AGNIESZKA GROCHAL-GIL, BARBARA DRAUS (COPARTNER)

Zaczarowane Wzgórze

ÚVOD

Farma „Zaczarowane Wzgórze“ („Čarokrásný vršek“) je agroturistická farma o rozloze 11 ha, která se nachází v ekologické oblasti Raciechowice v jižní části provincie Malopolska. Výhled z farmy je krásný díky zeleným loukám na úpatí Beskyd. Na farmě najdete 50 přátelských koní různých plemen a velikostí a specializace farmy je na jízdu na koni a organizaci různých akcí, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé jezdce. Jízda na koni probíhá pod vedením zkušených instruktorů.

Farma je vedena dvěma ženami, jejich majetkový vztah je upraven jako občansko-právní partnerství. Jedna z majitelek se zabývá chovem koní a druhá turistickými službami provozovanými na farmě (ubytování, gastronomie, vzdělávání, organizace akcí).

Farma byla postavena od nuly před 15 lety, kdy majitelky koupily pozemek, na kterém nebylo nic. Jejich společná vášeň pro koně, krajinu a přírodu jim umožňuje žít jejich sen a po několika letech společné práce si mohou říci: „Žila jsem, jak jsem chtěla, dělala jsem, co se mi líbilo.
Farma „Čarokrásný vršek“ je členem Polské národní sítě vzdělávacích farem.

Vždy stojí za to plnit si sny. Musíte mít vizi, musíte být odhodlaní. Musíte se obklopit pozitivními lidmi. Musíte chtít, a pokud chcete, můžete. Stojí za to plnit si sny.
Buďte autentičtí – začněte stavět na svých silných stránkách, protože pak jste skuteční, cítíte se silní, vaše práce je příjemná a nic vás nepřekvapí.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Agnieszka Grochal-Gil

Věkové rozmezí

46 +

Vzdělání

Magisterský titul.

Zaměstnání

Ekonom.

2. PROFIL FARMY

Adresa

Czasław 233 | 32-415 Raciechowice.

Rozloha farmy v ha

přes 11 ha.

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

2005.

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
2 7
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
8 8
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
4 8

 

Popis farmy

“Čarokrásný vršek” se rozkládá na ploše 11 ha z čehož 6 ha je vlastní půda a 5 ha půda pronajatá. Součástí farmy jsou pastviny, louky a také zeleninová zahrada pro osobní spotřebu. Hlavním zemědělskou činností je chov koní – na farmě najdete více než 50 koní různých plemen a velikostí. Mají zde plemena jako: Shetlandský pony, Fellský pony, Polský konik, Malopolský kůň. Na farmě je vše přizpůsobeno jízdě na koni pro různé skupiny jezdců. K dispozici je také „mini-zoo“ s velkým počtem domácích zvířat, jako jsou drůbež a husy, které jsou ideálními strážci, králíci, prasata, kozy, ovce a mnoho dalších.

Majitelky věnují zvířatům spoustu péče. O své koně často pečují lépe než o sebe - koně procházejí všemi nezbytnými preventivními a zdravotními ošetřeními. Mají svého dietologa a pravidelně se podrobují prohlídkám.

Ženy řídící farmu se domnívají, že „vášeň vede ke kvalitě, kvalita vede k dokonalosti a dokonalosti ke spokojenosti a hrdosti“.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

“Čarokrásný vršek” je farma, která se nabízí spoustu aktivit. Je to jednak farma organizující jízdy na koni, vyjížďky v přírodě školení a kurzy, ale je to také farma, na které najdete ubytovací turistické zařízení pro děti. Organizují zde letní a zimní tábory a různé ekologické programy nebo také jednodenní výlety spojené se vzděláváním. Výuka je založena na vlastních zkušenostech, přizpůsobených potřebám jednotlivých skupin. Didaktické programy se liší v závislosti na ročním období, velikosti skupiny a věku dětí. Každá skupina je organizována individuálně a programy jsou flexibilní.

Farma nabízí ubytování v novém penzionu s možností ubytování pohromadě 3, 4 a 5 osob s vlastní koupelnou. V rámci nabídky navrhují také výlety do okolních historických budov, např. hrad v Dobczycích či do dalších přírodních památek. Jejich vlastní gastronomická nabídka obsahuje místní a tradiční produkty, včetně organických „jablek Raciechowice“ zapsaných na seznamu tradičních produktů. Neustále spolupracují s okolními pěstiteli ovoce a výrobci lisovaných šťáv a dalšími místními výrobci potravin (uzeniny, dezerty, chléb). Spolupráce se odráží ve vysoké kvalitě jídla a v jeho chuti.

Na farmě “Čarokrásný vršek” jsou pořádány různé akce, např. rodinné, firemní a tematická setkání. Například tato zimní sezóna nabízí řadu tzv. turistických večerů (mimo jiné gruzínské, argentinské večery), kde si kromě prezentace můžete poslechnout hudbu a ochutnat kuchyni z dané oblasti.

Tato široká škála aktivit zaručuje, že centrum je aktivní po celý rok, bez ohledu na roční období a počasí.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

Hlavním motivem založení společnosti „Čarokrásný vršek“ byla vášeň - vášeň jedné z majitelek ke koním, vášeň její kolegyně přijímat hosty a sdílená vášeň pro přírodu. Majitelky vše vytvořily od nuly vlastním úsilím bez pomoci. Využily pouze půjčku, kterou stále splácejí. “Dotace a podpora z různých fondů je příliš byrokraticky náročná a naše nápady nemohly čekat na tak dlouhé postupy.” Podle názoru majitelek jsou finance velmi důležité, ale nejsou to nejdůležitější, peníze jsou pouze prostředkem. Někdy existuje větší závislost na kreativitě využívání oblasti, vlastních dovednostech, přenesení vlastní vášně na hosty a jejich obklopení vlastní radostí a vřelostí.

Vše, co sdělují a učí, je skutečné a vychází ze srdce. Jsou šťastné, když se skupiny dětí učí v přírodě a když plní poslání předat další generaci lásku k přírodě. „V našich pokojích není televize, žádné počítače, mobilní telefony se na začátku tábora dají do krabice a jsou tam celý den, aby nerušily ... a je možné přežít bez telefonu. Musíte mít oči a uši otevřené tomu, co nás obklopuje. Největší radostí všech zaměstnanců na farmě je to, že se hosté vracejí a přijíždějí se svými rodinami, přáteli a známými.

Majitelky na počátku dělaly veškerou práci samy. Výsledkem toho je to, že jsou si vědomy a mají přehled o tom, co vyžadují různé pozice. To jim pomáhá při nabírání nových zaměstnanců a rozdělování úkolů.

Každý, kdo chce přijmout podobnou výzvu, by měl mít vizi podniku, uvědomit si tvrdou práci a měl by mít odhodlání k dosažení cíle. “Musíte mít vysoké sebevědomí - vnitřní přesvědčení, sebevědomí vám umožní přežít těžké časy.” Podpora rodiny je také nesmírně důležitá. Majitelky se mohou plně spolehnout na své partnery, rodiče a děti.

“Multifunkčnost znamená možnost zaměstnávat/zapojovat lidi s různými zájmy, dovednostmi, různými profesemi a možnost získat příjem v různých ročních obdobích - pokud je sezóna pro jízdu na koni špatná, pak je možná lepší sezóna pro jiné aktivity. Má to také marketingový význam - protože uznává různé trhy, což má vliv na nárůst počtu návštěvníků.”

Majitelky farmy jsou si dobře vědomy potřeby rozvoje farmy v důsledku měnících se tržních podmínek a očekávání. Neustále investují do farmy a pokud je to možné také do svých vlastních kompetencí a kompetencí zaměstnanců.

V poslední době získali kvalifikace osobních trenérů „Open by Horse“ a zavedli školení o osobním a profesním rozvoji pomocí metody Horse Assisted Education, jako nové činnosti na farmě.

Ženy přinášejí vášeň, radost ze života, pozitivní přístup a schopnost proměnit selhání v pozitivní věci. Musí plánovat, aby měly dostatek času pro rodinu, práci a pro sebe - neztrácejí čas. Mají schopnost rychle se zotavit. Jsou kreativní. Aktivně vyhledávají, sledují a trénují. Jsou perzistentní. Nepustí nic - jsou náročné na sebe i ostatní.

Školení potřebné pro ženy:

  • Organizace pracovní doby
  • Vedení společnosti a lidí
  • Školení v oblasti médií, reklamy a marketingu
  • Odborné vzdělávání v oboru, ve kterém chtějí působit
    („Musíte být odborníkem v daném oboru, abyste se cítili silní.“)
SILNÉ STRÁNKY
Dobře prosperující podnikání s jasným sociálním profilem.
Zapojení majitelek a jejich kreativita.
Malebné umístění a přijatelná vzdálenost od města Krakov.
SLABÉ STRÁNKY
Těžká práce.
Plný úvazek po celou dobu.
PŘÍLEŽITOSTI
Velký zájem o nabídku.
Spolupráce s místními farmami a společnostmi z hlediska dodávek místních potravinářských produktů a zaměstnávání zaměstnanců.
Zaměstnání kvalifikovaného personálu pedagogů, přírodovědců, animátorů, instruktorů jízdy.
HROZBY
Měnící se podmínky na trhu.
Neustále nové požadavky klientů.
Mnoho byrokracie při získávání finančních prostředků.
TOP