IRENA SZEWCZYK

Wiśniowy gaj

UVOD

“Wiśniowy Gaj” (sl. Češnjev gaj) je kmetija, ki se nahaja na goratem območju Beskid Wyspowy, v provinci Malopolska. Obdaja jo tradicionalna podeželska pokrajina, travniki, polja, gozdovi, sadovnjaki, avtohtone vrste dreves, grmičevje in cvetje. Kmetija ima 200-letno tradicijo, podedovala jo je ženska in se ji predala z vsem srcem. Kmetija se ukvarja s kmetijskimi in izobraževalnimi dejavnostmi, pripada Poljski nacionalni mreži izobraževalnih kmetij.

Predvsem pa prideluje slive regionalne sorte “Suska Sechlońska”, ki je v sistemu kakovosti EU registrirana kot zaščitena geografska označba (ZGO). Kmetija s svojimi dejavnostmi varuje in približuje kulturno dediščino poljskega podeželja, svojo tradicijo, zgodovinske in krajinske vrednote ter življenje v skladu z ritmom narave.

Dopolnilne dejavnosti dajejo ženskam veliko neodvisnost.
Življenje je treba vzeti v svoje roke.
Vredno je odstopiti samo od kmetijskih dejavnosti in razviti druge dejavnosti.
Začetek dopolnilnih dejavnosti je edini način za dostojno življenje žensk na podeželju. Splošni

1. OSEBNI PODATKI

Ime in priimek

Irena Szewczyk

Razpon starosti

46 +

Izobrazba

Srednja šola.

Poklic

Kmetica, podeželska podjetnica, lastnica.

2. PODATKI O KMETIJI

Naslov

Kobyłczyna 30, 34 – 603 Ujanowice.

Velikost kmetije

9 ha.

Od kdaj je podjetnica lastnica ali najemnica kmetije

od leta 1993.

Število zaposlenih na kmetiji

POLNI DELOVNI ČAS
Družinski člani Ostali
4  

 

 

KRAJŠI DELOVNI ČAS/SEZONSKO DELO
Družinski člani Ostali
  3

 

 

ŽENSKE
Družinski člani Ostali
2 3

 

 

Opis kmetije

Kmetijo upravlja ženska, ki jo je podedovala po materi in na njej, skupaj z drugimi družinskimi člani, prideluje regionalne pridelke ter razvija turistične in didaktične dejavnosti. Po prevzemu kmetije je lastnica začela zmanjševati obseg pridelovanja poljščin in reje živali ( dejavnosti , ki sta do takrat prevladovali na kmetiji ), da bi razvijala tradicionalno vzgojo sadovnjakov in drugih dejavnosti, povezanih s podeželsko dediščino. Trenutno je skoraj celotno območje obdelovalnih površin zasajenih s sadnim drevjem: slivami, češnjami in jabolkami, glavna dejavnost pa je usmerjena v proizvodnjo in prodajo regionalne slive “ZGO Suska sechlońska” in drugega suhega sadja. Kmetija je članica Društva pridelovalcev sadja in zelenjave in Sadne poti Malopolska. Na kmetiji imajo: tradicionalno leseno sušilnico, “veseli skedenj” (gazebo) z žarom in šankom, ki lahko sprejme do osemdeset ljudi, otroško igrišče, športna igrišča in živali: koze, zajce, morske prašičke, piščance, race in ponije. Ti objekti skupaj zagotavljajo dopolnilne turistične in izobraževalne dejavnosti. Vsak vir dohodka je povezan s tem prostorom, pri vodenju kmetije pa sodelujejo skoraj vsi družinski člani. Lastnica že skoraj vse življenje sodeluje z državnimi združenji žensk (KGW). Eno namerava ustanoviti tudi v svoji vasi.

Spletna stran in socialna omrežja

3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI / KULTURNA DEDIŠČINA NA PODEŽELJU

Z dopolnilnimi dejavnostmi so pričeli leta 2001. Osnova je bila želja po ohranitvi in razvoju kmetije, pa tudi želja po večjem zaslužku, kot ga je bilo mogoče dosegati samo s kmetijsko proizvodnjo. Glavna dejavnost kmetije, pridelava regionalne sorte slive, je bila mogoča zahvaljujoč predvojni tradiciji sušenja sliv na tem območju. Celoten postopek sušenja in dimljenja slive temelji na edinstvenih veščinah lokalnih proizvajalcev in mora potekati na določenem geografskem območju, v tradicionalnih sušilnih prostorih. Na podlagi tradicije kmetije, njenega značaja, regionalnih proizvodov in krajinske dediščine, kmetija izvaja turistične in didaktične dejavnosti. Kot člani Poljske mreže izobraževalnih kmetij, ponujajo didaktične tečaje za skupine otrok in mladine na področju vzgoje tradicionalnih sadovnjakov, tradicionalne pridelave hrane, ekologije, narave in živali. Na kmetiji se nahaja majhen muzej na prostem z opremo za predelavo žita, z namenom ohranjanja zgodovinskih metod. Na kmetiji so izkoristili potencial krajinske dediščine in razvili turistične in rekreacijske dejavnosti tako, da ponujajo nastanitev (kmečki turizem) in organizacijo izletov v gore ali kampov za otroke. Lastnica načrtuje poslovanje razširiti z vključevanjem formalnih turističnih storitev. Načrtuje tudi vzrejo jelenov.

4. RAZMISLEKI, KOMPETENCE IN USPOSABLJANJA VPLETENIH

Izvajanje sedanjih dejavnosti, ki temeljijo na potencialu kulturne dediščine, je omogočilo vzdrževanje kmetije in ustvarilo možnosti nadaljevanja poslovanja tudi prihodnjim generacijam. Kot glavni razlog za uspeh je lastnica navedla življenjsko potrebo in željo po ohranitvi kmetije in njene družine. To jo je prepričalo, da je sprejela težko odločitev omejitve kmetijske dejavnosti v korist dopolnilnih dejavnosti, ki prinašajo več dohodka. V preteklosti je bila kmetija dolžnost, danes pa daje občutek finančne varnosti za vso družino. Na začetku ljudje niso verjeli, da lahko ženska, zlasti v tem okolju, razvije tak posel. Trenutno je vzor mladim - tisti, ki pridejo na kmetijo, lahko vidijo, da se jo lahko vodi tudi drugače. Lastnica obžaluje, da ni bila še bolj odločna pri sprejemanju odločitev in ni izpeljala mnogih zamisli, ki bi dandanes lahko bile uresničene. Dostop do posojil in drugih virov financiranja in znanja je danes veliko lažji, kar je v veliko podporo pri zagonu in vodenju dopolnilnih dejavnosti. Vredno je sodelovati z drugimi; pripadnost Poljski nacionalni mreži izobraževalnih kmetij ji omogoča veliko promocijo. Večji dobiček od prodaje sadja so ustvarili po pridružitvi skupini proizvajalcev. Celovita in privlačna turistična ponudba celotne regije, ki temelji na dediščini, je pri teh dejavnostih pomembna, saj današnji potrošnik pričakuje čimveč informacij o regiji, v katero gre, predvsem skozi prizmo dediščine. V trenutnih razmerah lastnica vidi tudi podlago za nadaljnje uspehe v svojem poslu. Priznava, da si je težko utirati pot in začenjati nove stvari, vendar je to vredno storiti. V mestu takšnega uspeha ne bi dosegla.

Po mnenju lastnice je najpomembnejše pravilno načrtovanje dopolnilnih dejavnosti, tako da se posamezne dejavnosti med seboj ne ovirajo. Obdobje dela v kmetijskih dejavnostih, npr. obiranje, naj ne bi sovpadalo z največjo sezono drugih dejavnosti, npr. sprejemanja gostov, ker se je potem potrebno nečemu odpovedati. Pomembno je imeti podrobna znanja v zvezi s poslovanjem in delovati ustrezno z zahtevanimi predpisi. V težavah, povezanih z delovanjem poslovanja se vedno lahko uporabi znanje in podpora strokovnjakov (marketinški specialist, odvetnik, turistični vodniki). Pomembni osebnostni lastnosti sta pogum in sposobnost tveganja. Poleg tega pa so tu še ustvarjalnost, komunikacijske in organizacijske sposobnosti. Pri tej vrsti dejavnosti so osebne kompetence, povezane z zabavo gostov in izvedbo izobraževalnih tečajev, animacij in turističnih potovanj, zelo pomembne. Zaželen je estetski pristop in sposobnost uporabe obstoječega potenciala kulturne dediščine. Usposabljanja, ki ga izvajajo kmetijskisvetovalni centri, pomenijo veliko vsebinsko podporo.

PREDNOSTI
Potencial kulturne dediščine, regionalni izdelek.
Lokacija kmetije - krajinska dediščina.
Mladi družinski člani, ki bodo še naprej vodili kmetijo.
SLABOSTI
Pomanjkanje celovite turistične ponudbe na podlagi virov kulturne dediščine, ki bi promovirala bližnje regije.
PRILOŽNOSTI
Naraščanje povpraševanja po odkrivanju sveta, aktivnem preživljanju časa, raziskovanju novih krajev in lokalnih izdelkov.
Vse večje zanimanje za kulturno dediščino.
NEVARNOSTI
Potreba po prilagoditvi nastanitvene infrastrukture zahtevnejšim bogatejšim strankam - potreba po naložbi.
TOP