CHARLOTTE VASSANT

ÚVOD

Charlotte Vassant je farmářka ze St Quentin, středně velkého města na severu Francie, které se nachází mezi Lille a Paříží. Její specializací je produkce pšenice, řepky, řepy a zeleniny pro průmyslové zpracování (cibule, brambory, hrách, fazole, dýně). Charlotte na farmě zaměstnává jednu osobu a svými aktivitami přispívá k udržení činnosti v této oblasti a zásobuje jeden místní podnik ovocem a zeleninou. Oživila také tradici zelinářství v oblasti Saint Quentin. U jí vypěstované zeleniny je zaručeno že „neobsahuje pesticidy“ (jedná se o přizpůsobení místnímu trhu). Na její farmě je aplikováno tzv. precizní zemědělství, zejména v oblasti zavlažování. Některé z druhů zeleniny pěstuje také pro továrnu Bonduelle, historickou společnost založenou v roce 1853 v regionu Hauts de France. Společnost je předním výrobcem tzv. „hotové“ zeleniny v Evropě, ve formě konzervované a mražené zeleniny. Charlotte je velmi oddaná aktivitám v odborech a na národní úrovni společně s ostatními usilují o ochranu producentů.

Mám to štěstí, že věřím, že pro mě nic není nemožné. Věřím, že dokážu čehokoli dosáhnout a miluji výzvy. Někdy jsem selhala, ale vždy se snažím. Potkávám mnoho žen, které sní o tom, že budou farmářkami a které nevědí, že mají potenciál. Nelitujte toho. Nečekejte na nějakou nehodu. Nezůstávejte v práci, která se vám nelíbí. Nepokračujte v tlaku „chtěl bych to udělat, ale neudělal jsem to“. Díky technologiím je pro ženy jednodušší řídit farmu. Dělejte to, o čem sníte. Sdílejte svou vášeň ve svém srdci. Dělejte to, co máte rádi.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Charlotte Vassant

Věkové rozmezí

46 +

Vzdělání

Titul strojní inženýr a bakalářský titul ze zemědělství, získala aby měla dovednosti být vedoucím pracovníkem farmy.

Zaměstnání

Farmářka věnující se rostlinné výrobě.

2. PROFIL FARMY

Adresa

54 Grande Rue 02490 Attilly.

Rozloha farmy v ha

180 ha.

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

2005.

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
1
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
  Charlotte Vassant

 

Popis farmy

Farma se nachází v blízkosti města St Quentin, mezi Lille a Paříží. Na farmě se pěstuje pšenice, zelenina pro průmyslové zpracování, řepka a cukrová řepa. Charlotte se rozhodla skončit s pěstováním řepky ve zdejších nevhodných podmínkách. Nákupy všech materiálů provádí společně s jiným kolegou, pro kterého zároveň organizuje práce na jeho farmě. Dohromady mají spolu dva zaměstnance.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Po studiích strojírenství chtěla Charlotte převzít farmu své rodiny a rozvinout činnost průmyslového zpracování zeleniny. Tato činnost vyžaduje přesnost a technickou zručnost. Ve své vesnici je aktivní v oblasti pěstování zeleniny a dodává své produkty do nedalekého města Saint Quentin. Také dodává zeleninu slavné společnosti Bonduelle, jejichž prostory se nachází v blízkosti metropole Lille. Bonduelle je známá tím, že vyrábí dušenou, konzervovanou nebo zmrazenou zeleninu. Charlotte je příkladem způsobu, jak udržet produkční činnost v této chudé oblasti Francie. Kromě své hlavní zemědělské činnosti je také velmi odhodlanou odborovou bojovnicí za práva všech zemědělců a všech typů zemědělství.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

“Počáteční školení o tom, jak se stát farmářkou, je nezbytné. Moje profese a produkce plodin vyžadují vysoké odborné znalosti. Ale s tím vším mě pomohlo místní družstvo s jeho poradci, kteří disponují technickými, účetními nebo právními znalostmi. Nic není nemožné. Domnívám se, že je také důležité mít jiné předchozí profesní zkušenosti, než se člověk stane farmářem/farmářkou, protože to umožňuje být více otevřený.”

“Během inženýrských studií jsem získala teoretický výcvik. Později jsem získala bakaláře v
zemědělství a také absolvovala další vzdělávání. Za nezbytné považuji zkušenosti mimo rodinnou
farmu. Pokud bych potřebovala další, hlubší znalosti, mohla bych se vrátit do vzdělávacího
procesu.

Pokud jde o agronomické prvky, spolu s dalšími 60 farmáři zaměstnáváme agronoma.
Dostáváme potřebné informace o plodinách a jsme součástí mnoha testů na všech farmách.
Je to způsob, jak se skrze provádění pokusů můžeme každý rok hodně naučit. Experimenty
můžeme navrhovat a společně je můžeme vylepšovat.

Důležitá je také zvědavost. Například ráda chodím na Twitter, protože je to místo, kde člověk může najít mnoho nových zkušeností a přečíst si speciální recenze nebo články.
Ráda cestuji a navštěvuji různé systémy, abych otevřela svou mysl.

Pro můj zemědělský podnik je klíčové, aby naše technologie byly špičkové. Byla jsem vyškolena svým otcem. Nic nemůže nahradit vaše vlastní zkušenosti s půdou nebo s traktorem. V knihách to není vysvětleno. Je to šestý smysl pro zemědělství. Tento šestý smysl pro zemědělství lze získat poté, co strávíte mnoho hodin na traktoru.”

SILNÉ STRÁNKY
Inženýrské znalosti.
Životní cesta.
SLABÉ STRÁNKY
Silný charakter.
PŘÍLEŽITOSTI
Dobrá farma s potenciálem.
Lokalita blízko města a průmyslu.
HROZBY
Urbanizace.
TOP