a dny otevřených dveří na různá témata (pohanka, estragon ...), jejichž návštěvníci jsou z blízka i daleka. Pod farmu také patří starý intenzivní sad (typu tall spindle) o nějž se starají. Najdeme v něm stromy s původními odrůdami jabloní, hrušní a ořešáků, jejichž plody se používají pro výrobu marmelád a džusů.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

Tatjana byla 10 let zaměstnána jako učitelka historie a zeměpisu na základní škole. V malé farmě viděla potenciál proměnit svou vášeň pro pečení v podnikatelskou příležitost, kterou v průběhu let budovala a nyní pro ně představuje solidní příjem. Tatjana se zároveň také stará o domácnost a výchovu tří synů společně se svým manželem. Podílí se na sezónních pracích a administrativní (účetní) práci na farmě, což ji zabere asi polovinu času. Z dalších činností věnuje většinu času pečení a výrobě rostlinných produktů. Své pedagogické zkušenosti využívá při práci se školními skupinami, které se účastní přírodovědných a technických dnů připravených Tatjanou a je během nich představena mimo jiné práce na farmě. Práce na farmě provádí její manžel a ona sama, ale také zapojují studentku, pro kterou je Tatjana mentorkou. Hlavními důvody rozvoje diverzifikace činností na farmě byla touha zůstat na farmě a vytvořit pracovní místa, zvýšit příjmy farmy a chránit krajinu. Podle jejího názoru jsou rozdíly mezi muži a ženami v práci takové, že muži jsou racionální a ženy emotivní (sama Tatjana reaguje a činí rozhodnutí rychleji). Díky práci si váží sama sebe a uvědomila si svoji hodnotu. Tatjana je také společensky aktivní a je členkou představenstva turistického sdružení Šmartno ob Paki a členkou dozorčí rady MAS v Horním Savinji a v údolí Sale. Snaží se každý rok přicházet s nabídkou nového produktu. Trvá na kvalitě produktů a jejich ruční výrobě. Jejími produkty jsou domácí chléb, různé druhy sušenek, bylinkové sirupy, likéry a marmelády (ingredience pocházejí z farmářské produkce, pokud je to možné). Polotovary a hotové výrobky kontroluje sama, aby potvrdila jejich kvalitu.

Zaměstnávání žen považuje za jednu z aktivit, které mají vliv na zachování krajiny. V posledních dvaceti letech se ženy staly rozhodnějšími, jsou více samostatné a jejich role ve společnosti je více aktivní. Sociální prostředí také podporuje podnikání žen. S rostoucím trendem domácích výrobků a podobných produktů a služeb se vytvářejí dobré podmínky pro zaměstnávání ve venkovských oblastech. Podnikající žena musí být odhodlaná, odvážná a vytrvalá (příjem většinou přichází až po 2-3 letech od začátku podnikání). Spolupráce s partnerem na farmě je velmi důležitá a týká se zejména finančních rozhodnutí.

Vystudovala obor geografie a historie 10 let vyučovala na základní škole. Touha po nezávislosti ji
vedla k hledání práce na farmě. Absolvovala NVQ - národní odbornou kvalifikaci pro bylinkářství.
Neustále navštěvuje povinné vzdělávací kurzy, aby získala finanční prostředky z Programu
rozvoje venkova 2014–2020, M10 - Platby v oblasti agroenvironmentálně-klimatických
opatření. Účastní se různých workshopů a školení v rámci projektů EU, zaměřených zejména na
kulturní dědictví, etnologii, podnikání a profesní dovednosti.

Během práce na farmě si rozvinula následující kompetence: manuální dovednosti, komunikace
– dokonce se naučila pracovat se sociálními sítěmi, vytrvalost, tvořivost, podnikavost.

Chtěla by získat více znalostí v ekonomii, kalkulaci cen, tržní komunikaci, prezentaci trhu,
organizování a koordinaci různých aktivit - jak zefektivnit pracovní procesy.

Tatjana uvedla, že vytváření volného času je velmi důležité a že ženy podnikatelky si musí také
najít čas na rodinu, sousedy a kamarády.

SILNÉ STRÁNKY
Samostatná výdělečná činnost, samostatnost, možnost příjmu, ochrana zemědělství a venkovských oblastí, osobní a podnikatelský rozvoj.
SLABÉ STRÁNKY
Příjem přichází až po několika letech, nedostatečné podnikatelské a marketingové dovednosti, vzdálenost od trhu, počáteční investice.
PŘÍLEŽITOSTI
Vytváření pracovních míst, zahrnující ženy a členy rodiny, vytvoření trhu s místními výrobky, rozšíření aktivit, spolupráce na více aktivitách.
HROZBY
Snížení dotací a podpůrných opatření pro rozvoj venkova snižují kupní sílu žadatelů, rychle se zvyšující nabídka stejných produktů.
TOP